Terapia par

Zachęcamy państwa do uczestnictwa w cyklu warsztatów poświęconych terapii par w podejściu poznawczo behawioralnym. Wykłady i ćwiczenia dedykowane są wszystkim zainteresowanym tą tematyką, niezależnie od poziomu zaawansowania w praktyce terapeutycznej. Przygotował je zespół doświadczonych terapeutów pod kierunkiem lek. med. Joanny Michałowskiej – psychiatry, diagnosty, certyfikowanego psychoterapeuty i superwizora- dydaktyka PTTPB.

Zajęcia prowadzone są w trybie „hybrydowym” tzn. że można uczestniczyć w nich osobiście lub zdalnie, w zależności od preferencji i możliwości. Terminy szkoleń można znaleźć w opisie każdego z modułów.

WPROWADZENIE DO TERAPII PAR W PODEJŚCIU POZNAWCZO-BEHAWIORALNYM

Do udziału w tym szkoleniu zachęcamy osoby studiujące w innych niż CBT-EDU szkołach Psychoterapii Poznawczo – behawioralnej  lub pracujące w innych podejściach terapeutycznych, ale zainteresowanych tym tematem. Zajęcia wprowadzają podstawowe pojęcia nurtu CBT oraz opisują kluczowe dla konceptualizacji pary zjawiska i procesy interakcyjne. Szkolenie obejmuje także zaznajomienie z najczęściej używanymi metodami diagnozy oraz technikami pracy z parą. Zajęcia mają charakter praktyczny – prowadzone są z zastosowaniem technik warsztatowych – kolejne elementy diagnozy i planów terapeutycznych omawiane są na bazie konkretnych przypadków i przykładowych problemów.

Czas trwania :  10 godzin dydaktycznych
prowadzący: lek. med. Joanna Michałowska

Warsztaty doszkalające z terapii par w podejściu poznawczo – behawioralnym

To cykl warsztatów służących pogłębieniu i doskonaleniu umiejętności terapeutycznych w pracy z parami. Szkolenia adresowane są do osób, które ukończyły szkołę psychoterapii CBT lub są w końcowej fazie szkolenia w tym podejściu i  prowadzą terapię par. Osoby praktykujące terapię par w innych podejściach terapeutycznych mogą być również uczestnikami zajęć pod warunkiem znajomości podstawowych pojęć i założeń teoretycznych CBT lub odbycia szkolenia: „Wprowadzenie do terapii par w podejściu poznawczo-behawioralnym”.

1. KONCEPTUALIZACJA PAR I MAŁŻEŃSTW

  • Wstępna konceptualizacja Pary (cz. I – 10 godzin dydaktycznych) – Warsztat prezentuje podstawowe obszary diagnozy pary i w oparciu o konkretne przykłady analizuje krok po kroku kolejne etapy stawiania hipotez na temat „czułych punktów” w systemach poznawczych obojga partnerów i ich znaczenia dla dynamiki interakcji w parze. Uczestnicy mają okazję obserwować lub brać osobisty udział w scenkach odgrywanych „na żywo”, najchętniej na przykładach par znanych z własnego doświadczenia terapeutycznego. W ten sposób zajęcia stają się okazją do superwizji prowadzonych terapii.
  • Konceptualizacja pary. (część II – 10 godzin dydaktycznych) Warsztat poświęcony omówieniu i w sposób praktyczny doskonaleniu umiejętności konceptualizacji pary. Merytorycznie jest rozwinięciem i pogłębieniem tematów omawianych w części „Wstępna konceptualizacja par i małżeństw”. Obejmuje zarówno różne wymiary diagnozy pary, jak i stosowane narzędzia diagnostyczne. Na konkretnych przykładach pozwala identyfikować obserwowane w interakcjach pary zjawiska oraz stawiać hipotezy na temat mechanizmów podtrzymujących zgłaszane przez parę problemy, zgodnie ze schematem postępowania diagnostycznego. Staje się to punktem wyjścia do planowania strategicznych i taktycznych interwencji terapeutycznych.

Czas trwania: 20 h dydaktycznych

Prowadzący: lek med. Joanna Michałowska

2. TECHNIKI W TERAPII PAR

Warsztat ma na celu zaznajomienie z technikami terapii poznawczo – behawioralnej stosowanymi w terapii par. Skierowany jest do specjalistów mających w procesie terapeutycznym pary i chcących rozwijać swój warsztat terapeutyczny. Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o konceptualizację pary i będzie miało formę głównie ćwiczeniowo – warsztatową. Zastosowane zostaną case study oraz ćwiczenia na rzeczywistych przypadkach wnoszonych przez uczestników spotkania. Szczególny nacisk zostanie położony na techniki wizualizacyjne, implementację technik z terapii indywidualnej na terapię par oraz zastosowanie elementów Terapii Schematów w procesie.

Czas trwania: 20 h dydaktycznych

Prowadzący: mgr Arkadiusz Szymański

Prowadzący:

Lekarz psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 8) oraz certyfikowany superwizor-dydaktyk (certyfikat PTTPB nr 8)

Psychiatra z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w Szpitalu Nowowiejskim,
a następnie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Początkowo pracowała w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej – praca z osobami przewlekle chorymi na schizofrenię i ich rodzinami. Brała udział w programach behawioralnych oddziaływań rehabilitacyjnych pod kierunkiem Andrzeja Axera i prof. Roberta Libermana oraz dr Joanny Meder. Ukończyła kurs terapii rodzin PTP pod kierunkiem prof. Ireny Namysłowskiej i staż w Instytucie Terapii Rodzin im. Ackermana w Nowym Jorku. W kolejnych latach pracowała jako specjalista psychiatra i ordynator Dziennego Oddziału Leczenia Zaburzeń Afektywnych II Kliniki IPiN pod kierunkiem prof. Stanisława Pużyńskiego. Od 2002 r. jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem dydaktykiem PTTPB. Z Centrum CBT związana jest od początku jego istnienia. Prowadzi indywidualną praktykę lekarską i psychoterapię osób dorosłych oraz par i małżeństw. W ramach Szkoły Centrum CBT EDU prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu zaburzeń afektywnych, zastosowań klinicznych genogramu oraz terapii par i małżeństw. Poza pracą kliniczną prowadzi liczne superwizje, grupowe w dużych i małych grupach oraz indywidualne.

Obszarem jej zainteresowań są zaburzenia osobowości, zaburzenia afektywne, terapia par i małżeństw.

Jest współautorką rozdziału „Diagnoza w poznawczo-behawioralnej terapii par” w publikacji: „Diagnoza par w różnych podejściach”.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.