Poradnia dla dorosłych Centrum CBT nawiąże współpracę z:

  1. Psychiatrą dorosłych
  2. Psychoterapeutą dorosłych posiadającym certyfikat PTTPB lub w tracie certyfikacji
  3. Psychoterapeutą par/rodzin

 

Poradnia dla dzieci i młodzieży Centrum CBT nawiąże współpracę z:

  1. Psychiatrą dzieci i młodzieży
  2. Psychoterapeutą dzieci i młodzieży posiadającym certyfikat PTTPB lub w trakcie specjalizacji
  3. Neuropsychologiem 

 

Aplikacje prosimy kierować na adres:
jkuczynska@cbt.home.pl