Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Wołodyjowskiego 74A (godz. 09:00 – 18:00)

Termin: 26 kwietnia 2019 r.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych

Adresaci:

 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • terapeuci,
 • pracownicy świetlic socjoterapeutycznych,
 • osoby zainteresowane przedstawianą problematyką.

Cele:

 • znajomość problematyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży,
 • umiejętność rozpoznawania objawów depresyjnych w zachowaniu ucznia,
 • umiejętność wykorzystania wybranych metod terapii depresji w pracy z uczniem,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia spotkań edukacyjnych o depresji dla uczniów i ich rodziców,
 • znajomość grup leków stosowanych w farmakoterapii depresji i wiedza o ich wpływie na funkcjonowanie ucznia.

Ramowy program:

 1. Rozpowszechnienie i ryzyko zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży
 2. Kryteria diagnostyczne depresji wg klasyfikacji ICD-10
 3. Ryzyko zachowań samobójczych oraz ich ocena u osoby z objawami depresyjnymi
 4. Edukowanie ucznia i jego rodziców na temat depresji
 5. Wybrane metody terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z osobą z depresją.
 6. Leki stosowane w terapii zaburzeń nastroju, ich charakterystyka, etapy leczenia

Cena:

330 zł/osoba

Prowadzący:

mgr Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener.

Informacje i zapisy: Ewa Czajka, eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy – Wsparcie Dziecka z objawami depresyjnymi

POBIERZ