Psychoterapia zaburzeń seksualnych. Paradygmat poznawczo – behawioralny

Psychoterapia zaburzeń seksualnych. Paradygmat poznawczo – behawioralny

Informacje i zapisy:

eczajka@cbt.pl, 22 428 44 26

Seksualność jest jednym z ważnych obszarów funkcjonowania każdego człowieka, dlatego pacjent zgłaszający się na psychoterapię powinien mieć możliwość zajmowania się również tą sferą wraz ze swoim terapeutą. Zdarza się jednak, że wprowadzony przez pacjenta wątek, dotyczący jego seksualności, nie jest podejmowany przez terapeutę w obawie przed brakiem potrzebnych kompetencji, wiedzy, czy własnymi oporami w rozmawianiu o seksie. By zaradzić tego typu i podobnym dylematom powstało unikatowe szkolenie z Psychoterapii zaburzeń seksualnych. Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji tego szkolenia, poszerzonego o nowe zagadnienia i najnowsze osiągnięcia w prezentowanej tematyce.
Uczestnicy na poszczególnych spotkaniach będą mieli okazję zapoznać się z najnowszą metodologią pracy w paradygmacie poznawczo behawioralnym , który od lat cieszy się słusznym uznaniem wśród profesjonalistów zarówno z powodu udokumentowanej licznymi badaniami skuteczności jak i możliwości wszechstronnych oddziaływań na różne grupy problemów jakie prezentują pacjenci seksuologiczni. Warsztaty obejmują dziesięć spotkań, każde z nich poświęcone będzie innej tematyce. Całość szkolenia tworzy niezastąpione kompedium wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności terapeutycznych z omawianego zakresu.

Uczestnicy:

 • psychoterapeuci,
 • terapeuci uzależnień,
 • psychologowie,
 • lekarze.

Ilość uczestników:

do 20 osób

Cena szkolenia:

5600 zł/osoba

Istnieje możliwość udziału w wybranych warsztatach.
W miarę dostępności miejsc, cena za 2 dniowy warsztat wynosi 580 zł

Szkolenie obejmuje:

200 godzin dydaktycznych

Program:

Praca z seksualnością pacjenta – dobre praktyki – 10-11 czerwca 2017 r.

Prowadzący: dr n. społ. Daniel Cysarz

Proponowany warsztat jest okazją do tego, by przyjrzeć się swojej własnej seksualności oraz związanym z nią schematom, które czasem mogą utrudniać nam pracę w obszarze seksualności naszych pacjentów. Warsztat ten, daje również szansę przyjrzenia się seksualności pacjenta oraz zrozumienia szerszego kontekstu powstawania i utrzymywania się zaburzeń seksualnych. Może okazać się również cennym źródłem wiedzy w zakresie metod diagnozy oraz poznania kryteriów zaburzeń seksualnych wg ICD-10 i DSM-V. Uczestnicy poznają również kilka podstawowych narzędzi przydatnych w pracy z pacjentem seksuologicznym.

Cele:

 • przyjrzenie się relacji pacjent-terapeuta na różnych etapach terapii, rola płci, seksualności pacjenta i psychoterapeuty
 • poznanie zasad zbierania wywiadu związanego ze sferą seksualną pacjenta;
 • poznanie dobrych praktyk w pracy w obszarze seksualności pacjenta
 • poznanie metod diagnozy oraz kryteriów rozpoznawania zaburzeń seksualnych wg ICD-10 i DSM-V;
 • przyjrzenie się własnym przekonaniom dotyczącym seksualności oraz najczęściej występującym trudnościom w mówieniu o seksie;
 • poznanie w praktyce podstawowych technik wykorzystywanych w pracy z problemami seksuologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem podejścia poznawczo-behawioralnego.
Fakty, mity i problemy seksualności dziecka 27-28 maja 2017 r.

Prowadzący: mgr Magdalena Leszek, mgr Małgorzata Pogorzelska

Mimo szerokiej wiedzy na temat psychologii i rozwoju dziecka, jego seksualność nadal jest tematem wielu wątpliwości i pytań. Proponujemy warsztat, który je rozwieje, zajmując się tematyką seksualności dziecka – omówimy fakty, mity, normy i zaburzenia związane z przejawami seksualności dziecka. Zostaną również przedstawione zasady edukacji seksualnej dzieci i nastolatków – temat często poruszany w teorii ale rzadziej w praktyce.

