Informacje i zapisy: Ewa Czajka, eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26

Termin:

18-19 maja 2019 r. (godz. 09:00 – 18:00)
Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych

Miejsce szkolenia: Centrum CBT EDU ul. Wołodyjowskiego 74a, Warszawa

Kierownik szkolenia:

lek. med. Joanna Michałowska – specjalista psychiatra II st., certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB, superwizor, kierownik medyczny Poradni Centrum CBT

Prowadzący:

mgr Marta Chrostowska – psycholog, psychoterapeuta
mgr Arkadiusz Szymański – psycholog, psychoterapeuta

Adresaci:

  • psycholodzy,
  • psychoterapeuci (również innych modalności niż CBT)
  • lekarze chcący wzbogacić swoją praktykę o narzędzia terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z parami

Program:

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają i przećwiczą interwencje pozwalające na uzyskanie zmiany w myśleniu i zachowaniu pary, które w bezpośredni sposób przekładają się na lepsze funkcjonowanie związku. Ponadto przyjrzymy się:

  • jak automatyczne myśli kształtują interakcje partnerów,
  • jaką rolę w diadzie odgrywają sztywne schematy,
  • w jaki sposób możemy z nimi pracować,
  • jak wspomagać rozwój empatii u partnerów i uczyć ich wzajemnej komunikacji czy rozwiązywania problemów,
  • przeanalizujemy także możliwe drogi do obrania, kiedy terapia znalazła się w impasie.

Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi, a uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności pracy w diadzie. Zaprezentowane zostaną metody zarówno z klasycznego podejścia terapii poznawczo-behawioralnej (np. interwencje oparte na teorii Stuarta), jak i z tzw. trzeciej fali CBT.

Cena:

800 zł/osoba

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy Terapia Par – Techniki 2019

POBIERZ