Artykuły i materiały

Naszą misją jest dostarczanie wartościowych informacji, wsparcia i wskazówek dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Nasze artykuły pomogą zrozumieć różne trudności z jakimi borykają się uczniowie, takie jak m.in. ADHD, autyzm, depresja, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe czy zaburzenia tikowe. Dzięki tej wiedzy możecie Państwo lepiej zrozumieć wyzwania, przed którymi stoją dzieci i młodzież i skuteczniej im pomagać.

Nasze artykuły zawierają praktyczne porady i strategie, które pomagają w codziennej pracy z uczniami. Dowiecie się Państwo jak:

  • Tworzyć przyjazne i wspierające środowisko w szkole
  • Rozpoznawać objawy i sygnały ostrzegawcze dotycząc e wybranych zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i behawioralnych dzieci i młodzieży
  • Opracować i wdrożyć efektywne strategie nauczania i pracy z uczniem
  • Budować dobre relacje i komunikować się z uczniami przejawiającymi trudności w funkcjonowaniu.
AdobeStock_215831565-1

Jak stworzyć w szkole bezpieczną przestrzeń emocjonalną?

pexels-shvets-production-9774263

Jak budować poczucie własnej wartości dziecka i nastolatka?

AdobeStock_120458769-1

Samouszkadzanie – zrozumieć, żeby mądrze reagować

Front view full body portrait of a sad woman sitting on the floor at home

Depresja u dzieci i młodzieży – obraz kliniczny i postępowanie