Terapia par

Zachęcamy państwa do uczestnictwa w cyklu warsztatów poświęconych terapii par w podejściu poznawczo behawioralnym. Wykłady i ćwiczenia dedykowane są wszystkim zainteresowanym tą tematyką, niezależnie od poziomu zaawansowania w praktyce terapeutycznej. Przygotował je zespół doświadczonych terapeutów pod kierunkiem lek. med. Joanny Michałowskiej – psychiatry, diagnosty, certyfikowanego psychoterapeuty i superwizora- dydaktyka PTTPB.

Zajęcia prowadzone są w trybie „hybrydowym” tzn. że można uczestniczyć w nich osobiście lub zdalnie, w zależności od preferencji i możliwości. Terminy szkoleń można znaleźć w opisie każdego z modułów.

WPROWADZENIE DO TERAPII PAR W PODEJŚCIU POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM

Do udziału w tym szkoleniu zachęcamy osoby studiujące w innych niż CBT-EDU szkołach Psychoterapii Poznawczo – behawioralnej  lub pracujące w innych podejściach terapeutycznych, ale zainteresowanych tym tematem. Zajęcia wprowadzają podstawowe pojęcia nurtu CBT oraz opisują kluczowe dla konceptualizacji pary zjawiska i procesy interakcyjne. Szkolenie obejmuje także zaznajomienie z najczęściej używanymi metodami diagnozy oraz technikami pracy z parą. Zajęcia mają charakter praktyczny – prowadzone są z zastosowaniem technik warsztatowych – kolejne elementy diagnozy i planów terapeutycznych omawiane są na bazie konkretnych przypadków i przykładowych problemów.

Czas trwania :  10 godzin dydaktycznych
prowadzący: lek. med. Joanna Michałowska

Warsztaty doszkalające z terapii par w podejściu poznawczo – behawioralnym

To cykl warsztatów służących pogłębieniu i doskonaleniu umiejętności terapeutycznych w pracy z parami. Szkolenia adresowane są do osób, które ukończyły szkołę psychoterapii CBT lub są w końcowej fazie szkolenia w tym podejściu i  prowadzą terapię par. Osoby praktykujące terapię par w innych podejściach terapeutycznych mogą być również uczestnikami zajęć pod warunkiem znajomości podstawowych pojęć i założeń teoretycznych CBT lub odbycia szkolenia: „Wprowadzenie do terapii par w podejściu poznawczo-behawioralnym”.

1. KONCEPTUALIZACJA PAR I MAŁŻEŃSTW 21-22 października 2023 r.

  • Wstępna konceptualizacja Pary (cz. I – 10 godzin dydaktycznych) – Warsztat prezentuje podstawowe obszary diagnozy pary i w oparciu o konkretne przykłady analizuje krok po kroku kolejne etapy stawiania hipotez na temat „czułych punktów” w systemach poznawczych obojga partnerów i ich znaczenia dla dynamiki interakcji w parze. Uczestnicy mają okazję obserwować lub brać osobisty udział w scenkach odgrywanych „na żywo”, najchętniej na przykładach par znanych z własnego doświadczenia terapeutycznego. W ten sposób zajęcia stają się okazją do superwizji prowadzonych terapii.
  • Konceptualizacja pary. (część II – 10 godzin dydaktycznych) Warsztat poświęcony omówieniu i w sposób praktyczny doskonaleniu umiejętności konceptualizacji pary. Merytorycznie jest rozwinięciem i pogłębieniem tematów omawianych w części „Wstępna konceptualizacja par i małżeństw”. Obejmuje zarówno różne wymiary diagnozy pary, jak i stosowane narzędzia diagnostyczne. Na konkretnych przykładach pozwala identyfikować obserwowane w interakcjach pary zjawiska oraz stawiać hipotezy na temat mechanizmów podtrzymujących zgłaszane przez parę problemy, zgodnie ze schematem postępowania diagnostycznego. Staje się to punktem wyjścia do planowania strategicznych i taktycznych interwencji terapeutycznych.

Czas trwania: 20 h dydaktycznych

Prowadzący: lek med. Joanna Michałowska

2. TECHNIKI W TERAPII PAR 18-19 listopada 2023 r.

Warsztat ma na celu zaznajomienie z technikami terapii poznawczo – behawioralnej stosowanymi w terapii par. Skierowany jest do specjalistów mających w procesie terapeutycznym pary i chcących rozwijać swój warsztat terapeutyczny. Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o konceptualizację pary i będzie miało formę głównie ćwiczeniowo – warsztatową. Zastosowane zostaną case study oraz ćwiczenia na rzeczywistych przypadkach wnoszonych przez uczestników spotkania. Szczególny nacisk zostanie położony na techniki wizualizacyjne, implementację technik z terapii indywidualnej na terapię par oraz zastosowanie elementów Terapii Schematów w procesie.

Czas trwania: 20 h dydaktycznych

Prowadzący: mgr Arkadiusz Szymański