Terapia samouszkodzeń u młodzieży – warsztat dla terapeutów

TERMIN: 22-23 KWIETNIA 2023 R.

(godz. 09:00 -18:00)

Miejsce zajęć: Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, Warszawa

Samouszkodzenia to objaw wzbudzający wiele emocji. Często wywołuje lęk i poczucie bezradności zarówno u nastolatków, ich rodziców, a także u terapeuty. Charakteryzuje się nacinaniem, przypalaniem, uderzaniem lub inną formą uszkodzenia ciała. Jak każde zachowanie może być komunikatem. Wydaje się, że aby dobrze zaplanować interwencję, trzeba prawidłowo odczytać komunikat i temu właśnie służy to szkolenie.

CZAS TRWANIA:

20-godzinny warsztat przeznaczony dla osób pracujących terapeutycznie z nastolatkami z samouszkodzeniami, które mają podstawowe wiadomości na temat terapii poznawczo-behawioralnej.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wstęp teoretyczny, prezentacja i omówienie przypadków, prezentacja i ćwiczenie konkretnych technik terapeutycznych indywidualnie i w grupach.

CELE SZKOLENIA:

 • Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania interwencji pozwalających nastolatkowi na rezygnację z zachowań samouszkadzających.
 • Nabycie umiejętności planowanie przebiegu terapii zgodnie z konceptualizacją samouszkodzeń.
 • Psychoedukacja i nabycie umiejętności pracy z rodzicami nastolatka z samouszkodzeniami.
 • Omówienie postawy terapeuty i form dbania o siebie w pracy z pacjentami z samouszkodzeniami.
 • Omówienie zaburzeń, w których pojawiają się samouszkodzenia.

PROGRAM:

 • Rodzaje, formy i funkcje samouszkodzeń oraz czynniki ryzyka;
 • Postępowanie w sytuacji ujawnienia zachowań samouszkadzających;
 • Samouszkodzenia – model biopsychospołeczny;
 • Interwencje terapeutyczne stosowane w zależności od rodzaju i intensywności dokonywania samouszkodzeń;
 • Terapia poznawczo-behawioralna osób z samouszkodzeniami;
 • Postawa terapeuty – „czułe punkty” i dbanie o siebie;
 • Samouszkodzenia a zaburzenia współwystępujące;
 • Samouszkodzenia a efekt „zarażania”.

PROWADZĄCY:

Helena Krauze