Psychodrama w terapii schematu i terapii poznawczo behawioralnej

Psychodrama w terapii schematu i terapii poznawczo behawioralnej. Praca z pacjentem z diagnozą zaburzenia osobowości borderline i pacjentami z clusteru C

TERMIN:

18-19 stycznia 2019 (piątek-sobota)
godz. 09:00-17:00

MIEJSCE

Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, Warszawa

CZAS TRWANIA

2 dni, 14 godzin zajęć

Warsztat ma na celu przybliżenie różnych form odgrywania ról i psychodramy, które są stosowane w ramach terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej. Dużo uwagi poświęcone zostanie kwestiom praktycznym oraz temu, jak można włączać tego rodzaju techniki w strukturę terapii poznawczo-behawioralnej. Omawiane zostaną bardziej złożone i mniej typowe zastosowania odgrywania ról, takie jak m.in.  psychodrama wykorzystująca wiele krzeseł, praca z trudnymi, ambiwalentnymi relacjami, a także formy odgrywania ról, mające na celu wzmocnienie alternatywnych, bardziej funkcjonalnych przekonań i zachowań pacjenta. Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczenia w parach większości z omawianych interwencji, a wcześniej zostaną one zaprezentowane przez prowadzącego. Szczególna uwaga poświęcona będzie specyfice pracy z pacjentami z diagnozą BPD i pacjentami z clusteru C.

DZIĘKI WARSZTATOWI UCZESTNICY

  • poznają nowe formy pracy z użyciem psychodramy w obrębie cbt i ST
  • będą mieli okazję obserwować na żywo ich zastosowanie przez prowadzącego
  • przećwiczą użycie poszczególnych technik w parach i podgrupach
  • dowiedzą się, jak dobierać rodzaj interwencji do problemów, objawów i schematów pacjenta

Warsztat wymaga posiadania podstawowej wiedzy na temat terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej, w związku z tym uczestnicy muszą ukończyć przynajmniej rok szkolenia w zakresie cbt (lub brać udział w warsztatach wprowadzających do pracy w cbt) oraz odbyć przynajmniej cztery dni szkolenia z zakresu Terapii Schematu

ZALECANE JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI POZYCJAMI BIBLIOGRAFICZNYMI

  • Beck A.T. in. (2015). Cognitive therapy of personality disorders. Third edition. New York: Guilford Press.
  • Beck J. (2011) Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Kraków: WUJ.
  • Beck J. (2005) Cognitive therapy for challenging problems. What to do when the basics don’t work. New York: Guilford Press.
  • Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. (2013) Terapia schematów. Przewodnik praktyka. Gdańsk: GWP.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty, a szkoleniowe godziny będą liczyły się w przypadku odnawiania certyfikatów PTTPB i starania się o certyfikat ISST (Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu).

PROWADZĄCY:

mgr Jędrzej Kosewski – certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i certyfikowany terapeuta schematu.