Spotkania superwizyjne przeznaczone są dla osób prowadzących terapię dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym, posiadających umiejętność tworzenia wstępnej konceptualizacji problemu pacjenta, konstruowania hipotez diagnostycznych i terapeutycznych oraz ich weryfikacji.

Każdy uczestnik superwizji zobowiązany jest do przygotowania 1 przypadku:

  • przygotowanie wywiadu rodzinnego, rozwojowego, dotychczasowego leczenia,
  • opisu problemu w różnych kontekstach środowiskowych – dom, szkoła, zajęcia dodatkowe, rówieśnicy itp.,
  • zaproponowania wstępnej konceptualizacji pacjenta.

Termin do wyboru:

Czas trwania:

8 godzin dydaktycznych (godz. 09:00 – 16:00)

Cena:

570 zł/osoba

Ilość miejsc ograniczona. Maksymalnie 6 osób w grupie.

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy

POBIERZ