Pigułka wiedzy o uzależnieniach

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, w tym szczególnie lekarzy pierwszego kontaktu, osób kształcących się w psychoterapii oraz wszystkich specjalistów zdrowia psychicznego zainteresowanych diagnozą i terapią uzależnień.

Cele szkolenia

  1. Poznasz psychologiczne, biologiczne i społeczne przyczyny uzależnień oraz dostępne sposoby pomocy uzależnionym.
  2. Dowiesz się co najnowsza wiedza mówi o przyczynach uzależnień, jak w miarę szybko określić czy uzależnienie występuje i dlaczego skuteczna pomoc osobom uzależnionym jest tak trudna.
  3. Dowiesz się, dlaczego wielu specjalistów zdrowia psychicznego unika tematu uzależnień i pracy z osobami uzależnionymi (i dlaczego warto próbować).
  4. Nauczysz się jak diagnozować uzależnienie i zagrożenie uzależnieniem oraz co wówczas można zrobić.

Ramowy program szkolenia

  1. Stereotypy dotyczące osób uzależnionych.
  2. Czym jest a czym nie jest uzależnienie.
  3. Najważniejsze przyczyny i mechanizmy powstawania uzależnienia.
  4. Diagnoza i pomoc.
  5. Niebezpieczne związki – uzależnienia a inne zaburzenia.

Szkolenie stanowi część pierwszą cyklu o uzależnieniach. Kolejne spotkania to „Uzależnienia behawioralne” (23 maja 2024) oraz Pierwsze interwencje w uzależnieniach (20 czerwca 2024).  Zapraszamy!

Metody pracy

prezentacja, analiza studium przypadku, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi

Organizacja szkolenia

Osoby, które chcą zapisać się na szkolenie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłatę na konto (szczegóły w formularzu). Na dwa dni przed szkoleniem przesyłamy link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne.

Prowadzenie

Jan Chodkiewicz, doktor habilitowany psychologii, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista psychoterapii uzależnień.

Od prawie 30 lat łączy pracę naukową z prowadzeniem psychoterapii, między innymi osób uzależnionych i członków ich rodzin. Pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii w Instytucie Psychologii UŁ. Specjalizuje się w problematyce psychologii uzależnień, szczególnie uzależnieniu od alkoholu, problematyce depresji u mężczyzn oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Autor oraz współautor książek, „Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu”, Łódź, 2012 oraz „Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu”, Warszawa, 2020, a także ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.