Informacje i zapisy: Ewa Czajka, eczajka@cbt.pl lub tel.: 22 428 44 26

 

Szkolenie ma na celu zdobycie i pogłębienie wiedzy oraz praktyki w zastosowaniu technik terapii poznawczo-behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w kontekście konceptualizacji pacjenta i ustalonego planu leczenia. Zajęcia skierowane są do osób, które posiadają już podstawową wiedzę na temat założeń tego nurtu psychoterapii (pojęcia schematu poznawczego, przekonań kluczowych, pośredniczących, myśli automatycznych, strategii radzenia sobie z przekonaniami).

Do udziału zapraszamy:

  • psychologów,
  • terapeutów,
  • studentów ostatniego roku studiów psychologicznych.

Czas i miejsce:

Szkolenie obejmuje 80 godzin dydaktycznych – 4 zajęcia po 20 godzin dydaktycznych.
Zajęcia odbywają się w Centrum CBT EDU przy ul. Wołodyjowskiego 74A w godz. 9:00-18:00

Terminy zajęć:

  • Zajęcia I – 30 listopada-1 grudnia 2019 r.
  • Zajęcia II – 14-15 grudnia 2019 r.
  • Zajęcia III – 18-19 stycznia 2020 r.
  • Zajęcia IV – 22-23 lutego 2020 r.

Program:

Zajęcia I  – Wprowadzenie

Główne założenia terapii poznawczo-behawioralnej, tworzenie wstępnej konceptualizacji na postawie wybranych przypadków poszczególnych zaburzeń psychicznych, opracowywanie planu terapii (dla chętnych – praca na podstawie przypadków przedstawionych przez uczestników szkolenia).

Zajęcia II  – Techniki poznawcze

Techniki poznawcze stosowane są w celu zmiany znaczeń nadawanych bodźcom, a przez to modyfikację subiektywnej interpretacji relacji między jednostką a otoczeniem. Odbywa się to przez rozpoznanie własnego systemu znaczeń i sposobu przetwarzania informacji, a następnie modyfikację interpretacji niezgodnych z rzeczywistością, bądź zgodnych z nią, ale nieużytecznych. Ogół wszystkich zastosowanych technik nazywany jest restrukturyzacją poznawczą. W czasie warsztatu uczestnicy zapoznają się z zasadami stosowania technik poznawczych oraz przećwiczą ich zastosowanie w praktyce.
Poruszane zagadnienia: psychoedukacja, wydobywanie myśli automatycznych i ich monitorowanie, wydobywanie przekonań pośredniczących i kluczowych oraz praca nad ich uelastycznieniem, technika strzałki w dół, dyskusja myśli automatycznych, tworzenie myśli alternatywnych, dialog sokratejski, skalowanie, analiza korzyści i strat, odgrywanie ról.

Zajęcia III  Techniki behawioralne

Terapia behawioralna jest ważnym elementem pracy z pacjentem w ramach terapii poznawczo-behawioralnej. Stosowana w sytuacjach, kiedy nasilenie objawów jest duże i wyklucza pracę poznawczą z pacjentem. Skuteczna jest również wtedy, gdy poziom intelektualny pacjenta uniemożliwia mu pracę poznawczą lub jego aparat poznawczy jest słabo rozwinięty (dzieci i wczesna adolescencja).

Poruszane zagadnienia: praca z pacjentem z fobią specyficzną, zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, depresją, zaburzeniami eksternalizacyjnymi, w tym z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, ADHD (praca z pacjentem dziecięcym i dorosłym) i zaburzeniami tikowymi, techniki sterowania uwarunkowaniami, ekspozycja na bodziec lękowy, ekspozycja z powstrzymaniem reakcji, dzienniczki behawioralne, techniki modelowania oraz relaksacja.

Zajęcia IV – Techniki doświadczeniowe i techniki wyobrażeniowe

Techniki doświadczeniowe oferują użyteczne sposoby pracy, zwłaszcza w przypadku najtrudniejszych pacjentów. Ich siłę stanowi uruchomienie silnych emocji, związanych z dysfunkcjonalnymi założeniami i przekonaniami, i dostarczenie pacjentowi korekcyjnego przeżycia, które modyfikuje jego treści poznawcze, redukuje emocjonalne cierpienie i sprzyja zmianie zachowania. Z uwagi na swoją skuteczność są one coraz częściej włączane w szerokie spektrum interwencji poznawczo-behawioralnych. Poruszane zagadnienia m. in.: puste krzesło, wizualizacja bezpiecznego miejsca, dialogi wyobrażeniowe, zmiana wczesnych wspomnień, listy terapeutyczne.
Podsumowanie poznanych technik: omówienie możliwych do wykorzystania technik w kontekście przygotowanych wcześniej planów terapii.

Wskazana literatura: „Psychoterapia poznawczo – behawioralna. Teoria i Praktyka” A. Popiel, E. Pragłowska

Koszt:

2600 zł/osoba
Istnieje możliwość płatności w ratach (I rata – 800 zł, II, III i IV rata – 600 zł)

Prowadzący:

dr n. med. mgr psych. Witold Pawliczuk – certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny
mgr Jędrzej Kosewski – certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i certyfikowany terapeuta ST.
mgr Nina Szalas – certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy Techniki CBT

POBIERZ
POBIERZ

Regulamin płatności CBT EDU

POBIERZ