Specjalizacja psychoterapia dzieci i młodzieży

Centrum CBT EDU w Warszawie jest ośrodkiem akredytowanym przez CMKP (Centrum Medyczne kształcenia Podyplomowego), do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży.

Szkolenie w Centrum CBT EDU w Warszawie będzie realizowane w podejściu poznawczo-behawioralnym, zgodnie z programem specjalizacji w dziedzinie psychoterapia dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym (Wariant B), trwa 4 lata i obejmuje 1200 h szkolenia, poświęconego teorii i praktyce podejścia poznawczo-behawioralnego.

Na całość procesu specjalizacyjnego składa się 840 h zajęć teoretyczno-praktycznych (460 godzin zajęć teoretyczno-warsztatowych, przy czym nie mniej niż 220 godzin przeznaczonych jest na problemy psychoterapii dzieci i młodzieży, 280 godzin superwizji, przy czym co najmniej 100 godzin przeznaczonych na superwizję terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wieku rozwojowego, 100 h rozwoju osobistego) oraz 360 godzin stażu kierunkowego w placówkach zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem z użyciem psychoterapii.

Zasady dotyczące rekrutacji/sposobu kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii dzieci i młodzieży są tożsame z zawartymi w artykułach od 8 do 12 Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 599). Postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego (24 miejsca specjalizacyjne), a rekrutacja odbywa się przez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji dotyczących planowanych naborów. 

Masz pytania?

Napisz do nas! 

Pokaż całą klauzulę
Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Centrum CBT EDU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wołodyjowskiego 74A, 02-724. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbt.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celach handlowych oraz marketingowych, w tym w celu przekazywania informacji o usługach i produktach Spółki. Dane osobowe nie są przekazywane do innych obiorców, organizacji międzynarodowych czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody. Odwołać zgodę można poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@cbt.pl. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Kontakt:

Centrum CBT EDU
edu@cbt.pl
Tel.: 22 428 44 26