Elementy psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym

Elementy psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym

Informacje i zapisy:

eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26

Szkolenie adresowane jest do pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników ośrodków socjoterapeutycznych, szkolno-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rozpoczynających specjalizację w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy pediatrów, neurologów dziecięcych oraz innych profesjonalistów mających kontakt z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi, behawioralnymi.

Czas trwania:

100 godzin dydaktycznych – 5 modułów po 20 godzin

Forma prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone są w dużej mierze w formie warsztatowej tak, aby przygotować uczestników do praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności.

Cele szkolenia:

Proponowane szkolenie pozwala na zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi objawów zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży oraz specyfiki oddziaływań psychoterapeutycznych w nurcie poznawczo-behawioralnym. Przedstawione  zostaną techniki poznawcze i behawioralne, sposoby ich wdrażania oraz oceny ich skuteczności na przykładzie  pracy z pacjentem z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami eksternalizacyjnmi (ADHD, zaburzenia zachowania) oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju (zaburzenia ze spektrum autyzmu). Omówione zostanie postępowanie z nastolatkami dokonującymi samookaleczeń.

Moduł 1:  Podstawy psychoterapii zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego. Wybrane elementy wiedzy medycznej

Termin:

30 listopada-1 grudnia 2019 r.

Prowadzący:

dr hab. n. med. Anita Bryńska

Czas trwania:

20 godzin

Treść nauczania:

 • Symptomatologia, diagnoza nozologiczna zaburzeń i chorób psychicznych, zaburzeń rozwoju, zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych wieku rozwojowego na przestrzeni poszczególnych faz rozwojowych (wg ICD, DSM, DC).
 • Mechanizmy i przyczyny powstawania zaburzeń i chorób psychicznych, zaburzeń rozwoju, zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych wieku rozwojowego.
 • Zasady leczenia zaburzeń i chorób psychicznych, zaburzeń rozwoju, zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych wieku rozwojowego.
 • Organizacja lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży.
 • Kwalifikacja do leczenia psychiatrycznego, w tym z użyciem psychoterapii.
 • Diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna z ukierunkowaniem na wykorzystanie w planowaniu psychoterapii dzieci i młodzieży.
 • Psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna – kryteria wyboru metody i formy w leczeniu dorosłych, dzieci i młodzieży.

Moduł 2: Wprowadzenie do terapii poznawczej dzieci i młodzieży

Termin:

25-26 stycznia 2020 r.

Prowadzący:

dr n. med. Witold Pawliczuk

Czas trwania:

20 godzin

Treść nauczania:

 • Teoria i praktyka w modelu poznawczym, założenia, zastosowania, skuteczność i naukowe postawy terapii poznawczo-behawioralnej.
 • Schemat poznawczy, przekonania kluczowe, przekonania pośredniczące, myśli automatyczne, zniekształcenia poznawcze.
 • Diagnoza zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego z uwzględnieniem konceptualizacji poznawczo-behawioralnej pacjenta w wieku rozwojowym.
 • Terapia i techniki poznawcze – psychoedukacja, wydobywanie myśli automatycznych i ich monitorowanie, wydobywanie przekonań pośredniczących i kluczowych oraz praca nad ich uelastycznieniem, technika strzałki w dół, dyskusja myśli automatycznych, tworzenie myśli alternatywnych, dialog sokratejski, skalowanie, analiza korzyści i strat, odgrywanie ról, eksperyment behawioralny.

Moduł 3: Terapia behawioralna dzieci i młodzieży (zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia ze spektrum autyzmu)

Termin:

29 lutego – 01 marca 2020 r.

Prowadzący:

mgr Karolina Dyrda

Czas trwania:

20 godzin

Treść nauczania:

 • Podstawy terapii behawioralnej – techniki sterowania uwarunkowaniami, ekspozycja na bodziec lękowy, ekspozycja z powstrzymaniem reakcji, dzienniczki behawioralne, techniki modelowania oraz relaksacja.
 • Tworzenie i prowadzenie indywidualnego planu terapeutycznego wg behawioralnego modelu modyfikacji zachowań.
 • Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi, w tym z wybuchami złości
 • Praca na pozytywnych wzmocnieniach.
 • Modyfikacja środowiska do możliwości pacjentów z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym z ADHD, całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi.

Moduł 4: Specyfika terapii dziecka i nastolatka, współpraca z rodzicami (zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe)

Termin:

28-29 marca 2020 r.

Prowadzący:

dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak-Mytkowska

Czas trwania:

20 godzin

Treść nauczania:

 • Nawiązywanie kontaktu z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, z różnymi zaburzeniami psychicznymi.
 • Wywiad z dzieckiem i nastolatkiem.
 • Motywowanie do zmiany dziecka i nastolatka, szczególnie w kontekście zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych.
 • Pozyskiwanie rodziców do współpracy, motywowanie ich do pracy własnej.
 • Współpraca ze szkołą i innymi instytucjami, z którymi związane jest dziecko.
 • Wsparcie dla osoby pomagającej.

Moduł 5: Terapia skoncentrowana na emocjach – samouszkodzenia, chwiejność emocjonalna

Termin:

04-05 kwietnia 2020 r.

Prowadzący:

dr n. med. Tomasz Srebnicki

Czas trwania:

20 godzin

Treść nauczania:

 • Psychoedukacja na temat emocji – nazywanie, rozpoznawanie, wyrażanie.
 • Metody regulacji emocji u dzieci i młodzieży, szczególnie z zaburzeniami lękowymi i depresją.
 • Rodzaje, formy i funkcje samouszkodzeń.
 • Postępowanie w sytuacji ujawnienia zachowań samouszkodzających.
 • Interwencje terapeutyczne stosowane w zależności od rodzaju i intensywności dokonywanych samouszkodzeń.
 • Umiejętności interpersonalne nastolatka ułatwiające uzyskanie wsparcia w trudnych sytuacjach.

Cena:

3200 zł/osoba

Istnieje możliwość płatności w ratach:
I rata – 800 zł
II, III, IV i V – 600 zł

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".