1. spotkanie cyklu „Schematy pod lupą” – Podstawowe potrzeby emocjonalne i ich rola w Terapii Schematu

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, osób kształcących się w psychoterapii i wszystkich specjalistów zainteresowanych Terapią Schematu, którzy chcą przyjrzeć się na czym to podejście polega, jaka jest jego specyfika i sposób pracy.

Można zapisać się na pojedyncze szkolenie, grupę szkoleń lub cały cykl 7 spotkań.

Cele szkolenia

  1. Dowiesz się, jakie są podstawowe zasady Terapii Schematu.
  2. Poznasz koncepcję podstawowych potrzeb emocjonalnych i jej znaczenie dla rozwoju (nie)adaptacyjnych schematów w TS.
  3. Dowiesz się, dlaczego dobre rozumienie niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych jest kluczowe w budowaniu relacji terapeutycznej, stosowaniu technik i osiąganiu celów terapii w TS.

Cele cyklu „Schematy pod lupą”

  1. Dowiesz się na czym polegają założenia Terapii Schematu, jakie są jej najważniejsze zasady i sposób pracy. 
  2. Poznasz specyfikę poszczególnych nieadaptacyjnych schematów i trybów schematów.
  3. Przekonasz się czy sposób pracy, który wiąże się z praktykowaniem TS jest dla ciebie.

Ramowy program szkolenia

  1. Terapia schematu – założenia, cele, kluczowe pojęcia, najważniejsze techniki.
  2. Podstawowe potrzeby emocjonalne – od teorii Younga 5 uniwersalnych potrzeb emocjonalnych po nową listę 8 potrzeb w nowej konceptualizacji TS.
  3. Podstawowe potrzeby emocjonalne a obszary nieadaptacyjnych schematów.
  4. Rola zrozumienia niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych w budowaniu relacji terapeutycznej i osiąganiu celów TS.

To szkolenie „Podstawowe potrzeby emocjonalne i ich rola w Terapii Schematu” rozpoczyna cykl 7 krótkich szkoleń online „Schematy pod lupą”. Cykl szkoleń prowadzony jest przez certyfikowane psychoterapeutki CBT w trakcie całościowego szkolenia z TS, wykładowczynie w Szkole Psychoterapii CBT EDU.

Program kolejnych szkoleń:

Szkolenie 2: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Rozłączenie i odrzucenie”.

Szkolenie 3: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Osłabiona autonomia i brak dokonań”.

Szkolenie 4: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Nakierowanie na innych”.

Szkolenie 5: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Uszkodzone granice”.

Szkolenie 6: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Nadmierna czujność i zahamowanie”.

Szkolenie 7: Nieadaptacyjne schematy – Tryby schematów.

Metody pracy

prezentacja, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi

Organizacja szkolenia

Na każde szkolenie zapisujemy się oddzielnie poprzez wypełnienie formularza i wpłatę na konto. Można zapisać się na pojedyncze szkolenia, grupę szkoleń lub cały cykl.

Na dwa dni przed szkoleniem przesyłamy link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne. 

Prowadzący:

Magister psychologii ze specjalizacją psychologia kliniczna, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1221).

Psycholog ze specjalizacją w psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat nr 1221 PTTPiB), terapeutka Terapii Schematu w trakcie całościowego szkolenia certyfikacyjnego.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w edukacji dorosłych i ponad 8-letnie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej. Wykładowczyni w Szkole Psychoterapii w Centrum CBT EDU, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zaburzeń osobowości, technik doświadczeniowych i terapii III fali CBT. Pracy z krzesłami uczyła się m.in. u specjalistów tej metody dr Matthew Pugh i Tobyn Bell.

Doświadczenie kliniczne obejmuje pracę na oddziałach terapeutycznych F6 i F9 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, zajmujących się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychotycznych, afektywnych i lękowych.

Interesuje się efektywnymi terapiami w przypadku zaburzeń osobowości, technikami doświadczeniowymi, szczególnie transformacyjną pracą z krzesłami, teorią przywiązania i jej implikacjami w relacji terapeutycznej.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.