Edycja 39 – nabór otwarty

 • Blok I – 28-29 marca 2020 r. Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
 • Blok II –04-05 kwietnia 2020 r. Terapia poznawcza nastolatka
 • Blok III – 09-10 maja 2020 r. Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych
 • Blok IV – 06-07 czerwca 2020 r. Całościowe zaburzenia rozwoju Autyzm i Zespół Aspergera. Tiki
 • Blok V – 27-28 czerwca 2020 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży

Edycja 38 – grupa zamknięta

 • Blok I – 01-02 lutego 2020 r. Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
 • Blok II –14-15 marca 2020 r. Terapia poznawcza nastolatka
 • Blok III – 25-26 kwietnia 2020 r. Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych
 • Blok IV – 16-17 maja 2020 r. Całościowe zaburzenia rozwoju Autyzm i Zespół Aspergera. Tiki
 • Blok V – 06-07 czerwca 2020 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży

Edycja 37 – grupa zamknięta

 • Blok I – 09-10 listopada 2019 r. Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
 • Blok II –07-08 grudnia 2019 r. Terapia poznawcza nastolatka
 • Blok III – 11-12 stycznia 2020 r. Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych
 • Blok IV – 15-16 lutego 2020 r. Całościowe zaburzenia rozwoju Autyzm i Zespół Aspergera. Tiki
 • Blok V – 07-08 marca 2020 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży

Edycja 36 – grupa zamknięta

 • Blok I – 05-06 października 2019 r. Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
 • Blok II –09-10 listopada 2019 r. Terapia poznawcza nastolatka
 • Blok III – 14-15 grudnia 2019 r. Całościowe zaburzenia rozwoju Autyzm i Zespół Aspergera. Tiki
 • Blok IV – 18-19 stycznia 2020 r. Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych
 • Blok V – 08-09 lutego 2020 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży

 Informacje i zapisy: eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26

Zakres szkolenia:

Założenia teoretyczne psychoterapii poznawczo – behawioralnej dorosłych, nastolatków i dzieci są takie same. Niemniej jednak psychoterapeuci decydujący się pracować z osobami poniżej osiemnastego roku życia i młodymi dorosłymi muszą zmierzyć się z wieloma dodatkowymi problemami. Są to między innymi:

 • Konieczność włączenia w proces terapii dorosłych opiekunów – rodziców, dziadków, nauczycieli,
 • Dużo większe znaczenie metod behawioralnych, zwłaszcza u dzieci poniżej 13 roku życia, kiedy to jeszcze procesy poznawcze nie są w pełni ukształtowane,
 • Rozpoznania i problemy rozwojowe typowe dla tych faz rozwojowych.

W trakcie warsztatu autorzy skupiają się na technikach i metodach przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także na ważnym zagadnieniu jakim jest wciąganie rodziców i opiekunów w behawioralne modele modyfikacji zachowań.

Forma i miejsce zajęć:

Warszawa, 5 zjazdów po 20 godzin wykładowych, sobota – niedziela, godz. 9.00 – 18.00

Cele kształcenia:

 • Umiejętność przeprowadzenia diagnozy z pacjentem dziecięcym i młodzieżowym, konieczność włączenia w proces diagnozy rodziców i nauczycieli,
 • Umiejętność dostosowania metod CBT do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Stawianie diagnozy behawioralnej i planowanie behawioralnych programów zmiany zachowań,
 • Znajomość programów warsztatowych dla dzieci i rodziców,
 • Znajomość modelu pracy z dziećmi z zaburzeniami eksternalizacyjnymi (ADHD, zaburzenia zachowania),
 • Znajomość modelu pracy z dziećmi z zaburzeniami internalizacyjnymi (zaburzenia lękowe, depresyjne).
 • Uczestnicy otrzymują materiały w formie elektronicznej.

Program:

Blok I – Podstawy terapii poznawczo – behawioralnej

Część I – wprowadzenie do psychoterapii dzieci i młodzieży

 • Diagnoza w psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • Specyfika terapii poznawczo-behawioralnej u dzieci i młodzieży – możliwość stosowania technik poznawczych w zależności od okresu rozwojowego, CBT w pracy z rodzicami i rodzinami. Przegląd warsztatów dla rodziców i zajęć dla dzieci i rodziców.

Część II – wprowadzenie do terapii poznawczo – behawioralnej

 • Podstawy terapii poznawczo behawioralnej – omówienie podstaw teoretycznych na podstawie modelu Becka, Padesky. Omówienie rodzajów terapii behawioralnej (terapia wzajemnego hamowania Wolpego, warunkowanie instrumentalne, eksperyment behawioralny),
  Praktyczne zastosowanie technik – omówienie i ćwiczenia praktyczne z zastosowania podstawowych technik – identyfikacja i dyskusja z MA, „strzałka w dół”, problem solving, rozpoznawanie i dyskusja ze zniekształceniami poznawczymi itp.

