Terapia samouszkodzeń u młodzieży – warsztat dla terapeutów

Samouszkodzenia to objaw wzbudzający wiele emocji. Często wywołuje lęk i poczucie bezradności zarówno u nastolatków, ich rodziców, a także u terapeuty. Charakteryzuje się nacinaniem, przypalaniem, uderzaniem lub inną formą uszkodzenia ciała. Jak każde zachowanie może być komunikatem. Wydaje się, że aby dobrze zaplanować interwencję, trzeba prawidłowo odczytać komunikat i temu właśnie służy to szkolenie.

Czas trwania:

20-godzinny warsztat przeznaczony dla osób pracujących terapeutycznie z nastolatkami z samouszkodzeniami, które mają podstawowe wiadomości na temat terapii poznawczo-behawioralnej.

Cele szkolenia:

 • Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania interwencji pozwalających nastolatkowi na rezygnację z zachowań samouszkadzających.
 • Nabycie umiejętności planowanie przebiegu terapii zgodnie z konceptualizacją samouszkodzeń.
 • Psychoedukacja i nabycie umiejętności pracy z rodzicami nastolatka z samouszkodzeniami.
 • Omówienie postawy terapeuty i form dbania o siebie w pracy z pacjentami z samouszkodzeniami.
 • Omówienie zaburzeń, w których pojawiają się samouszkodzenia.

Program:

 • Rodzaje, formy i funkcje samouszkodzeń oraz czynniki ryzyka;
 • Postępowanie w sytuacji ujawnienia zachowań samouszkadzających;
 • Samouszkodzenia – model biopsychospołeczny;
 • Interwencje terapeutyczne stosowane w zależności od rodzaju i intensywności dokonywania samouszkodzeń;
 • Terapia poznawczo-behawioralna osób z samouszkodzeniami;
 • Postawa terapeuty – „czułe punkty” i dbanie o siebie;
 • Samouszkodzenia a zaburzenia współwystępujące;
 • Samouszkodzenia a efekt „zarażania”.

Prowadzący:

Magister psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1256).

Absolwentka Wydziałów Psychologii Klinicznej i Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie oraz  Studiów Podyplomowych „Stosowana Analiza Zachowania” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Odbyła wiele szkoleń z zakresu terapii, m.in. Kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, Trzystopniowy Kurs Terapii Behawioralnej (PTSB), Neuropsychologia kliniczna dziecka, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopień, cykl szkoleń dotyczących diagnozy i terapii dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu, szereg staży w zakresie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Jest wykładowcą w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie. Pracuje na stanowisku psychoterapeuty w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Centrum CBT. Prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w Centrum CBT. Doświadczenie zdobywała jako psychoterapeuta i psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego Warszawa Żoliborz, poradniach psychologiczno-pedagogicznych publicznych i niepublicznych, przedszkolach, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Poradni dla Osób z Autyzmem w Józefowie, Fundacji Scolar. Koordynowała pracę Punktu Wczesnej Interwencji w Błoniu, pełniła funkcję Dyrektora Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej Fundacji Scolar. Prowadziła terapię indywidualną dzieci i młodzieży, osób dorosłych, grupy wsparcia dla rodziców oraz treningi umiejętności społecznych.

Obszarem jej zainteresowań jest terapia poznawczo behawioralna dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych  w zakresie zaburzeń psychicznych, w tym w szczególności:  zaburzeń afektywnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń neurorozwojowch (zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzenia ze spektrum autyzmu), samouszkodzeń i prób samobójczych, zaburzeń osobowości, PTSD.

Jest współautorką publikacji „Zaburzenia przywiązania i zaburzenia ze spektrum autyzmu” w czasopiśmie „Terapia poznawczo-behawioralna”.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.