Informacje i zapisy: eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26

Ważne!

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających podstawową wiedzę na temat kryteriów diagnostycznych zaburzeń (w oparciu o klasyfikację ICD-10 i DSM-5) oraz założeń terapii poznawczo-behawioralnej, technik poznawczych i behawioralnych, specyfiki nawiązywania relacji terapeutycznej z pacjentami w wieku rozwojowym, konceptualizacji problemu pacjenta w wieku rozwojowym z zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi lub behawioralnymi. Wskazane jest by, osoby, które nie dysponują odpowiednią w tym zakresie wiedzą, przed przystąpieniem do poniższych szkoleń, uzupełniły ją poprzez uczestnictwo w szkoleniu pt. „Praca z dziećmi i młodzieżą w modelu poznawczo-behawioralnym: teoria i praktyka”.

Czas trwania:

160 godzin – 8 modułów po 20 godzin
Istnieje możliwość udziału w wybranych modułach.

Cele szkolenia:

Wykaz umiejętności w zakresie nabytej wiedzy i praktycznych – oczekuje się, że po ukończeniu kursu osoba specjalizująca się będzie posiadała:

 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Umiejętność formułowania diagnozy w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej,
 • Umiejętność tworzenia wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta, konstruowanie hipotez diagnostycznych i terapeutycznych oraz ich weryfikacja,
 • Umiejętność poszerzenia konceptualizacji problemu o konceptualizację funkcji objawów w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Umiejętność formułowania celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych,
 • Umiejętność wdrażania ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia
 • Umiejętność oceny skuteczności zastosowanych interwencji terapeutycznych z uwzględnieniem specyfiki rozwojowej i monitorowanie zmiany,
 • Umiejętność wdrażania ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia, prowadzenie poznawczo-behawioralnej terapii rodzin,
 • Umiejętność prowadzenia indywidualnej i grupowej terapii poznawczo-behawioralnej różnych problemów klinicznych pacjentów w wieku rozwojowym,
 • Umiejętność formułowanie podsumowania przeprowadzonych oddziaływań z oceną realizacji celów, zaistniałych trudności i ewentualnych modyfikacji, oceną korzyści jakie pacjent osiągnął, powodów ewentualnego przerwania terapii, dalszych planów terapeutycznych w stosunku do pacjenta.
Moduł 1: Zaburzenia eksternalizacyjne dzieci i młodzieży – model i terapia w podejściu poznawczo-behawioralnym

Termin: 20-21 czerwca 2020 r.
Prowadzącydr n. med. Tomasz Srebnicki

Czas trwania: 20 godzin

Treść nauczania:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń eksternalizacyjnych w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem ADHD, zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń zachowania,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem „okularów na ADHD”, pracy z uwarunkowaniami sprawczymi, tworzenia programów behawioralnych opartych na rozumieniu zachowania jako komunikatu, pracy na pozytywnej motywacji,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

 

Moduł 2:  Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi oraz zaburzeniami związanymi z czynnikami stresowymi (wykorzystywanie seksualne, przemoc emocjonalna i fizyczna)

Termin: 22-23 lutego 2020 r.
Prowadzący: mgr Małgorzata Łuba

Czas trwania: 20 godzin

Treść nauczania:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń depresyjnych i zaburzeń związanych z czynnikami stresowymi w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem obrazu zaburzenia w okresie dzieciństwa i wieku nastoletniego,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń takich jak aktywacja behawioralna, problem solving, przedłużona ekspozycja, restrukturyzacja poznawcza,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia,
 • Aspekty prawne dotyczące interwencji terapeuty w razie powzięcia podejrzenia o trwającej przemocy psychicznej, fizycznej czy seksualnej.

 

Moduł 3: Osobowość i jej zaburzenia w koncepcji poznawczo-behawioralnej, terapia schematu, terapia nieprawidłowo kształtującej się osobowości

Termin: 27-28 czerwca 2020 r.
Prowadzący: mgr Nina Szalas

Czas trwania: 20 godzin

Treść nauczania:

 • Formułowanie diagnozy nieprawidłowo kształtującej się osobowości w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem elementów terapii schematu,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

 

Moduł 4: Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) u dzieci i młodzieży – zakres i możliwości stosowania technik poznawczo-behawioralnych

Termin: 21-22.03.2020 r.
Prowadzący: mgr Katarzyna Szamburska-Lewandowska

Czas trwania: 20 godzin

Treść nauczania:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • Tworzenie konceptualizacji problemu zachowań trudnych pacjenta z uwzględnieniem znaczenia objawu w jego systemie w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

 

Moduł 5: Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum obsesyjno-kompulsyjnego-OCD, zaburzenia tikowe, tricholtillomania, dermatillomania (excoriation skin disorder), dysmorfofobia

Termin: 07-08 listopada 2020 r.
Prowadzący: dr hab. n. med. Anita Bryńska

Czas trwania: 20 godzin

Treść nauczania:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń ze spektrum obsesyjno-kompulsyjnych i z nimi związanych w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji z powstrzymaniem reakcji i restrukturyzacji poznawczej,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

 

Moduł 6: Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych dzieci i młodzieży (lęk uogólniony, lęk społeczny w dzieciństwie, fobia społeczna, lęk przed separacją w dzieciństwie, mutyzm wybiórczy, napady lęku panicznego, fobie proste)

Termin: 26-27 września 2020 r.
Prowadzący: mgr Agnieszka Gładysz

Czas trwania: 20 godzin

Treść nauczania:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń lękowych w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

 

Moduł 7: Terapia samookaleczeń, tendencji samobójczych, problemów w kontroli gniewu, zaniżonej samooceny u dzieci i młodzieży

Termin: 16-17 maja 2020 r.
Prowadzący: mgr Nina Szalas

Czas trwania: 20 godzin, warsztat w formie on-line
godz. 09:00

Treść nauczania:

 • Formułowanie konceptualizacji poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży dokonujących samookaleczeń, z tendencjami samobójczymi, z problemami w kontroli gniewy i z zaniżoną samooceną
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem metod regulacji emocji i restrukturyzacji poznawczej,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia

 

Moduł 8: Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży

Termin: 30-31 maja 2020 r.
Prowadzący: dr n. med. Katarzyna Biernacka

Czas trwania: 20 godzin

Treść nauczania:

 • Formułowanie diagnozy zaburzeń odżywiania w kategoriach konceptualizacji poznawczo-behawioralnej, ze szczególnym uwzględnieniem jadłowstrętu psychicznego i żarłoczności psychicznej,
 • Tworzenie wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta z uwzględnieniem funkcji objawu w systemie poznawczym pacjenta oraz w systemie rodzinnym,
 • Formułowanie celów terapeutycznych i planowanie adekwatnych do problemu i wieku pacjenta interwencji terapeutycznych specyficznych dla wymienionych wyżej zaburzeń,
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym pacjenta,
 • Wdrażanie ukierunkowanych na pacjenta w wieku rozwojowym interwencji poznawczych i behawioralnych poprzez modyfikację zachowań otoczenia.

Cena:

690 zł/pojedynczy moduł

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy

POBIERZ