Praca z dziećmi i młodzieżą w modelu poznawczo-behawioralnym – teoria i praktyka

CZAS TRWANIA:

60 godzin dydaktycznych

TERMINY ZAJĘĆ:

 • Blok I – 25-26 listopada 2023 r.
 • Blok II – 16-17 grudnia 2023 r.
 • Blok III – 03-04 lutego 2024  r.

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chciałyby nabyć podstawową wiedzę na temat terapii poznawczo-behawioralnej, jej założeń teoretycznych i stosowanych technik w odniesieniu do pracy z pacjentem w wieku rozwojowym.

FORMA ZAJĘĆ:

Zajęcia planowane są w formie hybrydowej, tj. on-line, z możliwością udziału stacjonarnie dla chętnych osób (zajęcia stacjonarne odbędą się przy min. 6 chętnych osobach).

TREŚCI NAUCZANIA:

Zajęcia I – Teoria i praktyka w modelu poznawczo-behawioralnym, założenia, zastosowania, skuteczność i naukowe postawy terapii poznawczo-behawioralnej. Relacja terapeutyczna w terapii poznawczo-behawioralnej w zależności od wieku pacjenta. Diagnoza zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego z uwzględnieniem konceptualizacji poznawczo-behawioralnej pacjenta w wieku rozwojowym.

Zajęcia II – Terapia i techniki poznawcze.

Zajęcia III – Terapia behawioralna – techniki, relaksacja. Eksperyment behawioralny.

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAKRESIE NABYTEJ WIEDZY:

Oczekuje się, że po ukończeniu kursu osoba specjalizująca się będzie posiadała:

 • Umiejętność nawiązywania relacji terapeutycznej z pacjentami w wieku rozwojowym oraz funkcjonowania w relacji psychoterapeutycznej.
 • Umiejętność ustalania kontraktu terapeutycznego.
 • Umiejętność wyznaczenia tempa pracy i efektywnego wykorzystania czasu.
 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywanie współpracy.
 • Umiejętność zbierania informacji niezbędnych do tworzenia konceptualizacji pacjenta i jego problemu.
 • Umiejętność konceptualizacji poznawczo-behawioralnej.
 • Umiejętność tworzenia wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta, konstruowanie hipotez diagnostycznych i terapeutycznych oraz ich weryfikacja.
 • Umiejętność formułowania celów terapeutycznych i planowania adekwatnych interwencji terapeutycznych.
 • Umiejętność stosowania strategii ukierunkowanych na wprowadzenie zmiany, w tym stosowania technik poznawczych, behawioralnych, prowadzenia eksperymentu behawioralnego.
 • Umiejętność koncentrowania się na kluczowych przekonaniach i zachowaniach pacjenta, ukierunkowanego dochodzenia do prawdy.
 • Umiejętność rozpoznawania czynników wpływających na konieczność modyfikacji postępowania.
 • Umiejętność przewidywania trudności i pracy nad motywacją pacjenta i jego rodziny.

CENA:

PROWADZĄCY:

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.