Głównymi celami warsztatu są:

 • Zrozumienie rozwoju psychoseksualnego dziecka wraz z jego osiowymi fazami obejmującymi rozwój świadomości i akceptacji swojej płci oraz orientacji płciowej
 • Wiedza praktyczna dotycząca masturbacji dziecięcej i innych tematów tabu seksualności dziecka
 • Aktualizacja wiedzy dotyczącej zagrożeń przedwczesnej seksualizacji dziecka (sexting, sexchaty, cybersex itp.)
 • Uzyskanie wskazówek jak edukować seksualnie dziecko w różnym wieku
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach warsztatowych pozwalających na trenowaniu zdobytej wiedzy
Dysfunkcje seksualne kobiet – NOWY TERMIN!

Czerwcowy warsztat został przełożony i odbędzie w ramach jesiennych spotkań –
– 28-29 października 2017 r.

Prowadzący: mgr Małgorzata Pogorzelska

Zakres tematyki: Część teoretyczna będzie dotyczyła psychopatologii, skupi się na typowych objawach dysfunkcji seksualnych o podłożu psychogennym u kobiet. Część praktyczna będzie związana przede wszystkim z pracą z wykorzystaniem przypadków klinicznych przedstawianych przez prowadzącego i dotyczyć będzie zarówno diagnozy dysfunkcji seksualnych, jak i planowania przebiegu terapii. Przewidziana jest praca w podgrupach skupiona na ćwiczeniu planowania terapii oraz przeprowadzania interwencji. Po ukończeniu zajęć uczestnik będzie potrafił dokonać diagnozy dysfunkcji seksualnej, zaplanować terapię klienta cierpiącego z powodu dysfunkcji seksualnych, zastosować skuteczne interwencje w pracy z pacjentami z dysfunkcją seksualną oraz ogólnie włączyć pracę nad seksualnością do przebiegu terapii.

Cele warsztatu:

 • znajomość problematyki seksuologicznej zgłaszanej przez kobiety
 • ćwiczenie zbierania wywiadu seksuologicznego – jak zacząć i na co zwracać uwagę
 • poznanie metod diagnozy oraz kryteriów rozpoznawania zaburzeń seksualnych w oparciu o klasyfikację ICD10
 • zapoznanie się z podstawowymi technikami wykorzystywanymi w pracy z problemami seksuologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem podejścia poznawczo-behawioralnego
 • omówienie faktów i mitów seksualności kobiet wraz z odpowiedziami na szczegółowe pytania uczestników
 • ćwiczenie diagnozy i planowania terapii na podstawie studium przypadków
 • poznanie własnych trudności i mocnych stron w zakresie pracy z seksualnością klienta
 • integracja „problemów seksuologicznych” z bieżącą pracą terapeutyczną

Program ramowy:

 • Cykl reakcji seksualnych
 • Fakty i mity kobiecej seksualności
 • Klinika kobiecych dysfunkcji seksualnych
  – związanych z pożądaniem
  – związanych z bólem
 • Najczęściej zgłaszane problemy seksualne przez kobiety
 • Praca z przypadkami klinicznymi
Dysfunkcje seksualne mężczyzn w ujęciu CBT 09-10 września 2017 r.

Prowadzący: mgr Joanna Twardo-Kamińska

Zakres tematyki: Część teoretyczna będzie dotyczyła dysfunkcji seksualnych występujących u mężczyzn oraz poznania technik terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z tymi dysfunkcjami. Część praktyczna będzie związana przede wszystkim z pracą z wykorzystaniem opisów przypadków klinicznych przedstawianych przez prowadzącego i dotyczyć będzie zarówno diagnozy dysfunkcji seksualnych, jak i planowania przebiegu terapii. Po ukończeniu kursu uczestnik uzyska wiedzę pozwalającą na samodzielną diagnozę dysfunkcji seksualnych u mężczyzn, zaplanować proces terapeutyczny oraz zastosować skuteczne interwencje w pracy z pacjentami z doświadczających trudności w sferze związanej z własną seksualnością.

Cele warsztatu:

 • znajomość problematyki seksuologicznej zgłaszanej przez mężczyzn
 • umiejętność rozszerzenia wywiadu psychologicznego o elementy związane z seksualnością
 • poznanie metod diagnozy oraz kryteriów rozpoznawania zaburzeń seksualnych w oparciu o klasyfikację ICD10
 • zapoznanie się z podstawowymi technikami wykorzystywanymi w pracy z problemami seksuologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem podejścia poznawczo-behawioralnego
 • ćwiczenie diagnozy i planowania terapii na podstawie studium przypadków
 • włączenie sfery seksualnej do bieżącej pracy terapeutycznej

Po ukończeniu tych zajęć uczestnik będzie potrafił: przeprowadzić szczegółowy wywiad seksuologiczny, wykorzystać poznane wcześniej techniki poznawczo-behawioralne w pracy z pacjentem zgłaszającym problemy również w sferze seksualnej

Program ramowy:

 • Cykl reakcji seksualnych mężczyzn
 • Klinika męskich dysfunkcji seksualnych
 • Praca z przypadkami klinicznymi

 

CBT w terapii seksuologicznej par 30 września – 01 października 2017 r.

