Techniki poznawczo-behawioralne w pracy z dziećmi i młodzieżą

CZAS TRWANIA:

60 godzin dydaktycznych

TERMINY ZAJĘĆ:

 • Blok I – 19-20 października 2024 r.
 • Blok II – 23-24 listopada 2024 r.
 • Blok III – 14-15 grudnia 2024 r.
Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chciałyby nabyć podstawową wiedzę na temat terapii poznawczo-behawioralnej, jej założeń teoretycznych i stosowanych technik w odniesieniu do pracy z pacjentem w wieku rozwojowym.

FORMA ZAJĘĆ:

Zajęcia planowane są w formie hybrydowej, tj. on-line, z możliwością udziału stacjonarnie dla chętnych osób (zajęcia stacjonarne odbędą się przy min. 6 chętnych osobach).

TREŚCI NAUCZANIA:

Zajęcia I – Teoria i praktyka w modelu poznawczo-behawioralnym, założenia, zastosowania, skuteczność i naukowe postawy terapii poznawczo-behawioralnej. Relacja terapeutyczna w terapii poznawczo-behawioralnej w zależności od wieku pacjenta. Diagnoza zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego z uwzględnieniem konceptualizacji poznawczo-behawioralnej pacjenta w wieku rozwojowym. Zajęcia II – Terapia i techniki poznawcze. Zajęcia III – Terapia behawioralna – techniki, relaksacja. Eksperyment behawioralny.

WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAKRESIE NABYTEJ WIEDZY:

Oczekuje się, że po ukończeniu kursu osoba specjalizująca się będzie posiadała:
 • Umiejętność nawiązywania relacji terapeutycznej z pacjentami w wieku rozwojowym oraz funkcjonowania w relacji psychoterapeutycznej.
 • Umiejętność ustalania kontraktu terapeutycznego.
 • Umiejętność wyznaczenia tempa pracy i efektywnego wykorzystania czasu.
 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywanie współpracy.
 • Umiejętność zbierania informacji niezbędnych do tworzenia konceptualizacji pacjenta i jego problemu.
 • Umiejętność konceptualizacji poznawczo-behawioralnej.
 • Umiejętność tworzenia wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta, konstruowanie hipotez diagnostycznych i terapeutycznych oraz ich weryfikacja.
 • Umiejętność formułowania celów terapeutycznych i planowania adekwatnych interwencji terapeutycznych.
 • Umiejętność stosowania strategii ukierunkowanych na wprowadzenie zmiany, w tym stosowania technik poznawczych, behawioralnych, prowadzenia eksperymentu behawioralnego.
 • Umiejętność koncentrowania się na kluczowych przekonaniach i zachowaniach pacjenta, ukierunkowanego dochodzenia do prawdy.
 • Umiejętność rozpoznawania czynników wpływających na konieczność modyfikacji postępowania.
 • Umiejętność przewidywania trudności i pracy nad motywacją pacjenta i jego rodziny.

PROWADZĄCY:

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Kontakt:

Ewa Czajka
e.czajka@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26

Regulaminy
Cena

1250,00 2250,00