Zastosowanie technik wyobrażeniowych w ST i TPB. Praca z pacjentem z diagnozą zaburzenia osobowości

CZAS TRWANIA:

2 dni, 14 godzin zajęć

ZAKRES:

Warsztat poświęcony różnorakim formom pracy wyobrażeniowej w ramach terapii schematu (ST), a także temu, jak ten rodzaj technik włączać w tradycyjną pracę poznawczo-behawioralną (TPB). Uzupełnianie tradycyjnych technik poznawczo-behawioralnych o elementy związane z wyobrażeniami stanowi bowiem ważny kierunek rozwoju terapii poznawczo-behawioralnej. Kładą na to szczególny nacisk J. Beck (Beck, 2005; 2011) oraz badacze i terapeuci skupieni wokół J. Bennetta-Levy’ego (Bennet-Levy i in., 2011), podkreślając siłę oddziaływania wyobrażeń na emocje oraz potencjał zmiany zwłaszcza w przypadku najbardziej złożonych problemów. Szczególnie duży potencjał terapeutyczny technik wyobrażeniowych przydaje się również w leczeniu zaburzeń osobowości (Beck i in., 2006, 2015; Young, 2013). Warsztat będzie skupiał się na przedstawieniu teorii stojącej za użyciem technik wyobrażeniowych, a także na założeniach, które należy spełnić, aby były one skuteczne. W drugiej, bardziej praktycznej części szkolenia uczestnicy będą mieli okazję omówić kilka najważniejszych i najczęściej stosowanych technik wyobrażeniowych, takich jak ćwiczenie przezwyciężania problemów w wyobrażeniach, dopełnianie wyobrażeń, ekspozycja wyobrażeniowa i metaforyczne wyobrażenia. W rozbudowany sposób przedstawiona zostanie zmiana scenariusza w wyobrażeniu oraz różnorakie problemy, które mogą się pojawić w trakcie stosowania tej techniki, a także sposoby ich rozwiązywania.  Jednocześnie osobny wątek będzie poświęcony tzw. pozytywnym wyobrażeniom, służącym budowaniu alternatywnej, bardziej wyważonej wizji siebie, przyszłości i innych ludzi. W tym kontekście przedyskutowane zostanie: użycie wyobrażeń w trakcie formułowania celów i budowania motywacji, wyobrażeniowe wzmacnianie troskliwego stosunku wobec samego siebie oraz różne formy wzmacniania zdrowej perspektywy u pacjentów. Szczególna uwaga poświęcona będzie specyfice pracy z pacjentami z diagnozą BPD i pacjentami z clusteru C.

UCZESTNICY DZIĘKI WARSZTATOWI:

 • poznają teorię stojącą za stosowaniem wyobrażeń w ST i TPB
 • zapoznają się ze wskazówkami, dotyczącymi przygotowania pacjenta do stosowania wyobrażeń oraz ich przebiegu
 • dowiedzą się, jak dobierać odpowiednie techniki wyobrażeniowe do rodzaju problemu, objawów czy schematów/przekonań pacjenta
 • będą mieli możliwość obserwacji na żywo stosowania najbardziej złożonych technik przez prowadzącego lub obejrzenia fragmentów video, obrazujących poszczególne oddziaływania, jak również przećwiczenia ich w podgrupach i parach
 • dowiedzą się więcej o stosowaniu technik wyobrażeniowych, a także o możliwych problemach i sposobach ich rozwiązywania

Warsztat wymaga posiadania podstawowej wiedzy na temat terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej, w związku z tym uczestnicy muszą ukończyć przynajmniej rok szkolenia w zakresie TPB (lub inne warsztaty poświęcone wprowadzeniu w tematykę cbt) oraz odbyć przynajmniej cztery dni szkolenia z zakresu terapii schematu.

W czasie warsztatu prezentowane będą nagrania sesji w języku angielskim.

ZALECANE JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI POZYCJAMI BIBLIOGRAFICZNYMI:

 • Beck A.T. in. (2015). Cognitive therapy of personality disorders. Third edition. New York: Guilford Press.
 • Beck A.T. i in. (2006) Terapia poznawcza zaburzeń osobowości. Kraków: WUJ.
 • Beck J. (2011) Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Kraków: WUJ.
 • Beck J. (2005) Cognitive therapy for challenging problems. What to do when the basics don’t work. New York: Guilford Press.
 • Bennett-Levy J. i in. (2011) Oxford guide to imagery in cognitive therapy. Oxford: Oxford Press.
 • Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. (2013) Terapia schematów. Przewodnik praktyka. Gdańsk: GWP.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty, a szkoleniowe godziny będą liczyły się w przypadku odnawiania certyfikatów PTTPB i starania się o certyfikat ISST (Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu).

PROWADZĄCY:

mgr Jędrzej Kosewski, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i certyfikowany terapeuta schematu.