Oddech i ciało a regulacja emocji

Warsztat przeznaczony jest dla psychoterapeutów (wszystkie nurty) i psychologów
Warsztat ze względu na charakter praktyczny odbędzie się stacjonarnie, ważne, aby uczestnicy zadbali o wygodne, niekrępujące ruchów ubranie.

Miejsce zajęć: Centrum CBT EDU ul. Wołodyjowskiego 74A, Warszawa

TERMIN SZKOLENIA: 02-03 marca 2024 r.

FORMA ZAJĘĆ:

Zajęcia stacjonarne, godziny zajęć: 09:00 – 16:30

OPIS SZKOLENIA:

Praca z ciałem i oddechem jest jednym z elementów psychoterapii poznawczo-behawioralnej zawartym w podstawowym modelu poznawczym A-B-C. Warsztat ma na celu dostarczenie wiedzy na temat ciała i oddechu oraz przybliżenie technik pracy w tych obszarach. Będzie on miał charakter doświadczeniowy, uczestnicy zostaną zaproszeni do aktywnego udziału w proponowanych ćwiczeniach, aby mogli poczuć ich działanie na własnym ciele.

 Program warsztatu:

  1. Ciało i emocje w psychoterapii – relacja między czterema obszarami funkcjonowania: myśli-emocje-odczucia z ciała-zachowanie
  2. Fizjologia w pigułce czyli krótko o tym jak emocje wpływają na nasze ciało i oddech
  3. Oddech a regulacja emocji – nauka prawidłowego oddechu przeponowego, budowanie świadomości oddechu (uważność na oddech), techniki oddechowe regulujące emocje (wydłużanie wydechu, techniki zaczerpnięte z praktyki jogi)
  4. Budowanie świadomości ciała – uważność na ciało (bodyscan)
  5. Techniki doświadczeniowe – jak czujemy emocje w ciele
  6. Przekonania i tryby a ciało.
  7. Pierwsza pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami (lęk, złość) – praca z ciałem

Czas trwania warsztatu przewidziany jest na 16 godzin dydaktycznych.

PROWADZĄCY:

mgr Anna Marchlik – psycholożka (ukończona psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS), coach, w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu terapeuty poznawczo-behawioralnego. Współzałożycielka Fundacji „Dobra Przestrzeń”. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą, prowadzi terapię indywidualną i grupową, a także warsztaty i szkolenia.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.