Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

Kurs 100 godzin dydaktycznych

Edycja 56 –  (edycja w formie on-line) grupa zamknięta

 •     Blok I – 25-26 marca 2023 r. Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
 •     Blok II –15-16 kwietnia 2023 r. Terapia poznawcza nastolatka
 •     Blok III –06-07 maja 2023 r. Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych
 •     Blok IV –03-04 czerwca 2023 r. Całościowe zaburzenia rozwoju Autyzm i Zespół Aspergera. Tiki
 •     Blok V – 24-25 czerwca 2023 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży

Edycja 55 –  (edycja w formie on-line) lista rezerwowa

 • Blok I – 04-05 lutego 2023 r. Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
 • Blok II –11-12 marca 2023 r. Terapia poznawcza nastolatka
 • Blok III –22-23 kwietnia 2023 r. Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych
 • Blok IV –13-14 maja 2023 r. Całościowe zaburzenia rozwoju Autyzm i Zespół Aspergera. Tiki
 • Blok V – 03-04 czerwca 2023 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży

Edycja 54 –  (edycja w formie on-line) grupa zamknięta

 • Blok I – 14-15 stycznia 2023 r. Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
 • Blok II –25-26 lutego 2023 r. Terapia poznawcza nastolatka
 • Blok III –18-19 marca 2023 r. Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych
 • Blok IV –22-23 kwietnia 2023 r. Całościowe zaburzenia rozwoju Autyzm i Zespół Aspergera. Tiki
 • Blok V – 20-21 maja 2023 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży

Edycja 53 –  (edycja w formie on-line) lista zamknięta

 • Blok I – 03-04 grudnia 2022 r. Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
 • Blok II –21-22 stycznia 2023 r. Terapia poznawcza nastolatka
 • Blok III –04-05 lutego 2023 r. Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych
 • Blok IV –25-26 marca 2023 r. Całościowe zaburzenia rozwoju Autyzm i Zespół Aspergera. Tiki
 • Blok V – 22-23 kwietnia 2023 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży

Edycja 52 –  (edycja w formie on-line) lista zamknięta

 • Blok I – 26-27 listopada 2022 r. Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
 • Blok II –10-11 grudnia 2022 r. Terapia poznawcza nastolatka
 • Blok III –14-15 stycznia 2023 r. Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych
 • Blok IV –11-12 lutego 2023 r. Całościowe zaburzenia rozwoju Autyzm i Zespół Aspergera. Tiki
 • Blok V – 11-12 marca 2023 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży

Edycja 51 – nabór otwarty (edycja w formie stacjonarnej)

 • Blok I – 22-23 października 2022 r. Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
 • Blok II –19-20 listopada 2022 r. Terapia poznawcza nastolatka
 • Blok III –03-04 grudnia 2022 r. Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych
 • Blok IV –14-15 stycznia 2023 r. Całościowe zaburzenia rozwoju Autyzm i Zespół Aspergera. Tiki
 • Blok V – 04-05 lutego 2023 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży

Edycja 50 –  (edycja w formie on-line) lista zamknięta

 • Blok I – 10-11 września 2022 r. Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
 • Blok II –22-23 października 2022 r. Terapia poznawcza nastolatka
 • Blok III –19-20 listopada 2022 r. Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych
 • Blok IV –10-11 grudnia 2022 r. Całościowe zaburzenia rozwoju Autyzm i Zespół Aspergera. Tiki
 • Blok V – 21-22 stycznia 2023 r. Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży

Informacje i zapisy:

eczajka@cbt.pltel.: 22 428 44 26

Zakres szkolenia:

Założenia teoretyczne psychoterapii poznawczo – behawioralnej dorosłych, nastolatków i dzieci są takie same. Niemniej jednak psychoterapeuci decydujący się pracować z osobami poniżej osiemnastego roku życia i młodymi dorosłymi muszą zmierzyć się z wieloma dodatkowymi problemami. Są to między innymi:

 • Konieczność włączenia w proces terapii dorosłych opiekunów – rodziców, dziadków, nauczycieli,
 • Dużo większe znaczenie metod behawioralnych, zwłaszcza u dzieci poniżej 13 roku życia, kiedy to jeszcze procesy poznawcze nie są w pełni ukształtowane,
 • Rozpoznania i problemy rozwojowe typowe dla tych faz rozwojowych.

W trakcie warsztatu autorzy skupiają się na technikach i metodach przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także na ważnym zagadnieniu jakim jest wciąganie rodziców i opiekunów w behawioralne modele modyfikacji zachowań.

Forma i miejsce zajęć:

Warszawa, 5 zjazdów po 20 godzin wykładowych, sobota – niedziela, godz. 9.00 – 18.00
Zajęcia w formie on-line (jeżeli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, zajęcia odbędą się w wersji hybrydowej tj. on-line, z możliwością udziału stacjonarnie dla chętnych osób)

Cele kształcenia:

 • Umiejętność przeprowadzenia diagnozy z pacjentem dziecięcym i młodzieżowym, konieczność włączenia w proces diagnozy rodziców i nauczycieli,
 • Umiejętność dostosowania metod CBT do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Stawianie diagnozy behawioralnej i planowanie behawioralnych programów zmiany zachowań,
 • Znajomość programów warsztatowych dla dzieci i rodziców,
 • Znajomość modelu pracy z dziećmi z zaburzeniami eksternalizacyjnymi (ADHD, zaburzenia zachowania),
 • Znajomość modelu pracy z dziećmi z zaburzeniami internalizacyjnymi (zaburzenia lękowe, depresyjne).
 • Uczestnicy otrzymują materiały w formie elektronicznej.

