Praca z dziećmi i młodzieżą w modelu poznawczo-behawioralnym – teoria i praktyka

Praca z dziećmi i młodzieżą w modelu poznawczo-behawioralnym – teoria i praktyka

Informacje i zapisy:

Ewa Czajka eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26

Czas trwania:

60 godzin dydaktycznych

Terminy zajęć:

 • Blok I – 18-19 marca 2023 r.
 • Blok II – 15-16 kwietnia 2023 r.
 • Blok III – 27-28 maja 2023 r.

 

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które chciałyby nabyć podstawową wiedzę na temat terapii poznawczo-behawioralnej, jej założeń teoretycznych i stosowanych technik w odniesieniu do pracy z pacjentem w wieku rozwojowym.

Treści nauczania:

Zajęcia I – Teoria i praktyka w modelu poznawczo-behawioralnym, założenia, zastosowania, skuteczność i naukowe postawy terapii poznawczo-behawioralnej. Relacja terapeutyczna w terapii poznawczo-behawioralnej w zależności od wieku pacjenta. Diagnoza zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego z uwzględnieniem konceptualizacji poznawczo-behawioralnej pacjenta w wieku rozwojowym.

Zajęcia II – Terapia i techniki poznawcze.

Zajęcia III – Terapia behawioralna – techniki, relaksacja. Eksperyment behawioralny.

Wykaz umiejętności praktycznych w zakresie nabytej wiedzy:

Oczekuje się, że po ukończeniu kursu osoba specjalizująca się będzie posiadała:

 • Umiejętność nawiązywania relacji terapeutycznej z pacjentami w wieku rozwojowym oraz funkcjonowania w relacji psychoterapeutycznej.
 • Umiejętność ustalania kontraktu terapeutycznego.
 • Umiejętność wyznaczenia tempa pracy i efektywnego wykorzystania czasu.
 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywanie współpracy.
 • Umiejętność zbierania informacji niezbędnych do tworzenia konceptualizacji pacjenta i jego problemu.
 • Umiejętność konceptualizacji poznawczo-behawioralnej.
 • Umiejętność tworzenia wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta, konstruowanie hipotez diagnostycznych i terapeutycznych oraz ich weryfikacja.
 • Umiejętność formułowania celów terapeutycznych i planowania adekwatnych interwencji terapeutycznych.
 • Umiejętność stosowania strategii ukierunkowanych na wprowadzenie zmiany, w tym stosowania technik poznawczych, behawioralnych, prowadzenia eksperymentu behawioralnego.
 • Umiejętność koncentrowania się na kluczowych przekonaniach i zachowaniach pacjenta, ukierunkowanego dochodzenia do prawdy.
 • Umiejętność rozpoznawania czynników wpływających na konieczność modyfikacji postępowania.
 • Umiejętność przewidywania trudności i pracy nad motywacją pacjenta i jego rodziny.

Cena:

1800 zł/osoba, istnieje możliwość płatności w II ratach po 900 zł.

Prowadzący:

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".