Techniki w terapii poznawczo-behawioralnej

FORMA ZAJĘĆ:

Zajęcia planowane są w formie hybrydowej, tj. on-line, z możliwością udziału stacjonarnie dla chętnych osób (zajęcia stacjonarne odbędą się przy min. 6 chętnych osobach).

Szkolenie ma na celu zdobycie i pogłębienie wiedzy oraz praktyki w zastosowaniu technik terapii poznawczo-behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w kontekście konceptualizacji pacjenta i ustalonego planu leczenia. Zajęcia skierowane są do osób, które posiadają już podstawową wiedzę na temat założeń tego nurtu psychoterapii (pojęcia schematu poznawczego, przekonań kluczowych, pośredniczących, myśli automatycznych, strategii radzenia sobie z przekonaniami).

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

  • psychologów,
  • terapeutów,
  • studentów ostatniego roku studiów psychologicznych.

CZAS I MIEJSCE:

Szkolenie obejmuje 80 godzin dydaktycznych – 4 zajęcia po 20 godzin dydaktycznych.
Zajęcia stacjonarne odbywają się w Centrum CBT EDU przy ul. Wołodyjowskiego 74A w godz. 9:00-18:00

TERMINY ZAJĘĆ:

  • Zajęcia I – 25-26 listopada 2023 r.
  • Zajęcia II – 09-10 grudnia 2023 r.
  • Zajęcia III – 13-14 stycznia 2024 r.
  • Zajęcia IV – 10-11 lutego 2024 r.

PROGRAM:

Wprowadzenie

Główne założenia terapii poznawczo-behawioralnej, tworzenie wstępnej konceptualizacji na postawie wybranych przypadków poszczególnych zaburzeń psychicznych, opracowywanie planu terapii (dla chętnych – praca na podstawie przypadków przedstawionych przez uczestników szkolenia).

Techniki poznawcze

Techniki poznawcze stosowane są w celu zmiany znaczeń nadawanych bodźcom, a przez to modyfikację subiektywnej interpretacji relacji między jednostką a otoczeniem. Odbywa się to przez rozpoznanie własnego systemu znaczeń i sposobu przetwarzania informacji, a następnie modyfikację interpretacji niezgodnych z rzeczywistością, bądź zgodnych z nią, ale nieużytecznych. Ogół wszystkich zastosowanych technik nazywany jest restrukturyzacją poznawczą. W czasie warsztatu uczestnicy zapoznają się z zasadami stosowania technik poznawczych oraz przećwiczą ich zastosowanie w praktyce.
Poruszane zagadnienia: psychoedukacja, wydobywanie myśli automatycznych i ich monitorowanie, wydobywanie przekonań pośredniczących i kluczowych oraz praca nad ich uelastycznieniem, technika strzałki w dół, dyskusja myśli automatycznych, tworzenie myśli alternatywnych, dialog sokratejski, skalowanie, analiza korzyści i strat, odgrywanie ról.

Techniki behawioralne

Terapia behawioralna jest ważnym elementem pracy z pacjentem w ramach terapii poznawczo-behawioralnej. Stosowana w sytuacjach, kiedy nasilenie objawów jest duże i wyklucza pracę poznawczą z pacjentem. Skuteczna jest również wtedy, gdy poziom intelektualny pacjenta uniemożliwia mu pracę poznawczą lub jego aparat poznawczy jest słabo rozwinięty (dzieci i wczesna adolescencja).

Poruszane zagadnienia: praca z pacjentem z fobią specyficzną, zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, depresją, zaburzeniami eksternalizacyjnymi, w tym z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, ADHD (praca z pacjentem dziecięcym i dorosłym) i zaburzeniami tikowymi, techniki sterowania uwarunkowaniami, ekspozycja na bodziec lękowy, ekspozycja z powstrzymaniem reakcji, dzienniczki behawioralne, techniki modelowania oraz relaksacja.

Techniki doświadczeniowe i techniki wyobrażeniowe

Techniki doświadczeniowe oferują użyteczne sposoby pracy, zwłaszcza w przypadku najtrudniejszych pacjentów. Ich siłę stanowi uruchomienie silnych emocji, związanych z dysfunkcjonalnymi założeniami i przekonaniami, i dostarczenie pacjentowi korekcyjnego przeżycia, które modyfikuje jego treści poznawcze, redukuje emocjonalne cierpienie i sprzyja zmianie zachowania. Z uwagi na swoją skuteczność są one coraz częściej włączane w szerokie spektrum interwencji poznawczo-behawioralnych. Poruszane zagadnienia m. in.: puste krzesło, wizualizacja bezpiecznego miejsca, dialogi wyobrażeniowe, zmiana wczesnych wspomnień, listy terapeutyczne.
Podsumowanie poznanych technik: omówienie możliwych do wykorzystania technik w kontekście przygotowanych wcześniej planów terapii.

Wskazana literatura: „Psychoterapia poznawczo – behawioralna. Teoria i Praktyka” A. Popiel, E. Pragłowska

PROWADZĄCY:

mgr Jarosław Mirkiewicz – psycholog,  certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny
mgr Justyna Sulej -psycholog,  certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny
mgr Katarzyna Szamburska – Lewandowska –  psycholog, ukończyła szkolenie przygotowujące do certyfikatu terapeuty poznawczo-behawioralnego.

.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.