Program:

Blok I – Podstawy terapii poznawczo – behawioralnej

Część I – wprowadzenie do psychoterapii dzieci i młodzieży

 • Diagnoza w psychiatrii dzieci i młodzieży,
 • Specyfika terapii poznawczo-behawioralnej u dzieci i młodzieży – możliwość stosowania technik poznawczych w zależności od okresu rozwojowego, CBT w pracy z rodzicami i rodzinami. Przegląd warsztatów dla rodziców i zajęć dla dzieci i rodziców.

Część II – wprowadzenie do terapii poznawczo – behawioralnej

 • Podstawy terapii poznawczo behawioralnej – omówienie podstaw teoretycznych na podstawie modelu Becka, Padesky. Omówienie rodzajów terapii behawioralnej (terapia wzajemnego hamowania Wolpego, warunkowanie instrumentalne, eksperyment behawioralny),
  Praktyczne zastosowanie technik – omówienie i ćwiczenia praktyczne z zastosowania podstawowych technik – identyfikacja i dyskusja z MA, „strzałka w dół”, problem solving, rozpoznawanie i dyskusja ze zniekształceniami poznawczymi itp.

Blok II – Terapia poznawcza nastolatka

 • Warsztat praktycznego zastosowania technik poznawczych w praktyce. Jak modyfikować techniki poznawcze w pracy z dziećmi. Warsztat będący swoistą „skrzynką z narzędziami”, pokazujący jak techniki poznawcze wykorzystywane w pracy z dorosłymi zmodyfikowano do pracy z dziećmi. Warsztat w oparciu o podręcznik Stallarda – „Czujesz jak myślisz” oraz systemu pracy z zaburzonymi zachowaniami nastolatków Barkleya i Robina.

Blok III – Terapia zaburzeń eksternalizacyjnych – ADHD, ODD

 • Techniki behawioralne w pracy z dziećmi oparte na behawioralnej modyfikacji zachowań w oparciu o ADHD i ODD i modyfikację zachowań agresywnych – opcje ułatwienia („Okulary”), czyli techniki specyficzne dopasowane do objawów, praca na pozytywnych wzmocnieniach (dostrzeganie pozytywów, pochwały, nagrody, systemy żetonowe), zasady i konsekwencje, elementy treningu zastępowania agresji w przypadku agresji niepowikłanej i powikłanej. Opisy przypadków. Omówienie warsztatów dla rodziców i warsztatów dla rodziców i dzieci w zaburzeniach eksternalizacyjnych.

Blok IV – Całościowe zaburzenia rozwoju. Autyzm i Zespół Aspergera. Tiki
(w programie kursu od edycji 25)

Część I. Całościowe zaburzenia rozwoju.

Objawy autyzmu i zespołu Aspergera, diagnoza według klasyfikacji ICD-10 i DSM-5 (różnice). Metody i skale diagnostyczne używane w diagnozie autyzmu i zespołu Aspergera. Diagnoza różnicowa i zaburzenia współwystępujące. Interwencje terapeutyczne oparte na dowodach, metody terapeutyczne wspomagające rozwój umiejętności komunikacyjnych osób z CZR. Omówienie założeń wczesnej interwencji. Obraz kliniczny zespołu Aspergera. Specyfika funkcjonowania poznawczego osób z Zespołem Aspergera i implikacje praktyczne – myślenie obrazami, myślenie kategorialne, teoria umysłu i centralna koherencja. Co myśli o sobie osoba z ZA – konceptualizacja w nurcie poznawczo-behawioralnym, omówienie przypadku. Uczeń z zespołem Aspergera. Specyfika pracy z rodziną dziecka z CZR.

Część II. Tiki i zespół Tourette’a.

Obraz kliniczny tików. Diagnoza wg klasyfikacji ICD-10 i DSM-5. Diagnoza różnicowa i zaburzenia współwystępujące. Ocena nasilenia tików – skale diagnostyczne. Model behawioralny tików. Modele leczenia. Terapia behawioralna tików: (1) omówienie polskiego podręcznika zawierającego protokół oparty na technikach ekspozycji z powstrzymaniem reakcji i odwracania nawyku; (2) omówienie CBIT (Comprehensive Behavioral Intervention for Tics). Dziecko z tikami w domu i w szkole. Modyfikacja pracy terapeutycznej w zależności od zaburzeń współwystępujących.

Blok V – Terapia poznawczo – behawioralna zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci.

 • Psychoterapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży – etiologiczne modele lęku w dzieciństwie, zaburzenia lękowe u dzieci wg ICD-10 i DSM IV TR, CBT dzieci i młodzieży – stan wiedzy, przegląd badań, ocena zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Terapia zaburzeń lękowych – programy ukierunkowane na dziecko, na dziecko i jego opiekunów. Opisy i analizy przypadków.
 • Psychoterapia depresji u dzieci i młodzieży, praca nad samooceną nastolatka – modele teoretyczne leżące u podstaw CBT depresji u dzieci i młodzieży (poznawczy model podatności na zranienie, czynniki interpersonalne i środowiskowe), ocena objawów depresji u dzieci i nastolatków z uwzględnieniem ryzyka samobójstwa, depresja a maltretowanie, konceptualizacja dziecka i nastolatka z rozpoznaniem depresji (ocena symptomatologiczna, rola czynników predysponujących, podtrzymujących, rozwojowych, rodzinnych), CBT dzieci i młodzieży z depresją – charakterystyka programów terapeutycznych indywidualnych i grupowych, analiza przypadków.

Koszt kursu: 2900 zł

Możliwa jest płatność w ratach:

 • I rata – 620 zł (pierwsza rata płatna przy złożeniu formularza zgłoszeniowego – stanowi gwarancję miejsca na kursie)
 • kolejne cztery raty – po 570 zł

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".