Agnieszka Gładysz

Wykładowca w szkole psychoterapii

Agniszka-Gladysz

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 416). Ukończyła szkolenie z zakresu terapii dzieci i młodzieży w Instytucie Terapii Krótkoterminowej w Krakowie oraz szkolenia z terapii schematu. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując w ośrodkach zajmujących się wspieraniem rodzin z problemem alkoholowym i innymi uzależnieniami.

W Centrum CBT prowadzi psychoterapię indywidualną, warsztaty terapeutyczne adresowane do pacjentów z problemami lękowymi, doradztwo rodzinne oraz diagnozę psychologiczną. Jej zainteresowania kliniczne obejmują: zagadnienia z zakresu m.in. zaburzeń afektywnych i lękowych, PTSD, zaburzeń neurorozwojowych, zaburzeń odżywiania, nieprawidłowo kształtującej się osobowości.

Jest wykładowcą w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU (całościowy 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej). Wykładowca w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Prowadzi nadzór merytoryczny nad psychologami, psychoterapeutami i terapeutami środowiskowymi pracującymi w Ośrodkach Środowiskowej Pomocy Psychologiczno- Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży.

W Poradni dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni dla Dorosłych zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych cierpiących na zaburzenia lękowe, emocjonalne, nastroju, zaburzenia adaptacyjne, zajmuje się terapią nieprawidłowo rozwijającej się osobowości oraz uzależnień, wspiera również rodziców borykających się z różnymi problemami wychowawczymi.