Terapia Środowiskowa Dzieci i Młodzieży

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić do udziału w nowym kursie, który będzie poświęcony Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży. Obecnie, około 10% dzieci i młodzieży boryka się z różnymi zaburzeniami psychicznymi, a tendencje wskazują na wzrost przypadków związanych z wpływem czynników kulturowych i cywilizacyjnych. To dla nas sygnał do działania.

Kurs, organizowany przez Szkołę Psychoterapii Centrum CBT EDU, jest dedykowany wszystkim, którzy chcą zdobyć umiejętności w obszarze terapii środowiskowej dzieci i młodzieży. Stanowi on nie tylko solidne wsparcie w zdobyciu niezbędnej wiedzy, ale także przygotowuje do procesy certyfikacji. Chcemy odpowiedzieć na rosnącą potrzebę skutecznej pomocy dzieciom i młodzieży w trudnych momentach ich życia.

Zakres obowiązków terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży jest niezwykle szeroki, obejmując zarówno działania profilaktyczne wspomagające zdrowy rozwój dziecka, jak i prowadzenie terapii, diagnostyki, konsultacji rodzinnych, psychoedukacji oraz interwencji środowiskowych. Nasz kurs nie tylko dostarczy Wam dawkę solidnej teorii, ale także pozwoli na praktyczne wdrożenie zdobytej wiedzy.

Wierzymy, że ta propozycja edukacyjna pozwoli Wam efektywnie rozwijać się w pracy terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie, który daje unikalną możliwość kształcenia w obszarze terapii środowiskowej.

Szkolenie w zakresie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży będzie realizowane przez Szkołę Psychoterapii Centrum CBT EDU w Warszawie. Jego celem jest pozyskanie kompetencji i doświadczenia w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, niezbędnych do uczestnictwa w terapii pacjenta i wspieraniu rodziny. Osoba posiadająca kwalifikację Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży jest gotowa do samodzielnego planowania i prowadzenia oddziaływań terapeutycznych w ramach terapii środowiskowej wśród osób niepełnoletnich i ich rodzin.

ZASADY REKRUTACJI

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie w terminie od  12 do 16 lutego 2024 r. obejmuje ocenę spełniania warunków: 

Wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin:

  • nauk społecznych (m.in. pedagogiki, psychologii, prawa, religioznawstwa, socjologii, pracy socjalnej),
  • nauk medycznych (m.in. medycyny,  ratownictwa medycznego, diagnostyki laboratoryjnej),
  • nauk o zdrowiu (m.in. fizjoterapii, farmacji, położnictwa, dietetyki).

Lista niezbędnych dokumentów, które muszą złożyć kandydaci:

  • Kopia dyplomu potwierdzających wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin nauk społecznych, humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (opłata bezzwrotna)

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji: kierownik ds. dydaktyki mgr Nina Szalas

Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: e.czajka@cbt.pl

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.