Oddech i ciało a regulacja emocji

Warsztat przeznaczony jest dla psychoterapeutów (wszystkie nurty) i psychologów
Warsztat ze względu na charakter praktyczny odbędzie się stacjonarnie, ważne, aby uczestnicy zadbali o wygodne, niekrępujące ruchów ubranie.

Miejsce zajęć: Centrum CBT EDU ul. Wołodyjowskiego 74A, Warszawa

TERMIN SZKOLENIA: 20-21 MAJA 2023 R.

OPIS SZKOLENIA:

Praca z ciałem i oddechem jest jednym z elementów psychoterapii poznawczo-behawioralnej zawartym w podstawowym modelu poznawczym A-B-C. Warsztat ma na celu dostarczenie wiedzy na temat ciała i oddechu oraz przybliżenie technik pracy w tych obszarach. Będzie on miał charakter doświadczeniowy, uczestnicy zostaną zaproszeni do aktywnego udziału w proponowanych ćwiczeniach, aby mogli poczuć ich działanie na własnym ciele.

 Program warsztatu:

  1. Ciało i emocje w psychoterapii – relacja między czterema obszarami funkcjonowania: myśli-emocje-odczucia z ciała-zachowanie
  2. Fizjologia w pigułce czyli krótko o tym jak emocje wpływają na nasze ciało i oddech
  3. Oddech a regulacja emocji – nauka prawidłowego oddechu przeponowego, budowanie świadomości oddechu (uważność na oddech), techniki oddechowe regulujące emocje (wydłużanie wydechu, techniki zaczerpnięte z praktyki jogi)
  4. Budowanie świadomości ciała – uważność na ciało (bodyscan)
  5. Techniki doświadczeniowe – jak czujemy emocje w ciele
  6. Przekonania i tryby a ciało.
  7. Pierwsza pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami (lęk, złość) – praca z ciałem

Czas trwania warsztatu przewidziany jest na 16 godzin dydaktycznych.

PROWADZĄCY:

mgr Anna Marchlik – psycholożka (ukończona psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS), coach, w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu terapeuty poznawczo-behawioralnego. Współzałożycielka Fundacji „Dobra Przestrzeń”. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą, prowadzi terapię indywidualną i grupową, a także warsztaty i szkolenia.