Terapia samouszkodzeń u młodzieży – warsztat dla terapeutów

Samouszkodzenia to objaw wzbudzający wiele emocji. Często wywołuje lęk i poczucie bezradności zarówno u nastolatków, ich rodziców, a także u terapeuty. Charakteryzuje się nacinaniem, przypalaniem, uderzaniem lub inną formą uszkodzenia ciała. Jak każde zachowanie może być komunikatem. Wydaje się, że aby dobrze zaplanować interwencję, trzeba prawidłowo odczytać komunikat i temu właśnie służy to szkolenie.

Czas trwania:

20-godzinny warsztat przeznaczony dla osób pracujących terapeutycznie z nastolatkami z samouszkodzeniami, które mają podstawowe wiadomości na temat terapii poznawczo-behawioralnej.

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania interwencji pozwalających nastolatkowi na rezygnację z zachowań samouszkadzających.
 • Nabycie umiejętności planowanie przebiegu terapii zgodnie z konceptualizacją samouszkodzeń.
 • Psychoedukacja i nabycie umiejętności pracy z rodzicami nastolatka z samouszkodzeniami.
 • Omówienie postawy terapeuty i form dbania o siebie w pracy z pacjentami z samouszkodzeniami.
 • Omówienie zaburzeń, w których pojawiają się samouszkodzenia.

Program:

 • Rodzaje, formy i funkcje samouszkodzeń oraz czynniki ryzyka;
 • Postępowanie w sytuacji ujawnienia zachowań samouszkadzających;
 • Samouszkodzenia – model biopsychospołeczny;
 • Interwencje terapeutyczne stosowane w zależności od rodzaju i intensywności dokonywania samouszkodzeń;
 • Terapia poznawczo-behawioralna osób z samouszkodzeniami;
 • Postawa terapeuty – „czułe punkty” i dbanie o siebie;
 • Samouszkodzenia a zaburzenia współwystępujące;
 • Samouszkodzenia a efekt „zarażania”.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. 

Prowadzący:

Magister psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1256).

Absolwentka Wydziałów Psychologii Klinicznej i Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie oraz  Studiów Podyplomowych „Stosowana Analiza Zachowania” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Odbyła wiele szkoleń z zakresu terapii, m.in. Kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, Trzystopniowy Kurs Terapii Behawioralnej (PTSB), Neuropsychologia kliniczna dziecka, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopień, cykl szkoleń dotyczących diagnozy i terapii dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu, szereg staży w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Jest wykładowcą w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie. Pracuje na stanowisku psychoterapeuty w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Centrum CBT. Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Centrum CBT. Doświadczenie zdobywała jako psychoterapeuta i psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego Warszawa Żoliborz, poradniach psychologiczno-pedagogicznych publicznych i niepublicznych, przedszkolach, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Poradni dla Osób z Autyzmem w Józefowie, Fundacji Scolar. Koordynowała pracę Punktu Wczesnej Interwencji w Błoniu, pełniła funkcję Dyrektora Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar. Prowadziła terapię indywidualną dzieci i młodzieży, osób dorosłych, grupy wsparcia dla rodziców oraz treningi umiejętności społecznych.

Obszarem jej zainteresowań jest terapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych  w zakresie zaburzeń psychicznych, w tym w szczególności:  zaburzeń afektywnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń neurorozwojowch (zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia ze spektrum autyzmu), samouszkodzeń i prób samobójczych, zaburzeń osobowości, PTSD.

Jest współautorką publikacji „Zaburzenia przywiązania i zaburzenia ze spektrum autyzmu” w czasopiśmie „Terapia poznawczo-behawioralna”.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Kontakt:

Ewa Czajka
e.czajka@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26

Regulaminy
Cena

1200,00