Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży

Na szkolenie zapraszamy:

 • nauczycieli,
 • pedagogów,
 • psychologów szkolnych,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • terapeutów oraz osób zainteresowanych przedstawianą tematyką.

FORMA SZKOLENIA:

on-line poprzez aplikację Zoom

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zachowania autodestrukcyjne wśród dzieci i młodzieży
 • Samouszkodzenia – definicja, skala problemu, powody wzrostu częstości
 • Samouszkodzenia a próby samobójcze i próby parasamobójcze
 • Charakterystyka zjawiska: rodzaje, formy, funkcje samouszkadzania
 • Teorie wyjaśniające zjawisko samouszkodzeń
 • Postępowanie w przypadku ujawnienia samouszkodzeń
 • Ocena samouszkodzeń, udzielanie pomocy w zależności od ich funkcji
 • Wybrane metody pracy z samouszkodzeniami u dzieci i młodzieży
 • Profilaktyka
 • Analiza przypadków, ćwiczenia w rozpoznawaniu funkcji samouszkodzeń i planowaniu oddziaływań

PROWADZĄCY:

mgr Helena Krauze