centrum-cbt-edu-warszawa-kurs-superwizora-dydaktyka-PTTPBInformacje i zapisy: mail: edu@cbt.pl, tel: 22 428 44 26

 

Szanowni Państwo,

Centrum CBT EDU ogłasza nabór kandydatów na kurs superwizora-dydaktyka PTTPB prowadzonego pod kierownictwem dr n. med. Tomasza Srebnickiego.

Cel kursu

szkolenie doskonalące dla doświadczonych terapeutów poznawczo-behawioralnych, przygotowujące do roli dydaktyka/superwizora terapii poznawczo-behawioralnej, pogłębienie wiedzy z zakresu teorii i praktyki terapii oraz superwizji terapii poznawczo-behawioralnej.

Warunki uczestnictwa w kursie

  • Członkostwo w PTPPB
  • Posiadanie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo – Behawioralnego PTPPB
  • Minimum 7 lat podyplomowego doświadczenia klinicznego w zakresie diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych
  • Co najmniej 2 lata pracy w nurcie terapii poznawczo i/lub behawioralnej od momentu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo – Behawioralnego
  • Prowadzenie praktyki terapeutycznej

Czas trwania kursu

  • 3 semestry

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy
  • kopia certyfikatu terapeuty PTTPB
  • życiorys zawodowy
  • list motywacyjny

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy na podstawie złożonych dokumentów. Kolejność zgłoszeń ma znaczenie w przypadku kandydatów o porównywalnych kwalifikacjach. W wybranych sytuacjach kandydaci mogą zostać poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 27.01.2019 r.

 

Liczba miejsc ograniczona.

POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy Kurs superwizora-dydaktyka

POBIERZ