Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń posttraumatycznych

Dla kogo?

Szkolenie zostało stworzone z myślą o specjalistach z dziedziny psychoterapii, psychologii oraz innych profesji związanych z pomocą w obszarach zdrowia psychicznego. Celem jest dostarczenie praktycznych narzędzi i strategii terapeutycznych w celu efektywnego wsparcia osób cierpiących z powodu zespołu stresu pourazowego, który w metaanalizach populacji dzieci i młodzieży sięga nawet 20% z nich. Strategie te zostaną omówione i przećwiczone na konkretnych przypadkach.

Zakres szkolenia

Szkolenie będzie okazją do zdobycie wiedzy na temat rozumienia PTSD – prawidłowej diagnozy tego zjawiska, różnicowania objawów. Omówione zostaną kluczowe aspekty procesu terapeutycznego, a także innych związanych z traumą zjawisk. Spotkanie będzie okazją do nauki opracowywania interwencji i indywidualnych planów terapeutycznych, obejmujących dziecko i jego rodziców.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Trauma.
  a. Definicje;
  b. Typy traumy – I, II I III stopnia;
  c. Reaktywacja traumy i jej mechanizmy;
  d. Trauma i pamięć;
  e. Neurobiologia traumy;
  f. Objawy po traumie u dzieci i dorosłych;
  g. Klasyfikacja zaburzeń związanych z traumą;
  h. Narracja traumy u dzieci i młodzieży, dorosłych;
  i. Trauma w procesie zdrowienia;
 2. Dysocjacja.
  a. Rodzaje dysocjacji – charakterystyka;
  b. Funkcje dysocjacji;
 3. Aleksytymia.
  a. Aleksytymia a percepcja emocji;
  b. Aleksytymia a zaburzenia więzi;
  c. Neurobiologia aleksytymii;
 4. Traumatyczna żałoba.
  a. Ramy pojęciowe;
  b. Praca z dziećmi;
  c. Praca z rodzicami;
 5. Skuteczne metody pracy z traumą.
  a. Trudności w pracy terapeuty – traumatyczne przywiązanie;
  b. Interwencje terapeutyczne;
  i. Model TF-CBT;
  ii. EMDR;
  iii. Model przetwarzania poznawczego;
  iv. Przedłużona ekspozycja;
 6. Studium przypadku.

Prowadzący:

mgr, psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psychotraumatolog, pracującym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Absolwentka psychologii oraz pedagogiki rewalidacyjnej na Uniwersytecie Łódzkim oraz oligofrenopedagogiki w Kolegium Nauczycielskim, studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania rozwoju, surdopedagogiki i pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyłam podyplomowe studia z psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS oraz dwustopniowy kurs EMDR w PTT EMDR.

Jest absolwentką 4 letniego Szkolenia Terapii Poznawczo – Behawioralnej w CBT Warszawa oraz 2 letniego szkolenia Terapii Poznawczo – Behawioralnej Osób Dorosłych w CTPB w Warszawie.

Rozwijała swoje kompetencje przez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach (Trzystopniowy Kurs Terapii Behawioralnej w Centrum Terapii Behawioralnej, Stosowana Analiza Zachowania, Rozwijanie Umiejętności Społecznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Uzależnienia behawioralne, trzy stopnie języka migowego, szkolenie pierwszego stopnia w zakresie Integracji Sensorycznej).

Obecnie pracuje jako starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawie, prowadzi własna praktykę psychoterapeutyczną.  W terapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych wykorzystuje pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. Wspiera rodziców w terapii rodzicielskiej. Jako psychotraumatolog pracuje z pacjentami, którzy przeżyli traumy oraz mają zaburzenia więzi.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.