Dzieci, młodzież i rodzice w sytuacjach trudnych, stresujących, traumatycznych – interwencja kryzysowa

Warsztaty adresowane są do osób zainteresowanych opieką nad dziećmi i młodzieżą w sytuacji kryzysu psychologicznego. Poprzez zrozumienie ich reakcji i potrzeb wynikających z bycia w sytuacji silnie stresującej i traumatycznej można wdrożyć adekwatne interwencje i pomóc w powrocie do równowagi.

CZAS TRWANIA:

20-godzinny warsztat przeznaczony dla osób pracujących terapeutycznie z  dziećmi nastolatkami , które mają podstawowe wiadomości na temat terapii poznawczo-behawioralnej.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach.

PROGRAM:

  • Funkcjonowanie systemu rodzinnego jako istotny czynnik powrotu do równowagi emocjonalnej po doświadczeniu kryzysowym, traumatycznym: funkcjonowanie rodziców, wzajemne relacje (dziecko-rodzic, dziecko-rodzeństwo), metody pracy z rodzicami.
  • Pogłębienie rozumienia sposobu funkcjonowania dzieci i młodzieży będących w kryzysie; rozumienie ich uczuć, emocji, zachowań.
  • Praca z dziećmi i młodzieżą – analiza przypadków z praktyki terapeutycznej.
  • Umiejętność wydobywania zasobów w obliczu kryzysu.
  • Rozwód jako sytuacja kryzysowa w oczach dziecka i jego rodziców.
  • Dziecko jako osoba doświadczająca przemocy domowej.
  • Umiejętność nawiązywania bezpiecznego kontaktu z pacjentem w kryzysie.
  • Omówienie postawy terapeuty i form dbania o siebie w pracy z pacjentami w sytuacji kryzysowej.

PROWADZĄCY:

mgr Jacek Fitał- psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji, seksuolog