Spotkania z Superwizją w Centrum CBT EDU

Witamy na stronie Spotkań z Superwizją w Centrum CBT EDU!

Jesteśmy częścią renomowanego ośrodka – Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU, lidera w kształceniu psychoterapeutów od ponad 20 lat. Nasza szkoła cieszy się rekomendacją Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Nasza oferta

Cena szkolenia:

Czas trwania:

40 h szkoleniowych

Miejsce / forma:

Olsztyn

Cena szkolenia:

Czas trwania:

16h dydaktycznych

Nasze wartości

Atmosfera życzliwości, współpracy i wzajemnej akceptacji

Uznajemy, że kluczowym elementem skutecznej superwizji jest tworzenie atmosfery, gdzie panuje życzliwość, współpraca i wzajemna akceptacja. Wierzymy, że tylko w takiej otwartej i wspierającej przestrzeni możliwe jest głębsze zrozumienie oraz konstruktywna praca nad rozwojem kompetencji terapeutycznych.

Dobro pacjenta i rozwój osobisty w centrum uwagi

Naszym celem, jako superwizorów, jest stworzenie przestrzeni superwizyjnej, która przede wszystkim służy dobru pacjentów i ich rozwojowi osobistemu. Wierzymy w siłę pogłębionej refleksji nad procesem psychoterapeutycznym, obejmującą nie tylko relację z pacjentem, lecz także nasze własne reakcje, zasoby, ograniczenia i interakcje terapeutyczne.

Waga relacji w psychoterapii i superwizji

Rozumiejąc znaczenie relacji w psychoterapii, szczególną uwagę przywiązujemy do procesów związanych z relacjami, także w kontekście superwizji. Nasze wartości kładą nacisk na tworzenie bezpiecznego miejsca, w którym możliwe jest otwarte dzielenie się doświadczeniem i refleksją nad relacją terapeutyczną.

Precyzyjny dobór metod superwizji

W naszej pracy dążymy do tego, by dobór metod superwizji był precyzyjnie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników. Nie interesuje nas jednostronne ocenianie czy udzielanie rad, lecz wspieranie poprzez tworzenie alternatywnych hipotez, poszerzanie rozumienia problematyki pacjenta i dostarczanie narzędzi adekwatnych do zgłaszanych trudności.

Dlaczego warto rozwijać się razem z nami?

  • Wszechstronne warsztaty superwizyjne – proponujemy udział w grupowych warsztatach superwizyjnych oraz meta-superwizyjnych, organizowanych w różnych formułach – weekendowej, ‘na żywo’ lub online, a także w innowacyjnej formule 'Wakacji z superwizją’. Tworzymy przestrzeń, gdzie spotkania warsztatowe mają nie tylko charakter formalny, ale także stają się miejscem do budowania relacji opartej na współpracy grupy i superwizora.
  • Doświadczona kadra – nasza kadra to doskonali dydaktycy, specjaliści, praktycy, certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy z wieloletnim doświadczeniem. Gwarantujemy, że uczestnicy szkoleń mają dostęp do wiedzy opartej na praktyce, bogactwa doświadczeń i rzetelnych informacji.
  • Rozwój osobisty – jesteśmy przekonani, że rozwój zawodowy idzie w parze z rozwojem osobistym. Spotkania z Superwizją w Centrum CBT EDU dostarczą nie tylko narzędzi do doskonalenia umiejętności zawodowych, ale również zainspirują do refleksji nad sobą, własnymi reakcjami i rozwojem jako jednostki.
  • Całościowy program szkoleniowy – nasze szkolenia obejmują kompleksowy program, uwzględniający także moduły poświęcone superwizji procesu terapeutycznego dzieci i młodzieży. Wierzymy, że kompleksowe podejście do tematyki psychoterapii tworzy solidne fundamenty dla profesjonalnego rozwoju.
  • Szkolenia certyfikacyjne – jako Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT EDU jesteśmy w stanie przygotować naszych uczestników do uzyskania certyfikatu superwizora/dydaktyka psychoterapii poznawczo-behawioralnej PTTPB. To dodatkowa korzyść dla tych, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności i zdobyć uznane kwalifikacje.

Co wyróżnia naszą kadrę?

Nasza kadra to nie tylko doskonali dydaktycy, lecz również praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie psychoterapii. Jako certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy, zobowiązujemy się dostarczać wiedzę o najwyższej jakości, opartej na solidnym fundamencie praktyki klinicznej i wieloletnim doświadczeniu zawodowym.

Doświadczenie kliniczne

Nasi superwizorzy/dydaktycy posiadają bogate doświadczenie w praktyce psychoterapeutycznej, co pozwala im przekazywać praktyczną wiedzę opartą na realnych sytuacjach klinicznych.

Certyfikacje i kwalifikacje

Jako certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy zobowiązani jesteśmy do utrzymania najwyższych standardów zawodowych, co w naszym przekonaniu przekłada się na jakość  oferty superwizyjnej.

Kompetencje dydaktyczne

Oprócz praktyki klinicznej, nasi superwizorzy doskonale radzą sobie w przekazywaniu wiedzy. Ich umiejętności dydaktyczne sprawiają, że szkolenia są przystępne, angażujące i efektywne.

Zobowiązanie do kompleksowej superwizji

Nasza kadra nie tylko przekazuje wiedzę, ale także zobowiązuje się do prowadzenia superwizji, która uwzględnia różnorodne aspekty praktyki psychoterapeutycznej, zapewniając kompleksowe wsparcie uczestnikom szkoleń.

Jak się rozwijać razem z nami?

Przekonaj się, jak Spotkania z Superwizją w Centrum CBT EDU mogą wzmocnić Twój rozwój zawodowy i osobisty, oferując unikalne możliwości i doświadczenia:

  • Udział w grupowych warsztatach superwizyjnych: dołącz do naszych grupowych warsztatów superwizyjnych, gdzie nie tylko zdobędziesz nową wiedzę, ale również doświadczysz praktycznego podejścia do rozwoju kompetencji terapeutycznych. To miejsce, gdzie teoria spotyka się z praktyką, tworząc pełen zrozumienie proces psychoterapeutyczny.
  • Meta-superwizje – odkrywanie głębszych warstw superwizji: weź udział w naszych meta-superwizjach (superwizjach superwizji), gdzie zagłębimy się w bardziej zaawansowane aspekty superwizji. To unikalna okazja do refleksji nad procesem superwizji i rozwoju osobistego, prowadzona w grupie otwartej na różnorodne perspektywy.
  • Tworzenie grup superwizyjnych – wspólne eksplorowanie świata psychoterapii: zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu grup superwizyjnych. Wspólnie stworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń, refleksji i wzajemnego wsparcia, budując trwałe relacje oparte na współpracy grupy i superwizora.
  • Przestrzeń do rozwinięcia relacji opartej na współpracy: nasze spotkania warsztatowe nie ograniczają się tylko do formalnego szkolenia. Tworzymy atmosferę wsparcia, która sprzyja głębszemu zrozumieniu procesu psychoterapii i superwizji.

Dołączając do naszej społeczności, nie tylko zdobędziesz nowe umiejętności i wiedzę, ale także doświadczysz silnej wspólnoty, gotowej wesprzeć Cię w każdym etapie rozwoju zawodowego. Razem możemy eksplorować tajniki psychoterapii w atmosferze pełnej wsparcia i profesjonalizmu.

Skontaktuj się z nami

Odwiedź stronę internetową Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU:

https://cbt.pl/szkola-psychoterapii/

lub skorzystaj z bezpośredniego kontaktu z
nami:

Joanna Kuczyńska

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.