Kierownik szkolenia

prof. nadzw. dr hab. Aneta Borkowska

Forma zajęć

3 zjazdy obejmujące po 20 godzin wykładowych (łącznie 60 godzin wykładowych)
sobota-niedziela, godz. 9.00-18.00

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Edycja 13 – grupa zamknięta

 • blok I – 16-17 listopada 2019 r.
 • blok II – 07-08 grudnia 2019 r.
 • blok III – 11-12 stycznia 2020 r.

Miejsce zajęć

Warszawa

Program

 • Podstawy neuroanatomii (pień mózgu, międzymózgowie, struktury podkorowe, bruzdy i zakręty na powierzchni grzbietowo-bocznej, przyśrodkowej i podstawnej, połączenia).
 • Znaczenie funkcjonalne głównych neuroprzekaźników.
 • Zintegrowanie i specjalizacja funkcjonalna ośrodkowego układu nerwowego.
 • Rozwój mózgowia w ontogenezie:  procesy prawidłowego rozwoju, – czynniki modyfikujące i zniekształcające rozwój w okresie prenatalnym, okołoporodowym i postnatalnym
 • Plastyczność mózgu dziecka i jej przejawy w patologii mózgowia.
 • Schemat badania neuropsychologicznego dziecka w ujęciu eksperymentalno – klinicznym, znaczenie i funkcje diagnozy neuropsychologicznej w zależności od etiologii i mechanizmów patologii mózgu.
 • Metody oceny funkcji ruchowych i percepcyjnych (wzrokowych, słuchowych, somestetycznych) oraz ich interpretacja, objawy agnostyczne u dzieci, neuronalne podłoże symptomów.
 • Metody oceny funkcji mnestycznych, objawy trudności i zaburzeń procesu pamięci oraz uczenia się, ich neuronalne podłoże.
 • Metody oceny funkcji uwagowych, zróżnicowanie objawów w zależności od lokalizacji patologii mózgowej.
 • Metody oceny funkcji wykonawczych, analiza zależności pomiędzy funkcjami wykonawczymi, a dysfunkcjami czołowymi.
 • Zaburzenia rozwoju systemu językowego, metody oceny.
 • Znaczenie prawej półkuli w realizacji funkcji językowych.
 • Neuropsychologia zaburzeń rozwojowych: dysleksja rozwojowa, ADHD, autyzm, FAS.
 • Podstawy rehabilitacji neuropsychologicznej dziecka.

Uczestnicy otrzymują materiały w formie elektronicznej.

Koszt:

1960 zł/osoba.

Istnieje możliwość płatności w ratach:
I rata – 700 zł
II, III  rata – 630 zł

Informacje i zapisy:

eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26

Prowadzący:

prof. dr hab. Aneta Rita Borkowska, psycholog, specjalizuje się w zakresie neuropsychologii rozwojowej.

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy – Neuropsychologia Dziecka

POBIERZ
POBIERZ

Regulamin płatności CBT EDU

POBIERZ