Podstawy psychoterapii zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego – wybrane elementy wiedzy medycznej

Podstawy psychoterapii zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego – wybrane elementy wiedzy medycznej

Informacje i zapisy:

eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26

Czas trwania:

40 godzin dydaktycznych

Cena:

1700 zł/osoba

Treści nauczania:

 • Symptomatologia, diagnoza nozologiczna zaburzeń i chorób psychicznych, zaburzeń rozwoju, zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych wieku rozwojowego na przestrzeni poszczególnych faz rozwojowych (wg ICD, DSM, DC).
 • Mechanizmy i przyczyny powstawania zaburzeń i chorób psychicznych, zaburzeń rozwoju, zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych wieku rozwojowego.
 • Zasady leczenia zaburzeń i chorób psychicznych, zaburzeń rozwoju, zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych wieku rozwojowego.
 • Podstawy farmakoterapii w zaburzeniach psychicznych wieku rozwojowego.
 • Organizacja lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży.
 • Kwalifikacja do leczenia psychiatrycznego, w tym z użyciem psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej oraz systemowej.
 • Wybrane elementy wiedzy o osobowości i rozwoju człowieka w cyklu życia, czynniki kształtujące rozwój człowieka i osobowości.
 • Zagadnienia etyczne w psychoterapii.
 • Zagadnienia prawne w psychoterapii.
 • Czynniki socjokulturowe w psychoterapii.
 • Diagnoza psychologiczna i neuropsychologiczna z ukierunkowaniem na wykorzystanie w planowaniu psychoterapii dzieci i młodzieży.
 • Psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna – kryteria wyboru metody i formy w leczeniu dorosłych, dzieci i młodzieży.
 • Specyfika prowadzenia psychoterapii pacjentów w wieku rozwojowym.

Wykaz umiejętności praktycznych w zakresie nabytej wiedzy:

Oczekuje się, że po ukończeniu kursu osoba specjalizująca się będzie posiadała:

 • Umiejętność definiowania, rozpoznawania i różnicowania objawów zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego , osobowości i zachowania.
 • Umiejętność prowadzenia rozpoznania klinicznego we współpracy z psychiatrą dzieci i młodzieży.
 • Umiejętność samodzielnego konstruowania i sprawdzania hipotez diagnostycznych
 • Umiejętność interpretacji i integracji uzyskanych informacji.
 • Umiejętność odniesienia wyników badań diagnostycznych do celów i postawionych wcześniej hipotez.
 • Umiejętność przekazu wyników diagnozy członkom zespołu terapeutycznego, a także członkom rodziny.
 • Umiejętność rozpoznawania czynników ryzyka nieprawidłowego rozwoju i kształtowania się osobowości.
 • Uzyskanie wiedzy na temat zasad etycznych i prawnych pracy psychoterapeuty, zasad etycznych obowiązujących w danym podejściu psychoterapeutycznym, potencjalnych problemów etycznych i prawnych.
 • Uzyskanie wiedzy na temat wpływu środowiska na powstawanie zaburzeń zdrowia oraz na przebieg i trwałość wyników psychoterapii.
 • Uzyskanie wiedzy o celach diagnostycznych badań psychologicznych i neuropsychologicznych oraz poznanie zasad interpretacji wyników testów standaryzowanych.
 • Umiejętność wykorzystania wyników badań psychologicznych i neuropsychologicznych w planowaniu psychoterapii psychodynamicznej lub poznawczo-behawioralnej lub systemowej dzieci i młodzieży.
 • Uzyskanie wiedzy na temat diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej pod kątem możliwości stosowania danego podejścia psychoterapeutycznego.
 • Umiejętność doboru metody i formy w leczeniu dzieci i młodzieży (psychoterapia indywidualna, grupowa, rodzinna).
 • Znajomość specyficznych problemów związanych z prowadzeniem psychoterapii pacjentów w wieku rozwojowym.
 • Znajomość zasad dobrej praktyki oraz praktyki opartej na dowodach, rozwój świadomości metodologicznej umożliwiającej pracę badawczą w dziedzinie psychoterapii klinicznej, w tym psychoterapii dzieci i młodzieży.
 • Umiejętność wskazania adekwatnych metod postępowania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb chorego oraz wiedzy o wskazaniach do farmakoterapii i działaniu najczęściej stosowanych leków.
close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".