Transformacyjna moc pracy z krzesłami

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do praktykujących psychoterapeutów oraz osób kształcących się w psychoterapii, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać techniki doświadczeniowe.

Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Cele szkolenia

  1. Dowiesz się, jakie są podstawowe cele i zasady pracy z krzesłami jako techniki doświadczeniowej.
  2. Poznasz i przećwiczysz co najmniej cztery podstawowe zastosowania pracy z krzesłami.
  3. Nauczysz się w jaki sposób włączać pracę z krzesłami jako technikę doświadczeniową do klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej.
  4. Doświadczysz transformacyjnej mocy krzeseł na sobie.

Ramowy program szkolenia

  1. Praca z krzesłami – historia, założenie, wykorzystanie.
  2. Techniki doświadczeniowe a dwa poziomy przetwarzania informacji.
  3. Podstawowe zasady i cele pracy z krzesłami, matryca Kelloga – „Cztery dialogi z krzesłami”.
  4. Wykorzystanie pracy z krzesłami w klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej – jak ożywić, ucieleśnić i transformować trudności pacjentów.
  5. Typowe procedury pracy z krzesłami (puste krzesło, dialogi między krzesłami, wywiad diagnostyczny z wykorzystaniem krzeseł).
  6. Praca z krzesłami w ujęciu Terapii Schematu – dialogi między trybami.

Metody pracy

Szkolenie ma charakter warsztatowy i będzie prowadzony metodami aktywnymi – odgrywanie ról, ćwiczenia w parach i małych grupach, praca własna. Prezentacje i wykłady będą ograniczone do minimum jako wprowadzenie do poszczególnych części szkolenia.

Organizacja szkolenia

Na szkolenie zapisujemy się oddzielnie poprzez wypełnienie formularza i wpłatę na konto.

Warsztat odbywać się będzie w Warszawie, w Centrum, dokładną lokalizację podamy na tydzień przed szkoleniem.

Prowadzący:

Magister psychologii ze specjalizacją psychologia kliniczna, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1221).

Psycholog ze specjalizacją w psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat nr 1221 PTTPiB), terapeutka Terapii Schematu w trakcie całościowego szkolenia certyfikacyjnego.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w edukacji dorosłych i ponad 8-letnie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej. Wykładowczyni w Szkole Psychoterapii w Centrum CBT EDU, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zaburzeń osobowości, technik doświadczeniowych i terapii III fali CBT. Pracy z krzesłami uczyła się m.in. u specjalistów tej metody dr Matthew Pugh i Tobyn Bell.

Doświadczenie kliniczne obejmuje pracę na oddziałach terapeutycznych F6 i F9 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, zajmujących się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychotycznych, afektywnych i lękowych.

Interesuje się efektywnymi terapiami w przypadku zaburzeń osobowości, technikami doświadczeniowymi, szczególnie transformacyjną pracą z krzesłami, teorią przywiązania i jej implikacjami w relacji terapeutycznej.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.