Blok II – Terapia poznawcza nastolatka

 • Warsztat praktycznego zastosowania technik poznawczych w praktyce. Jak modyfikować techniki poznawcze w pracy z dziećmi. Warsztat będący swoistą „skrzynką z narzędziami”, pokazujący jak techniki poznawcze wykorzystywane w pracy z dorosłymi zmodyfikowano do pracy z dziećmi. Warsztat w oparciu o podręcznik Stallarda – „Czujesz jak myślisz” oraz systemu pracy z zaburzonymi zachowaniami nastolatków Barkleya i Robina.

Blok III – Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych – ADHD, ODD

 • Techniki behawioralne w pracy z dziećmi oparte na behawioralnej modyfikacji zachowań w oparciu o ADHD i ODD i modyfikację zachowań agresywnych – opcje ułatwienia („Okulary”), czyli techniki specyficzne dopasowane do objawów, praca na pozytywnych wzmocnieniach (dostrzeganie pozytywów, pochwały, nagrody, systemy żetonowe), zasady i konsekwencje, elementy treningu zastępowania agresji w przypadku agresji niepowikłanej i powikłanej. Opisy przypadków. Omówienie warsztatów dla rodziców i warsztatów dla rodziców i dzieci w zaburzeniach eksternalizacyjnych.

Blok IV – Całościowe zaburzenia rozwoju. Autyzm i Zespół Aspergera. Tiki
(w programie kursu od edycji 25)

Część I. Całościowe zaburzenia rozwoju.

Objawy autyzmu i zespołu Aspergera, diagnoza według klasyfikacji ICD-10 i DSM-5 (różnice). Metody i skale diagnostyczne używane w diagnozie autyzmu i zespołu Aspergera. Diagnoza różnicowa i zaburzenia współwystępujące. Interwencje terapeutyczne oparte na dowodach, metody terapeutyczne wspomagające rozwój umiejętności komunikacyjnych osób z CZR. Omówienie założeń wczesnej interwencji. Obraz kliniczny zespołu Aspergera. Specyfika funkcjonowania poznawczego osób z Zespołem Aspergera i implikacje praktyczne – myślenie obrazami, myślenie kategorialne, teoria umysłu i centralna koherencja. Co myśli o sobie osoba z ZA – konceptualizacja w nurcie poznawczo-behawioralnym, omówienie przypadku. Uczeń z zespołem Aspergera. Specyfika pracy z rodziną dziecka z CZR.

Część II. Tiki i zespół Tourette’a.

Obraz kliniczny tików. Diagnoza wg klasyfikacji ICD-10 i DSM-5. Diagnoza różnicowa i zaburzenia współwystępujące. Ocena nasilenia tików – skale diagnostyczne. Model behawioralny tików. Modele leczenia. Terapia behawioralna tików: (1) omówienie polskiego podręcznika zawierającego protokół oparty na technikach ekspozycji z powstrzymaniem reakcji i odwracania nawyku; (2) omówienie CBIT (Comprehensive Behavioral Intervention for Tics). Dziecko z tikami w domu i w szkole. Modyfikacja pracy terapeutycznej w zależności od zaburzeń współwystępujących.

Blok V – Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci.

 • Psychoterapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży – etiologiczne modele lęku w dzieciństwie, zaburzenia lękowe u dzieci wg ICD-10 i DSM IV TR, CBT dzieci i młodzieży – stan wiedzy, przegląd badań, ocena zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Terapia zaburzeń lękowych – programy ukierunkowane na dziecko, na dziecko i jego opiekunów. Opisy i analizy przypadków.
 • Psychoterapia depresji u dzieci i młodzieży, praca nad samooceną nastolatka – modele teoretyczne leżące u podstaw CBT depresji u dzieci i młodzieży (poznawczy model podatności na zranienie, czynniki interpersonalne i środowiskowe), ocena objawów depresji u dzieci i nastolatków z uwzględnieniem ryzyka samobójstwa, depresja a maltretowanie, konceptualizacja dziecka i nastolatka z rozpoznaniem depresji (ocena symptomatologiczna, rola czynników predysponujących, podtrzymujących, rozwojowych, rodzinnych), CBT dzieci i młodzieży z depresją – charakterystyka programów terapeutycznych indywidualnych i grupowych, analiza przypadków.

Koszt kursu: 2600 zł

Możliwa jest płatność w ratach:

 • I rata – 560 zł (pierwsza rata płatna przy złożeniu formularza zgłoszeniowego – stanowi gwarancję miejsca na kursie)
 • kolejne cztery raty – po 510 zł

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy TPB dzieci i młodzieży

POBIERZ
POBIERZ

Regulamin płatności CBT EDU

POBIERZ