Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do psychoterapeutów różnych nurtów, psychologów, socjoterapeutów, lekarzy, osób kształcących się w psychoterapii (wszystkich nurtów) oraz specjalistów zdrowia psychicznego zainteresowanych diagnozą i terapią bezsenności.

Cele szkolenia

  1. Dowiesz się czym jest sen, jakie mechanizmy fizjologiczne nim sterują, oraz co to znaczy, że dbanie o dobry sen zaczyna się zaraz po przebudzeniu.
  2. Poznasz różne modele bezsenności i nauczysz się je stosować w pracy z klientem/pacjentem.
  3. Nauczysz się jak prowadzić psychoterapię bezsenności – na czym polega skuteczne korzystanie z dzienniczka snu, jak pracować nad niefunkcjonalnymi przekonaniami klienta o śnie oraz jak wygląda porządna higiena snu.

Ramowy program szkolenia

  1. Sen: fizjologia, funkcje, mechanizmy regulacji.
  2. Bezsenność: przyczyny, rodzaje, współwystępowanie, diagnoza, kwalifikacja do psychoterapii
  3. Psychoterapia bezsenności: protokół, psychoedukacja, techniki behawioralne, techniki poznawcze, narzędzia.

Metody pracy

wykład, dyskusja moderowana, studium przypadku, ćwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualne i w parach, praca z narzędziami.

Organizacja szkolenia

Osoby, które chcą zapisać się na szkolenie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłatę na konto (szczegóły w formularzu).

Na dwa dni przed szkoleniem, do osób, które opłaciły udział w szkoleniu przesyłamy link do wydarzenia oraz materiały dydaktyczne. 

Prowadzący:

Magister psychologii oraz magister socjologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1500).

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (dyplom z wyróżnieniem) i Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz 4 –letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT EDU w Warszawie, którą ukończyła z wyróżnieniem. Doświadczenie zdobywała jako psychoterapeutka w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz jako założycielka i psychoterapeutka Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk.

Obszarem jej zainteresowań są zaburzenia lękowe, zaburzenia afektywne, zaburzenia somatyzacyjne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) u dorosłych, zaburzenia osobowości, zaburzenia snu, zagadnienia adaptacji międzykulturowej u pacjentów na emigracji, terapia CBT 3 fali: Terapia Schematu, Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT).

W swoim dorobku posiada liczne publikacje i wystąpienia medialne w roli ekspertki w obszarze psychoedukacji na temat zaburzeń psychicznych ( m. in. TVN, TVP, Polskie Radio, Radio Nowy Świat, Onet, Newsweek, Vogue).

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Kontakt:

Joanna Kuczyńska
j.kuczynska@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26

Regulaminy
Cena

650,00