Zastosowanie technik wyobrażeniowych w ST i TPB. Praca z pacjentem z diagnozą zaburzenia osobowości

Zastosowanie technik wyobrażeniowych w ST i TPB. Praca z pacjentem z diagnozą zaburzenia osobowości

Czas trwania:

2 dni, 14 godzin zajęć

Koszt:

800 zł/ osoba

Zakres:

Warsztat poświęcony różnorakim formom pracy wyobrażeniowej w ramach terapii schematu (ST), a także temu, jak ten rodzaj technik włączać w tradycyjną pracę poznawczo-behawioralną (TPB). Uzupełnianie tradycyjnych technik poznawczo-behawioralnych o elementy związane z wyobrażeniami stanowi bowiem ważny kierunek rozwoju terapii poznawczo-behawioralnej. Kładą na to szczególny nacisk J. Beck (Beck, 2005; 2011) oraz badacze i terapeuci skupieni wokół J. Bennetta-Levy’ego (Bennet-Levy i in., 2011), podkreślając siłę oddziaływania wyobrażeń na emocje oraz potencjał zmiany zwłaszcza w przypadku najbardziej złożonych problemów. Szczególnie duży potencjał terapeutyczny technik wyobrażeniowych przydaje się również w leczeniu zaburzeń osobowości (Beck i in., 2006, 2015; Young, 2013). Warsztat będzie skupiał się na przedstawieniu teorii stojącej za użyciem technik wyobrażeniowych, a także na założeniach, które należy spełnić, aby były one skuteczne. W drugiej, bardziej praktycznej części szkolenia uczestnicy będą mieli okazję omówić kilka najważniejszych i najczęściej stosowanych technik wyobrażeniowych, takich jak ćwiczenie przezwyciężania problemów w wyobrażeniach, dopełnianie wyobrażeń, ekspozycja wyobrażeniowa i metaforyczne wyobrażenia. W rozbudowany sposób przedstawiona zostanie zmiana scenariusza w wyobrażeniu oraz różnorakie problemy, które mogą się pojawić w trakcie stosowania tej techniki, a także sposoby ich rozwiązywania.  Jednocześnie osobny wątek będzie poświęcony tzw. pozytywnym wyobrażeniom, służącym budowaniu alternatywnej, bardziej wyważonej wizji siebie, przyszłości i innych ludzi. W tym kontekście przedyskutowane zostanie: użycie wyobrażeń w trakcie formułowania celów i budowania motywacji, wyobrażeniowe wzmacnianie troskliwego stosunku wobec samego siebie oraz różne formy wzmacniania zdrowej perspektywy u pacjentów. Szczególna uwaga poświęcona będzie specyfice pracy z pacjentami z diagnozą BPD i pacjentami z clusteru C.

Uczestnicy dzięki warsztatowi:

 • poznają teorię stojącą za stosowaniem wyobrażeń w ST i TPB
 • zapoznają się ze wskazówkami, dotyczącymi przygotowania pacjenta do stosowania wyobrażeń oraz ich przebiegu
 • dowiedzą się, jak dobierać odpowiednie techniki wyobrażeniowe do rodzaju problemu, objawów czy schematów/przekonań pacjenta
 • będą mieli możliwość obserwacji na żywo stosowania najbardziej złożonych technik przez prowadzącego lub obejrzenia fragmentów video, obrazujących poszczególne oddziaływania, jak również przećwiczenia ich w podgrupach i parach
 • dowiedzą się więcej o stosowaniu technik wyobrażeniowych, a także o możliwych problemach i sposobach ich rozwiązywania

Warsztat wymaga posiadania podstawowej wiedzy na temat terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej, w związku z tym uczestnicy muszą ukończyć przynajmniej rok szkolenia w zakresie TPB (lub inne warsztaty poświęcone wprowadzeniu w tematykę cbt) oraz odbyć przynajmniej cztery dni szkolenia z zakresu terapii schematu.

W czasie warsztatu prezentowane będą nagrania sesji w języku angielskim.

Zalecane jest zapoznanie się z następującymi pozycjami bibliograficznymi:

 • Beck A.T. in. (2015). Cognitive therapy of personality disorders. Third edition. New York: Guilford Press.
 • Beck A.T. i in. (2006) Terapia poznawcza zaburzeń osobowości. Kraków: WUJ.
 • Beck J. (2011) Terapia poznawcza. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Kraków: WUJ.
 • Beck J. (2005) Cognitive therapy for challenging problems. What to do when the basics don’t work. New York: Guilford Press.
 • Bennett-Levy J. i in. (2011) Oxford guide to imagery in cognitive therapy. Oxford: Oxford Press.
 • Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. (2013) Terapia schematów. Przewodnik praktyka. Gdańsk: GWP.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty, a szkoleniowe godziny będą liczyły się w przypadku odnawiania certyfikatów PTTPB i starania się o certyfikat ISST (Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu).

Prowadzący:

mgr Jędrzej Kosewski, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny i certyfikowany terapeuta schematu.

Informacje i zapisy:

eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26

close
Potrzebujesz więcej informacji nt. szkoleń, kursów czy konsultacji?
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.


  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych
  lub przekazany dalej. Wyłącznie oddzwaniamy na podany numer telefonu.
  Umów wizytę
  Umów się na wizytę

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum CBT Centrum CBT EDU, ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724 Warszawa w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".