Wakacje z superwizją

Dla kogo?

 • Osoby w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu w zakresie terapii poznawczo- behawioralnej (dla osób będących studentami szkoły psychoterapii Centrum CBT EDU istnieje możliwość zaliczenia nieobecności i zaliczenia godzin poświęconych superwizji przypadku),
 • Osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, a nie uzyskały certyfikatu (możliwość uzupełnienia wymaganych programem kursu godzin superwizyjnych oraz  zaliczenia superwizji przypadku w formie bezpośredniej i pośredniej),
 • Osoby po ponad 6 latach od rozpoczęcia szkolenia mogą zrealizować godziny szkoleniowe i superwizyjne zgodnie z wymaganiami PTTPB,
 • Osoby ubiegające się o odnowienie certyfikatu PTTPB mogą zrealizować wymagane godziny szkoleniowe i superwizyjne,
 • Osoby ubiegające się o uznanie dorobku do specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży mogą zrealizować wymagane godziny przypadków dziecięco-młodzieżowych,
 • Wszystkie osoby pragnące udoskonalić swój warsztat psychoterapeutyczny.

Grupa będzie liczyć maksymalnie 10 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Co oferujemy?

 • 5 dni intensywnej superwizji pacjentów dorosłych/ dziecięco-młodzieżowych
 • 40 godzin szkoleniowych
 • superwizja dydaktyczna
 • szkolenia i warsztaty rozwijające umiejętności psychoterapeutyczne, szczególnie pracę na relacji
 • intensywna praktyka terapeutyczna
 • kształcenie umiejętności prowadzenia psychoterapii dorosłych, młodzieży i dzieci
 • indywidualne podejście do uczestników i możliwość wyboru modułów zgodnie z własnymi potrzebami

Dlaczego warto?

 • doświadczona kadra dydaktyków, praktyków i certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów
 • możliwość wyboru interesujących modułów
 • moduły obejmują psychoterapię dzieci i młodzieży, praktyczne wskazówki i techniki
 • doskonalenia warsztatu psychoterapeutycznego oraz superwizyjnego

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.