Techniki w terapii poznawczo-behawioralnej

Techniki w terapii poznawczo-behawioralnej

Zajęcia w formie stacjonarnej.

Informacje i zapisy:

Ewa Czajka, eczajka@cbt.pl lub tel.: 22 428 44 26

Szkolenie ma na celu zdobycie i pogłębienie wiedzy oraz praktyki w zastosowaniu technik terapii poznawczo-behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w kontekście konceptualizacji pacjenta i ustalonego planu leczenia. Zajęcia skierowane są do osób, które posiadają już podstawową wiedzę na temat założeń tego nurtu psychoterapii (pojęcia schematu poznawczego, przekonań kluczowych, pośredniczących, myśli automatycznych, strategii radzenia sobie z przekonaniami).

Do udziału zapraszamy:

 • psychologów,
 • terapeutów,
 • studentów ostatniego roku studiów psychologicznych.

Czas i miejsce:

Szkolenie obejmuje 80 godzin dydaktycznych – 4 zajęcia po 20 godzin dydaktycznych.
Zajęcia odbywają się w Centrum CBT EDU przy ul. Wołodyjowskiego 74A w godz. 9:00-18:00

Terminy zajęć:

 • Zajęcia I – 29-30 października 2022 r.
 • Zajęcia II – 26-27 listopada 2022 r.
 • Zajęcia III – 10-11 grudnia 2022 r.
 • Zajęcia IV – 28-29 stycznia 2023 r.

Program:

Wprowadzenie

Główne założenia terapii poznawczo-behawioralnej, tworzenie wstępnej konceptualizacji na postawie wybranych przypadków poszczególnych zaburzeń psychicznych, opracowywanie planu terapii (dla chętnych – praca na podstawie przypadków przedstawionych przez uczestników szkolenia).

Techniki poznawcze

Techniki poznawcze stosowane są w celu zmiany znaczeń nadawanych bodźcom, a przez to modyfikację subiektywnej interpretacji relacji między jednostką a otoczeniem. Odbywa się to przez rozpoznanie własnego systemu znaczeń i sposobu przetwarzania informacji, a następnie modyfikację interpretacji niezgodnych z rzeczywistością, bądź zgodnych z nią, ale nieużytecznych. Ogół wszystkich zastosowanych technik nazywany jest restrukturyzacją poznawczą. W czasie warsztatu uczestnicy zapoznają się z zasadami stosowania technik poznawczych oraz przećwiczą ich zastosowanie w praktyce.
Poruszane zagadnienia: psychoedukacja, wydobywanie myśli automatycznych i ich monitorowanie, wydobywanie przekonań pośredniczących i kluczowych oraz praca nad ich uelastycznieniem, technika strzałki w dół, dyskusja myśli automatycznych, tworzenie myśli alternatywnych, dialog sokratejski, skalowanie, analiza korzyści i strat, odgrywanie ról.

Techniki behawioralne

Terapia behawioralna jest ważnym elementem pracy z pacjentem w ramach terapii poznawczo-behawioralnej. Stosowana w sytuacjach, kiedy nasilenie objawów jest duże i wyklucza pracę poznawczą z pacjentem. Skuteczna jest również wtedy, gdy poziom intelektualny pacjenta uniemożliwia mu pracę poznawczą lub jego aparat poznawczy jest słabo rozwinięty (dzieci i wczesna adolescencja).

Poruszane zagadnienia: praca z pacjentem z fobią specyficzną, zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, depresją, zaburzeniami eksternalizacyjnymi, w tym z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, ADHD (praca z pacjentem dziecięcym i dorosłym) i zaburzeniami tikowymi, techniki sterowania uwarunkowaniami, ekspozycja na bodziec lękowy, ekspozycja z powstrzymaniem reakcji, dzienniczki behawioralne, techniki modelowania oraz relaksacja.

Techniki doświadczeniowe i techniki wyobrażeniowe

Techniki doświadczeniowe oferują użyteczne sposoby pracy, zwłaszcza w przypadku najtrudniejszych pacjentów. Ich siłę stanowi uruchomienie silnych emocji, związanych z dysfunkcjonalnymi założeniami i przekonaniami, i dostarczenie pacjentowi korekcyjnego przeżycia, które modyfikuje jego treści poznawcze, redukuje emocjonalne cierpienie i sprzyja zmianie zachowania. Z uwagi na swoją skuteczność są one coraz częściej włączane w szerokie spektrum interwencji poznawczo-behawioralnych. Poruszane zagadnienia m. in.: puste krzesło, wizualizacja bezpiecznego miejsca, dialogi wyobrażeniowe, zmiana wczesnych wspomnień, listy terapeutyczne.
Podsumowanie poznanych technik: omówienie możliwych do wykorzystania technik w kontekście przygotowanych wcześniej planów terapii.

Wskazana literatura: „Psychoterapia poznawczo – behawioralna. Teoria i Praktyka” A. Popiel, E. Pragłowska

Koszt:

2600 zł/osoba
Istnieje możliwość płatności w ratach (I rata – 800 zł, II, III i IV rata – 600 zł)

Prowadzący:

mgr Jarosław Mirkiewicz – psycholog,  certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny
mgr Justyna Sulej -psycholog,  certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny
mgr Katarzyna Szamburska – Lewandowska – psycholog, w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania certyfikatu terapeuty poznawczo-behawioralnego.

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".