Krótkie interwencje w uzależnieniach

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, w tym szczególnie lekarzy pierwszego kontaktu, osób kształcących się w psychoterapii oraz wszystkich specjalistów zdrowia psychicznego zainteresowanych diagnozą i terapią uzależnień.

Cele szkolenia

  1. Dowiesz się, czym są krótkie interwencje w uzależnieniach i dlaczego w wielu przypadkach są skuteczne.
  2. Dowiesz się jakie są rodzaje krótkich interwencji i jakie techniki stosuje się w trakcie ich prowadzenia.
  3. Poznasz różnice i podobieństwa między krótkimi interwencjami a stosowaniem strategii chroniących i dialogiem motywującym.
  4. Nauczysz się prowadzić krótką interwencję w stosunku do pacjenta z podejrzeniem uzależnienia lub używania szkodliwego.

Ramowy program szkolenia

  1. Krótkie interwencje – czym są i dlaczego warto je prowadzić.
  2. Rodzaje krótkich interwencji.
  3. Behawioralne strategie chroniące – element krótkich interwencji?
  4. Krótkie interwencje a dialog motywujący.
  5. Przebieg krótkiej interwencji.

Metody pracy

prezentacja, analiza studium przypadku, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi

Organizacja szkolenia

Osoby, które chcą zapisać się na szkolenie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłatę na konto (szczegóły w formularzu).

Na dwa dni przed szkoleniem osobom, które opłaciły udział w szkoleniu przesyłamy link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne.

Prowadzący:

Dr hab. nauk społecznych w zakresie psychologii, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (psychologia); posiada stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Absolwent 4- letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo -Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie.

Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego, pracownikiem Instytutu Psychologii, Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii. Prowadzi psychoterapię pacjentów w nurcie poznawczo -behawioralnym. Doświadczenie zawodowe zdobył jako psycholog w szpitalu psychiatrycznym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego w Łodzi (1993-1995) oraz jako psycholog – specjalista terapii uzależnień w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łodzi prowadząc diagnozy psychologiczne oraz terapie osób uzależnionych i członków ich rodzin (1995 – 2006).

Obszarem jego zainteresowań są uzależnienia substancjalne (zwłaszcza uzależnienie od alkoholu) i niesubstancjalne, zaburzenia afektywne (depresja u mężczyzn i zachowania samobójcze), terapia poznawczo-behawioralna i terapia schematów oraz zaburzenia psychosomatyczne.

Jest autorem trzech książek, redaktorem dwóch książek, tłumaczem dwóch książek (w tym Poznawcza terapia uzależnień, A. Beck, F. Wright, C. Newman, B. Liese, Kraków UJ, 2007), autorem i współautorem ponad 150 artykułów naukowych i rozdziałów w książkach naukowych. Uczestniczył w licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Prowadził zajęcia z terapii poznawczo-behawioralnej uzależnień w szeregu szkołach psychoterapii.

Jest recenzentem artykułów nadsyłanych do szeregu czasopism naukowych m.in. Alkoholizmu i Narkomanii, Psychiatrii Polskiej. Psychologia Wychowawcza, Polskie Forum Psychologiczne, Postępy Psychiatrii i Neurologii, Current Issues in Personality Psychology,Health Psychology Report, Roczniki Psychologiczne, Agressive Behaviour, International Journal of Environmental Research and Public Health.

 

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Kontakt:

Joanna Kuczyńska
j.kuczynska@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26

Regulaminy
Cena

180,00