Prowadzący: dr n. społ. Daniel Cysarz, mgr Małgorzata Pogorzelska

Psychoterapia par w nurcie poznawczo-behawioralnym jest skutecznym, dobrze opisanym i często stosowanym przez psychoterapeutów modelem pracy. Jednak zastosowanie metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu dysfunkcji seksualnych występujących u par, nadal wydaje się być ziemią niczyją i obszarem, który raczej rzadko jest przedmiotem bezpośrednich oddziaływań terapeutycznych. Proponowany warsztat, został stworzony dla osób które chcą podejmować wyzwanie pracy z seksualnością pary. Jego bazą są solidne podstawy teoretyczne ale i doświadczenie kliniczne prowadzących, którzy na co dzień pracują z zaburzeniami seksualnymi par. W oparciu o studia przypadków, uczestnicy poznają podstawowe modele pracy z seksualnością par oraz kilka użytecznych narzędzi. Wartością dodaną pracy w takiej formie, może okazać się również możliwość przyjrzenia się własnym oporom w pracy z seksualnością pary.

Cele warsztatu:

 • znajomość problematyki seksuologicznej zgłaszanej przez pary
 • nauka zbierania wywiadu seksuologicznego w parze –  jak zacząć i na co zwracać uwagę
 • poznanie metod diagnozy oraz kryteriów rozpoznawania zaburzeń seksualnych w oparciu o klasyfikację ICD10
 • znajomość modeli terapeutycznych: „Good enough sex” oraz PLISSIT
 • zapoznanie się z podstawowymi technikami wykorzystywanymi w pracy z problemami seksuologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem podejścia poznawczo-behawioralnego
 • omówienie faktów i mitów seksualności par wraz z odpowiedziami na szczegółowe pytania uczestników
 • ćwiczenie diagnozy i planowania terapii na podstawie studium przypadków
 • poznanie własnych trudności i mocnych stron w zakresie pracy z seksualnością pary
Terapia poznawczo-behawioralna osób transseksualnych oraz homoseksualnych 25-26 listopada 2017 r.

Prowadzący: mgr Joanna Twardo-Kamińska

Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę pozwalającą na przyjrzenie się seksualności pacjentów z zaburzoną identyfikacją płciową oraz homoseksualną orientacją seksualną. Zaprezentowane zostaną kryteria diagnostyczne wg ICD-10 i DSM-V. Uczestnicy poznają również narzędzia pozwalające na przeprowadzenie diagnostyki tejże grupy pacjentów oraz poznają metody oraz specyfikę pracy z tą grupą pacjentów.

Cele warsztatu:

 • zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu zaburzeń identyfikacji płciowej – aby poznać istotę pracy z osobami transseksualnymi (kryteria diagnostyczne, procedurę ustalania płci, zabiegi operacyjne)
 • nabycie umiejętności zbierania wywiadu, który stanowił będzie narzędzie diagnostyczne oraz punkt wyjścia do dalszej pracy terapeutycznej
 • poznanie podstawowych technik wykorzystywanych w pracy z osobami transseksualnymi ze szczególnym uwzględnieniem podejścia poznawczo-behawioralnego
 • poznanie diagnostyki różnicowej dotyczącej zaburzeń identyfikacji płciowej
 • poznanie technik terapeutycznych stosowanych podczas pracy z osobami o homoseksualnej orientacji seksualnej
 • poznanie specyfiki pracy z osobami homoseksualnymi wraz z uwzględnieniem terapii par

Po ukończeniu zajęć uczestnik będzie potrafił przeprowadzić szczegółowy wywiad seksuologiczny z osobami transseksualnymi, wykorzystać poznane wcześniej techniki poznawczo-behawioralne w pracy z pacjentem transpłciowym oraz pacjentami doświadczającymi trudności związanych z posiadaną orientacją seksualną, wykorzystać poznane wcześniej techniki poznawczo-behawioralne w pracy z parami homoseksualnymi doświadczającym trudności związanych z seksualnością.

Zaburzenia preferencji seksualnych (parafilie) i przestępcy seksualni – praca z perspektywy poznawczo-behawioralnej, 16-17 grudnia 2017

Prowadzący: mgr Arkadiusz Bilejczyk

Zajęcia są wprowadzeniem do bardzo szerokiego działu seksuologii klinicznej, jakim są parafilie oraz poruszą zjawisko przestępstw seksualnych, jako związanych z parafiliami. Planowana jest część teoretyczna prezentująca objawy kliniczne parafilii i główne strategie terapeutyczne, oraz część praktyczna, w której uczestnicy zajęć będą pracować nad przypadkami zaprezentowanych pacjentów. Poruszone zostaną także zagadnienia prawne i etyczne pojawiające się w pracy z tą grupą pacjentów.

