Praca z trybami. Terapia zaburzeń osobowości z clusteru c

CZAS TRWANIA:

2 dni, 14 godzin zajęć

TERMIN:

14-15 grudnia 2018 (piątek – sobota)
godz. 09:00 – 17:00

CELE WARSZTATU:

 • Przedstawienie koncepcji trybów (modes) i jej powiązań z klasycznym modelem schematów.
 • Przekazanie wiedzy na temat najważniejszych trybów.
 • Omówienie ogólnych zasad pracy terapeutycznej skoncentrowanej na trybach schematów.
 • Pogłębienie wiedzy na temat specyficznych technik stosowanych w przypadku różnych trybów.

Terapia schematu (schema therapy), inaczej zwana terapią skoncentrowaną na schematach, stanowi prężnie rozwijającą się gałąź terapii poznawczo-behawioralnej. Zachowując zasadnicze elementy klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej, stara się rozwijać nowe sposoby pracy terapeutycznej, przydatne w leczeniu najtrudniejszych pacjentów, głównie z rozpoznaniem zaburzeń osobowości.  Dotychczasowe wyniki badań wskazują na dużą skuteczność tego podejścia w terapii różnorakich zaburzeń osobowości (osobowość z pogranicza, zaburzenia osobowości z grupy C). Przekłada się to na zainteresowanie terapeutów poznawczo-behawioralnych tą metodą, ponieważ wydaje się ona cennym uzupełnieniem skutecznych oddziaływań terapeutycznych wobec pacjentów z diagnozą na osi II. Proponowany warsztat ma na celu przedstawienie modelu, który w obrębie terapii schematu jest obecnie najczęściej stosowany wobec pacjentów z diagnozą zaburzeń osobowości i innych tzw. trudnych pacjentów. Główny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty pracy z poszczególnymi trybami, a kwestie teoretyczne zostaną sprowadzone do niezbędnego minimum.

W związku z tym uczestnicy będą mieli okazję:

 • stworzyć konceptualizację problemu pacjenta, używając modelu trybów schematu
 • zapoznać się z wiedzą na temat trybów, ich powstawania i przejawów
 • dowiedzieć się, jak odróżnić od siebie poszczególne tryby
 • przećwiczyć dobór technik i kierunków oddziaływań terapeutycznych do pojawiających się u pacjenta trybów
 • przećwiczyć, jak zastosować najważniejsze techniki terapeutyczne w odniesieniu do poszczególnych trybów

Warsztat będzie miał charakter interaktywny. Część wykładowa będzie przeplatała się z odgrywaniem scenek przez prowadzącego i uczestników na forum grupy oraz ćwiczeniami w podgrupach.

Wskazana jest podstawowa znajomość podstawowych pojęć terapii schematu. W razie potrzeby uzupełnienia wiedzy poniżej zamieszczone zostały sugerowane lektury w języku polskim (wystarczy jedna z nich):

 • Rafaeli E. Bernstein D. P., Young J.  Psychoterapia skoncentrowana na schematach (2011), Warszawa: Wydawnictwo Zielone Drzewo
 • Young, J. E., & Klosko, J. S. Program zmian sposobu życia,(2012) Warszawa: Wydawnictwo Zielone Drzewo.

PROWADZĄCY:

mgr Jędrzej Kosewski – certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i certyfikowany terapeuta schematu.