Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń posttraumatycznych

Dla kogo?

Szkolenie zostało stworzone z myślą o specjalistach z dziedziny psychoterapii, psychologii oraz innych profesji związanych z pomocą w obszarach zdrowia psychicznego. Celem jest dostarczenie praktycznych narzędzi i strategii terapeutycznych w celu efektywnego wsparcia osób cierpiących z powodu zespołu stresu pourazowego, który w metaanalizach populacji dzieci i młodzieży sięga nawet 20% z nich. Strategie te zostaną omówione i przećwiczone na konkretnych przypadkach.

Zakres szkolenia

Szkolenie będzie okazją do zdobycie wiedzy na temat rozumienia PTSD – prawidłowej diagnozy tego zjawiska, różnicowania objawów. Omówione zostaną kluczowe aspekty procesu terapeutycznego, a także innych związanych z traumą zjawisk. Spotkanie będzie okazją do nauki opracowywania interwencji i indywidualnych planów terapeutycznych, obejmujących dziecko i jego rodziców.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Trauma.
  a. Definicje;
  b. Typy traumy – I, II I III stopnia;
  c. Reaktywacja traumy i jej mechanizmy;
  d. Trauma i pamięć;
  e. Neurobiologia traumy;
  f. Objawy po traumie u dzieci i dorosłych;
  g. Klasyfikacja zaburzeń związanych z traumą;
  h. Narracja traumy u dzieci i młodzieży, dorosłych;
  i. Trauma w procesie zdrowienia;
 2. Dysocjacja.
  a. Rodzaje dysocjacji – charakterystyka;
  b. Funkcje dysocjacji;
 3. Aleksytymia.
  a. Aleksytymia a percepcja emocji;
  b. Aleksytymia a zaburzenia więzi;
  c. Neurobiologia aleksytymii;
 4. Traumatyczna żałoba.
  a. Ramy pojęciowe;
  b. Praca z dziećmi;
  c. Praca z rodzicami;
 5. Skuteczne metody pracy z traumą.
  a. Trudności w pracy terapeuty – traumatyczne przywiązanie;
  b. Interwencje terapeutyczne;
  i. Model TF-CBT;
  ii. EMDR;
  iii. Model przetwarzania poznawczego;
  iv. Przedłużona ekspozycja;
 6. Studium przypadku.

Prowadzący:

mgr, psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psychotraumatolog, pracującym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Absolwentka psychologii oraz pedagogiki rewalidacyjnej na Uniwersytecie Łódzkim oraz oligofrenopedagogiki w Kolegium Nauczycielskim, studiów podyplomowych z zakresu wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania rozwoju, surdopedagogiki i pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyłam podyplomowe studia z psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS oraz dwustopniowy kurs EMDR w PTT EMDR.

Jest absolwentką 4 letniego Szkolenia Terapii Poznawczo – Behawioralnej w CBT Warszawa oraz 2 letniego szkolenia Terapii Poznawczo – Behawioralnej Osób Dorosłych w CTPB w Warszawie.

Rozwijała swoje kompetencje przez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach (Trzystopniowy Kurs Terapii Behawioralnej w Centrum Terapii Behawioralnej, Stosowana Analiza Zachowania, Rozwijanie Umiejętności Społecznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Uzależnienia behawioralne, trzy stopnie języka migowego, szkolenie pierwszego stopnia w zakresie Integracji Sensorycznej).

Obecnie pracuje jako starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawie, prowadzi własna praktykę psychoterapeutyczną.  W terapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych wykorzystuje pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym. Wspiera rodziców w terapii rodzicielskiej. Jako psychotraumatolog pracuje z pacjentami, którzy przeżyli traumy oraz mają zaburzenia więzi.

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Kontakt:

Ewa Czajka
e.czajka@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26

Regulaminy
Cena

1350,00