Po ukończeniu zajęć uczestnik będzie potrafił dokonać diagnozy parafilii, zaplanować oddziaływania terapeutyczne wobec pacjenta zgłaszającego problem ze spektrum parafilii.

Psychoterapia patologicznej hiperseksualności (seksoholizmu) w podejściu poznawczo-behawioralnym, 13-14 stycznia 2018

Prowadzący: mgr Arkadiusz Bilejczyk

Forma zajęć: warsztat z elementami wykładowymi
Zakres tematyki: Część teoretyczna przybliży podstawy rozumienia, czym jest tzw. seksoholizm z perspektywy uzależnienia i z perspektywy kliniki zaburzeń preferencji seksualnych. Przedstawiona zostanie ramowa propozycja protokołu terapeutycznego w podejściu CBT, z prezentacją etapów pracy i poszczególnymi celami terapeutycznymi. Część praktyczna dotyczyć będzie głównie pracy nad przypadkami przygotowanymi przez prowadzącego, diagnozy, przygotowania planu terapii, zastosowania technik, przewidziana jest praca w podgrupach.
Po ukończeniu tych zajęć uczestnik będzie potrafił dokonać diagnozy seksoholizmu,zaplanować terapię pacjenta zgłaszającego problemy z patologiczną hiperseksualnością oraz wykorzystać omawiane na warsztacie strategie terapeutyczne i techniki pracy.

Prowadzący:

Arkadiusz Bilejczyk – psycholog, seksuolog kliniczny oraz superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje od 2004r. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową zaburzeń seksualnych, prowadzi także terapię sprawców przestępstw seksualnych. Zajmuje się również terapią par, głównie w zakresie zaburzeń seksualnych. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, biegły sądowy z dziedziny seksuologii, certyfikowany seksuolog sądowy. Główne obszary zainteresowań naukowych i zawodowych, to leczenie sprawców przestępstw seksualnych, zaburzeń preferencji seksualnych oraz zaburzeń o charakterze patologicznej hiperseksualności.

Daniel Cysarz – doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, psycholog, seksuolog kliniczny oraz  superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz przez EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies). Wykładowca Uniwersytetu SWPS w Warszawie, pracuje w prywatnym gabinecie w Warszawie oraz w Gdańsku, gdzie zajmuje się terapią par oraz terapią indywidualną. Główne obszary zainteresowań naukowych i zawodowych, to zaburzenia tożsamości płciowej oraz leczenie uzależnienia od seksu i pornografii.

Magdalena Leszek – psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i ich rodzicami. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Klinicznym na oddziale psychiatrii dziecięcej, gdzie pracowała z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Prowadząca treningi rodzicielskie dla rodziców dzieci  z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, treningi umiejętności społecznych dla dzieci. Ukończyła dwuletni staż szkoleniowy w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”  z zakresu pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży. Współtworzyła Stowarzyszenie Półpiętro w którym zajmowała się wspieraniem rozwoju jak również prowadząc warsztaty dla wolontariuszy z zakresu zaburzeń zachowania i rozwoju u dzieci. Przez ostatnie kilka lat współpracowała z Centrum Rodziny i Praw Dziecka w TPD prowadząc konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży oraz w Fundacji Dobrych Praktyk wspierając rodziców zastępczych w trudnościach wychowawczych. Obecnie pracuje w jednej z warszawskich szkół społecznych oraz w Komitecie Ochrony Praw Dziecka gdzie wspiera dzieci w sytuacji okołorozwodowej rodziców.

Małgorzata Pogorzelska – psycholog, certyfikowany seksuolog kliniczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Psychoterapeuta certyfikowany przez EABCT (European Association for Behavioural and Cognitive Therapies). Wykładowca Uniwersytetu SWPS w Warszawie, pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz prywatnym gabinecie gdzie zajmuje się terapią par oraz terapią indywidualną. Główne obszary zainteresowań naukowych i zawodowych, to praca z dysfunkcjami seksualnymi, zwłaszcza obejmującymi problematykę zaburzeń popędu, podniecenia i orgazmu oraz leczenie zaburzeń seksualnych wiążących się z bólem.

Joanna Twardo-Kamińska – psycholog, seksuolog, absolwentka Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uczestniczyła w kursach doszkalających z zakresu Seksuologii Klinicznej i Sądowej organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Aktualnie w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Pracuje w Poradni Seksuologicznej Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną w zakresie zaburzeń seksualnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".