Informacje i zapisy: Ewa Czajka, eczajka@cbt.pl lub tel.: 22 428 44 26

 

Szkolenie  adresowane jest do:

  • psychologów,
  • psychoterapeutów,
  • osób innych specjalizacji, które są zainteresowane pracą terapeutyczną z parami w nurcie poznawczo-behawioralnym, zarówno dla osób z doświadczeniem pracy terapeutycznej jak i dla początkujących w tej dziedzinie.

Termin:

22-24 listopada 2019 r.

piątek godz. 14:00-18:15,

sobota i niedziela godz. 9:00-18:00

Forma prowadzenia zajęć:

Szkolenie ma charakter wykładu z elementami warsztat.

Cel szkolenia:

Szkolenie trwa 25 godzin i obejmuje 3 moduły:

Moduł 1:  Wprowadzenie do terapii par w nurcie poznawczo-behawioralnym

Czas trwania: piątek – 5 godzin

Zostaną omówione podstawowe założenia i pojęcia terapii poznawczo – behawioralnej w kontekście terapii prowadzonej z parą takie jak: myśli automatyczne, przekonania kluczowe i pośredniczące, konceptualizacja problemu pacjenta. Rozumienie podstaw terapii CBT jest kluczowe dla trafnej konceptualizacji problemu pary i stosowania technik terapeutycznych.

Moduł 2: Konceptualizacja problemu w parze

Czas trwania: sobota – 10 godzin

Przedstawiony zostanie proces analizy problemu w parze od zebrania wstępnego wywiadu do stworzenia planu terapii.

Moduł 3:  Techniki pracy z parą

Czas trwania: niedziela – 10 godzin 

Omówione zostaną techniki pracy z parą. Uczestnicy będą mieli okazję przeprowadzić konkretne techniki terapeutyczne w trakcie ćwiczeń.

Cena:

1050 zł/osoba

Osoby prowadzące:

mgr Marta Chrostowska, psycholog, psychoterapeuta
mgr Małgorzata Szołajska, psycholog, logopeda, certyfikowany  psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
mgr Arkadiusz Szymański, psycholog

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy – Terapia Par

POBIERZ