Rada naukowa

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Wolańczyk

Lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, neurolog, epileptolog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 16). Profesor zwyczajny, kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ordynator Oddziału Klinicznego Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Twórca pierwszej w Polsce Poradni Nadpobudliwości Psychoruchowej przy Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM. Były Konsultant Wojewódzki oraz Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Członek wielu towarzystw naukowych w tym członek –założyciel PTTPB i European Society for the Study of Tourette Syndrome (ESSTS). Autor lub współautor ponad 300 publikacji naukowych, w tym artykułów naukowych, monografii, opracowań zbiorowych oraz wystąpień i doniesień zjazdowych, poświęconych zaburzeniom psychicznym wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem psychometrii (przygotowanie i standaryzacja wielu narzędzi badawczych), epidemiologii psychiatrycznej, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzeń odżywiania, zaburzeń nastroju, zaburzeń tikowych i zespołu Tourette’a oraz farmakoterapii zaburzeń psychicznych. Członek rad naukowych i recenzent pism krajowych i zagranicznych.  

Aktywność w Centrum CBT

 • Przewodniczący Rady Naukowej Centrum CBT
 • Wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU (całościowy 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej)
 • Wykładowca w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
 • Członek Komisji Walidacyjnej przy Centrum CBT-EDU w zakresie kwalifikacji „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”
 • W Poradni dla Dzieci i Młodzieży prowadzi konsultacje dla lekarzy, psychologów i psychoterapeutów zajmujących się leczeniem pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wieku rozwojowego

prof. dr hab. n. med.

Anita Bryńska

Lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 1) oraz certyfikowany superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 2).

Ukończyła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego AM w Warszawie. Adiunkt habilitowany w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pracownik naukowo-dydaktyczny, nauczyciel akademicki, superwizor w Oddziale Kliniczny Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Autorka lub współautorka blisko 200 publikacji naukowych, w tym artykułów naukowych, monografii, opracowań zbiorowych oraz wystąpień i doniesień zjazdowych, poświęconych zagadnieniom terapii poznawczo-behawioralnej oraz zaburzeniom psychicznym wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzeń lękowych oraz innych zaburzeń emocjonalnych (nerwicowych), zaburzeń nastroju, zaburzeń tikowych i zespołu Tourette’a, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera.

Aktywność w Centrum CBT

 • Członek Rady Naukowe Centrum CBT
 • Dyrektor Szkoły Psychoterapii Centrum CBT-EDU, sprawuje nadzór merytoryczny nad całościowym podyplomowym 4-letnim szkoleniem psychoterapeutycznym w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz nadzór nad realizacją programu specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
 • Wykładowca i superwizor w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU (całościowy 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej)
 • Wykładowca i superwizor w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
 • Wykładowca w szkoleniu z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
 • Prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Współautor zasad organizacji pracy zespołów i świadczenia pomocy w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT (tzw. Ośrodki I Poziomu Referencyjnego)
 • Pełni funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Terapia poznawczo-behawioralna”

dr n. med. n. o zdr.

Nina Szalas

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, magister psychologii, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 444) oraz certyfikowany superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 72).

Jest starszym asystentem i superwizorem w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

W Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU pełni funkcję Kierownika ds. Dydaktyki. Ponadto jest wykładowcą i superwizorem (prowadzi 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej), wykładowcą i superwizorem w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Jest współautorem zasad organizacji pracy zespołów i świadczenia pomocy w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT (tzw. Ośrodki I Poziomu Referencyjnego).

Pełni funkcję członka kolegium redakcyjnego czasopisma „Terapia poznawczo-behawioralna”. Jest współautorką 2 książek: „Psychoterapia dzieci i młodzieży w praktyce”, „Myślę, czuję, działam” dotyczące psychoterapii dzieci i młodzieży oraz autorką i współautorką 14 artykułów o tematyce związanej z zachowaniami samobójczymi, nieprawidłowo kształtującą się osobowością, zaburzeniami odżywiania, PTSD, depresją, niekorzystnymi doświadczeniami w dzieciństwie.

Lek. med.

Joanna Michałowska

Lekarz, specjalista psychiatrii z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej i Oddziale Dziennym II Kliniki Leczenia Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 8) oraz certyfikowany superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 8).

Wieloletni Kierownik ds. Merytorycznych w Poradni Dorosłych Centrum CBT.

Współautorka rozdziału „Diagnoza w poznawczo-behawioralnej terapii par”, w „Diagnoza w psychoterapii par. Tom 1” (PWN, 2021).

W Poradni Centrum CBT  zajmuje się zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń afektywnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym osób dorosłych oraz par i małżeństw (również w języku francuskim).

Aktywność w Centrum CBT

 • Członek Rady Naukowej Centrum CBT
 • Kierownik Merytoryczny Poradni dla Dorosłych Centrum CBT
 • Wykładowca i superwizor w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU (całościowy 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej)
 • Prowadzi szkolenia superwizorów (w tym superwizja superwizji)
 • Prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu pracy z osobami dorosłymi i parami, w tym m.in. dotyczące terapii par i genogramów.

Dr n. o zdr.

Anna Kaźmierczak-Mytkowska

Od lat związana z Centrum CBT w Warszawie, gdzie pełni nadzór merytoryczny nad programami grupowymi i warsztatowymi Centrum CBT. W Poradni Centrum CBT dla dzieci i młodzieży pracuje z rodzinami pacjentów w wieku rozwojowym, przeprowadza diagnozę psychologiczną. Od kilkunastu miesięcy pełniła rolę koordynatora merytorycznego Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Centrum CBT.

Jest wykładowcą w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU (4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej), jako wykładowca prowadzi szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej i terapii środowiskowej dzieci i młodzieży. W Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT prowadzi liczne szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych.

Aktywność w Centrum CBT

 • Dyrektor Medyczny ds. Rozwoju Placówek
 • Nadzoruje programy grupowe i warsztaty Centrum CBT
 • Przeprowadza diagnozę psychologiczną
 • Była koordynatorem merytorycznym Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Centrum CBT
 • Wykładowca w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU (4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej)
 • Prowadzi szkolenia psychoterapii, psychologii klinicznej i terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
 • Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT

dr n. med.

Tomasz Srebnicki

Psycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 83) oraz certyfikowany superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 34).

Ukończył studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Adiunkt w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nauczyciel akademicki, starszy asystent w Poradni Psychiatrycznej Samodzielnego Państwowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu psychologii, psychoterapii i psychiatrii dzieci i młodzieży. 

Aktywność w Centrum CBT

 • Członek Rady Naukowej Centrum CBT
 • Wykładowca i superwizor w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU (całościowy 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej)
 • Wykładowca i superwizor w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
 • Wykładowca w szkoleniu z zakresu terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
 • Prowadzi szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi
 • Prowadzi szkolenia w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT
 • prowadzi nadzór superwizyjny nad psychologami, psychoterapeutami i terapeutami środowiskowymi pracującymi w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży Centrum CBT (tzw. Ośrodki I Poziomu Referencyjnego)