Uzależnienia behawioralne

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, w tym szczególnie lekarzy pierwszego kontaktu, osób kształcących się w psychoterapii oraz wszystkich specjalistów zdrowia psychicznego zainteresowanych diagnozą i terapią uzależnień.

Cele szkolenia

  1. Dowiesz się, jak wyglądają objawy uzależnień behawioralnych, zarówno tych, które umieszczone są w klasyfikacjach międzynarodowych (hazard, uzależnienie od gier wideo), jak i nie umieszczonych w klasyfikacjach (np. zakupoholizm, pracoholizm, nałogowe uprawianie sportu).
  2. Dowiesz się czym różnią się uzależnienia behawioralne od substancjalnych, a jakie mają punkty wspólne i dlaczego często współwystępują.  
  3. Poznasz psychologiczne, biologiczne i społeczne przyczyny uzależnień behawioralnych oraz dostępne sposoby pomocy uzależnionym.
  4. Nauczysz się jak zwracać uwagę na wczesne objawy rozwijającego się uzależnienia, diagnozować je oraz co wówczas można zrobić.

Ramowy program szkolenia

  1. Uzależnienia behawioralne – problem współczesnych czasów?
  2. Rodzaje uzależnień behawioralnych – czy ta lista jest skończona?
  3. Najważniejsze przyczyny i mechanizmy powstawania uzależnień behawioralnych.
  4. Uzależnienia behawioralne a substancjalne – związki, relacje.
  5. Diagnoza wczesnych i „późnych” objawów i sposoby pomocy.

Szkolenie stanowi drugą część cyklu o uzależnieniach. Kolejne spotkanie to „Krótkie interwencje w uzależnieniach (20 czerwca 2024).  Zapraszamy!

Metody pracy

prezentacja, analiza studium przypadku, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi

Organizacja szkolenia

Osoby, które chcą zapisać się na szkolenie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłatę na konto (szczegóły w formularzu).

Na dwa dni przed szkoleniem, do osób, które opłaciły udział w szkoleniu przesyłamy link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne. 

Prowadzący:

Dr hab. nauk społecznych w zakresie psychologii, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (psychologia); posiada stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Absolwent 4- letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo -Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie.

Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, pracownikiem Instytutu Psychologii, Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii. Prowadzi psychoterapię pacjentów w nurcie poznawczo -behawioralnym. Doświadczenie zawodowe zdobył jako psycholog w szpitalu psychiatrycznym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego w Łodzi (1993-1995) oraz jako psycholog – specjalista terapii uzależnień w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi prowadząc diagnozy psychologiczne oraz terapie osób uzależnionych i członków ich rodzin (1995 – 2006).

Obszarem jego zainteresowań są uzależnienia substancjalne (zwłaszcza uzależnienie od alkoholu) i niesubstancjalne, zaburzenia afektywne (depresja u mężczyzn i zachowania samobójcze), terapia poznawczo-behawioralna i terapia schematów oraz zaburzenia psychosomatyczne.

Jest autorem trzech książek, redaktorem dwóch książek, tłumaczem dwóch książek (w tym Poznawcza terapia uzależnień, A. Beck, F. Wright, C. Newman, B. Liese, Kraków UJ, 2007), autorem i współautorem ponad 150 artykułów naukowych i rozdziałów w książkach naukowych. Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Prowadził zajęcia z terapii poznawczo-behawioralnej uzależnień w szeregu szkołach psychoterapii.

Jest recenzentem artykułów nadsyłanych do szeregu czasopism naukowych m.in. Alkoholizmu i Narkomanii, Psychiatrii Polskiej. Psychologia Wychowawcza, Polskie Forum Psychologiczne, Postępy Psychiatrii i Neurologii, Current Issues in Personality Psychology,Health Psychology Report, Roczniki Psychologiczne, Agressive Behaviour, International Journal of Environmental Research and Public Health.

 

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.