Rodzaje uzależnień behawioralnych u dzieci i młodzieży

O uzależnieniu behawioralnym, uzależnieniu od jakiejś czynności mówimy wtedy, gdy jej wykonywaniu towarzyszy wewnętrzny przymus lub silne pragnienie jej rozpoczęcia i kontynuowania. Uzależniony spędza dużo czasu na wykonywaniu określonej czynności, ale również wyobrażaniu jej sobie, a planowanie jej zajmuje myśli i coraz więcej czasu. Trudnością staje się natomiast kontrolowanie tych zachowań, potem zwiększa się tolerancja, czyli osoba uzależniona potrzebuje coraz częściej wykonywać daną czynność, aby osiągnąć ten sam efekt psychologiczny.