Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży

TERMIN SZKOLENIA:

Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych

FORMA

Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

 • pedagogów,
 • psychologów szkolnych,
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • terapeutów.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zachowania samobójcze – definicje, charakterystyka i rozpowszechnienie problemu wśród dzieci i młodzieży.
 2. Psychospołeczne i kliniczne czynniki ryzyka zachowań samobójczych oraz ich ocena.
 3. Depresja jako jeden z głównych czynników ryzyka zachowań samobójczych.
 4. Procedury interwencji kryzysowej na terenie szkoły w sytuacji zagrożenia suicydalnego.
 5. Regulacje prawne.
 6. Psychoedukacja uczniów i ich rodziców na temat zachowań samobójczych
 7. Wybrane metody pracy terapeutycznej z uczniem z grupy ryzyka na terenie szkoły. Plan terapeutyczny
 8. Praca po kryzysie suicydalnym.

PROWADZĄCY:

mgr Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener.