Informacje i zapisy: eczajka@cbt.pl, tel.: 22 428 44 26

Szkolenie skierowane jest do:

  • terapeutów,
  • psychologów,
  • lekarzy,
  • pedagogów,
  • pracowników poradni.

Forma:

Zajęcia mają charakter wykładowo-warsztatowy.
Szkolenie obejmuje 10 godzin dydaktycznych

Miejsce zajęć:

Warszawa, ul. Wołodyjowskiego 74A

Program szkolenia:

  • Zapoznanie z kryteriami diagnostycznymi (ICD-10, DSM-IV), omówienie przyczyn i rokowania;
  • Omówienie podstawowych metod diagnostycznych i elementów różnicowania (omówienie najczęstszych problemów diagnozy różnicowej m.in. z autyzmem dziecięcym, ADHD, OCD, ODD),
  • Zapoznanie specyfiki funkcjonowania dziecka z Zespołem Aspergera w kontekście koncepcji Deficytu Teorii Umysłu.
  • Propozycja specyficznych metod pracy ukierunkowanych na wyrównywanie deficytów charakterystycznych dla zaburzenia,
  • Omówienie metod służących modelowaniu zachowań (metody wzmacniające i wygaszające zachowania – modyfikacje podstawowych metod behawioralnych).

Cena:

330 zł/osoba

Prowadzący:

dr n.med. Anna Kaźmierczak-Mytkowska – doktorantka w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, terapeuta systemowy, psycholog kliniczny.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.
POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy Zespół Aspergera

POBIERZ