Neuropsychologia Kliniczna Dorosłego

Neuropsychologia Kliniczna Dorosłego

Informacje i zapisy:

eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26

Kierownik szkolenia:

dr Beata Daniluk

Forma zajęć:

4 zjazdy obejmujące po 20 godzin wykładowych (łącznie 80 godzin wykładowych)
Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w weekendy: sobota-niedziela, godz. 9.00-18.00
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, warsztat, metoda przypadków

Miejsce zajęć:

Warszawa

Program:

 1. Mózgowa organizacja czynności psychicznych (dr Beata Daniluk)
  • podstawy anatomii strukturalnej i czynnościowej mózgowia;
  • anatomia i organizacja funkcjonalna płatów czołowych, skroniowych, ciemieniowych i potylicznych; konsekwencje ogniskowych uszkodzeń kory mózgowej;
  • zjawisko asymetrii, czyli funkcjonalnego zróżnicowania półkul mózgowych.
 2. Postępowanie diagnostyczne w neuropsychologii klinicznej (dr Beata Daniluk)
  • czynniki determinujące obraz kliniczny zaburzeń neurobehawioralnych;
  • objawy i syndromy neuropsychologiczne;
  • główne podejścia diagnostyczne;
  • schemat badania neuropsychologicznego.
 3. Kontrowersje diagnostyczne na przykładzie uszkodzeń wybranych struktur mózgowia (dr Beata Daniluk)
  • zespół płata czołowego a zespół dysfunkcji wykonawczych;
  • móżdżkowy zespół zaburzeń poznawczo-emocjonalnych;
  • uszkodzenie płatów skroniowych a otępienie alzheimerowskie.
 4. Koncepcje na temat relacji mózg-zachowanie jako bezwzględny warunek diagnozowania i rehabilitacji neuropsychologicznej.
  (dr hab. Ewa M. Szepietowska, prof. nadzw.)

Cena:

2600 zł/osoba

Istnieje możliwość płatności w ratach: I rata 800 zł, II, III i IV po 600 zł. Uczestnicy otrzymują materiały w formie elektronicznej oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Prowadzący:

dr Beata Daniluk – psycholog, pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, szkoleniowe oraz praktyczne w zakresie neuropsychologii klinicznej. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej osób dorosłych z uszkodzeniami mózgowia, głównie osób z deficytami pamięci, zaburzeniami językowymi oraz z zespołami otępieniennymi. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nieuświadamianych procesów pamięciowych, mózgowych i psychologicznych mechanizmów starzenia się, schorzeń otępiennych, a także metodologicznych aspektów diagnozy neuropsychologicznej dzieci i dorosłych. Jest współredaktorką trzech monografii oraz autorką i współautorką wielu publikacji badawczych i przeglądowych z zakresu neuropsychologii klinicznej.

dr n. med., dr hab. n. hum., prof. nadzw. Ewa Małgorzata Szepietowska – psycholog, aktualnie kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie. Zainteresowania naukowe: neuropsychologia kliniczna (diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna) i poznawcza, psychologia kliniczna. Współpracuje z placówkami NZOZ i opieki społecznej. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich z psychologii (specjalność: psychologia kliniczna i neuropsychologia), w ramach podyplomowej specjalizacji z psychologii klinicznej (w zakresie modułu: neuropsychologia) oraz na studiach podyplomowych z neurologopedii i neuropsychologii. Jest autorką, współautorką lub redaktorem kilku monografii, artykułów z wiodących czasopism naukowych i zagranicznych. Recenzuje granty NCN i publikacje kierowane do czasopism naukowych. Kompetencje praktyczne obejmują diagnozowanie neuropsychologiczne oraz pomoc psychologiczną (w tym – rehabilitację neuropsychologiczną) osób dorosłych.

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".