1. spotkanie cyklu „Schematy pod lupą” – Podstawowe potrzeby emocjonalne i ich rola w Terapii Schematu

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, osób kształcących się w psychoterapii i wszystkich specjalistów zainteresowanych Terapią Schematu, którzy chcą przyjrzeć się na czym to podejście polega, jaka jest jego specyfika i sposób pracy.

Można zapisać się na pojedyncze szkolenie, grupę szkoleń lub cały cykl 7 spotkań.

Cele szkolenia

  1. Dowiesz się, jakie są podstawowe zasady Terapii Schematu.
  2. Poznasz koncepcję podstawowych potrzeb emocjonalnych i jej znaczenie dla rozwoju (nie)adaptacyjnych schematów w TS.
  3. Dowiesz się, dlaczego dobre rozumienie niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych jest kluczowe w budowaniu relacji terapeutycznej, stosowaniu technik i osiąganiu celów terapii w TS.

Cele cyklu „Schematy pod lupą”

  1. Dowiesz się na czym polegają założenia Terapii Schematu, jakie są jej najważniejsze zasady i sposób pracy.
  2. Poznasz specyfikę poszczególnych nieadaptacyjnych schematów i trybów schematów.
  3. Przekonasz się czy sposób pracy, który wiąże się z praktykowaniem TS jest dla ciebie.

Ramowy program szkolenia

  1. Terapia schematu – założenia, cele, kluczowe pojęcia, najważniejsze techniki.
  2. Podstawowe potrzeby emocjonalne – od teorii Younga 5 uniwersalnych potrzeb emocjonalnych po nową listę 8 potrzeb w nowej konceptualizacji TS.
  3. Podstawowe potrzeby emocjonalne a obszary nieadaptacyjnych schematów.
  4. Rola zrozumienia niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych w budowaniu relacji terapeutycznej i osiąganiu celów TS.

To szkolenie „Podstawowe potrzeby emocjonalne i ich rola w Terapii Schematu” rozpoczyna cykl 7 krótkich szkoleń online „Schematy pod lupą”. Cykl szkoleń prowadzony jest przez certyfikowane psychoterapeutki CBT w trakcie całościowego szkolenia z TS, wykładowczynie w Szkole Psychoterapii CBT EDU.

Program kolejnych szkoleń:

Szkolenie 2: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Rozłączenie i odrzucenie”.

Szkolenie 3: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Osłabiona autonomia i brak dokonań”.

Szkolenie 4: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Nakierowanie na innych”.

Szkolenie 5: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Uszkodzone granice”.

Szkolenie 6: Nieadaptacyjne schematy – obszar „Nadmierna czujność i zahamowanie”.

Szkolenie 7: Nieadaptacyjne schematy – Tryby schematów.

Metody pracy

prezentacja, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi

Organizacja szkolenia

Na każde szkolenie zapisujemy się oddzielnie poprzez wypełnienie formularza i wpłatę na konto. Można zapisać się na pojedyncze szkolenia, grupę szkoleń lub cały cykl.

Na dwa dni przed szkoleniem przesyłamy link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne.

Prowadzący:

Magister psychologii ze specjalizacją psychologia kliniczna, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1221).

Psycholog ze specjalizacją w psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS, certyfikowana terapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat nr 1221 PTTPiB), terapeutka Terapii Schematu w trakcie całościowego szkolenia certyfikacyjnego.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w edukacji dorosłych i ponad 8-letnie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej. Wykładowczyni w Szkole Psychoterapii w Centrum CBT EDU, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zaburzeń osobowości, technik doświadczeniowych i terapii III fali CBT. Pracy z krzesłami uczyła się m.in. u specjalistów tej metody dr Matthew Pugh i Tobyn Bell.

Doświadczenie kliniczne obejmuje pracę na oddziałach terapeutycznych F6 i F9 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, zajmujących się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychotycznych, afektywnych i lękowych.

Interesuje się efektywnymi terapiami w przypadku zaburzeń osobowości, technikami doświadczeniowymi, szczególnie transformacyjną pracą z krzesłami, teorią przywiązania i jej implikacjami w relacji terapeutycznej.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Kontakt:

Joanna Kuczyńska
j.kuczynska@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26

Regulaminy
Cena

180,00