Witamy na stronie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT

Kontakt: Ewa Czajka
Tel.: 22 428 44 26
E-mail: edu@cbt.pl

Nasza placówka posiada akredytację Kuratorium Oświaty w Warszawie wydaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie. Placówka jest wpisana do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod numerem 169/NPDN/2020.

Działamy w oparciu o przepisy art. 183 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT stworzyliśmy miejsce będące źródłem inspiracji, doskonalenia zawodowego i nowoczesnych narzędzi do efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą.  Nasz ośrodek to miejsce, gdzie od kilkunastu lat kształcimy i inspirujemy nauczycieli, psychologów, pedagogów i logopedów. Nasze szkolenia prowadzone są przez ekspertów, specjalistów w swoich dziedzinach, którzy przekazują Państwu najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności. Dostosowujemy szkolenia do Państwa potrzeb i celów zawodowych.

Przygotowujemy i prowadzimy szkolenia dla placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Organizujemy szkolenia stacjonarne w Państwa placówce, w siedzibie ośrodka a także online na platformie Zoom, w zależności od Państwa potrzeb i możliwości. Jesteśmy mobilni! Nasi wykładowcy dojadą w każde miejsce w Polsce!!!

W dzisiejszych dynamicznych czasach, troska o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest niezwykle ważna. Zrozumienie i umiejętność radzenia sobie z różnymi wyzwaniami związanymi z ich emocjami i zachowaniami to istotny warunek sukcesu edukacyjnego. Możemy zauważyć coraz więcej zachowań trudnych, agresywnych, rośnie liczba zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Wszystkie te problemy to ogromne wyzwanie w pracy nauczyciela. Na szkoleniach przygotowanych przez specjalistów z Centrum CBT uczymy jak te problemy rozpoznawać, jak sobie z nimi skutecznie radzić i je rozwiązywać.

Dlaczego wybrać nasz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli? Dlaczego warto wybrać nasze kursy i warsztaty?

Eksperci w dziedzinie zdrowia psychicznego, psychiatrii, psychologii rozwojowej i psychologii poznawczej.

 Nasz zespół wykładowców składa się z doświadczonych specjalistów praktyków – psychologów diagnostów, klinicystów, psychoterapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą. W trakcie spotkań dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. Szkolenia mają charakter wykładowy, warsztatowy i treningowy, a ich skuteczność osiągana jest dzięki strukturze opartej na zdobywaniu wiedzy, umiejętności i nauki zachowań.

Aktualna wiedza

Nasze szkolenia są oparte na najnowszych badaniach, wiedzy i wytycznych w dziedzinie zdrowia psychicznego. Dzięki temu macie Państwo dostęp do najbardziej aktualnych informacji, technik, sposobów dostosowań i modyfikacji sposobów nauczania wynikających z potrzeb uczniów.

Nowoczesne metody nauczania

Stawiamy na innowacyjne podejście do edukacji. Nasza kadra to przede wszystkim nauczyciele akademiccy, wykładowcy studiów podyplomowych lub trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu osób dorosłych.

Szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb

Oferujemy elastyczne programy i kursy, które można dostosować do Państwa potrzeb. Tworzymy także szkolenia spoza puli kursów zaproponowanych na stronie. W ramach już istniejących kursów, indywidualizujemy je pod kątem czasu trwania jak i potrzeb wynikających ze specyfiki i nasilenia trudności prezentowanych przez uczniów i związanych z nimi wymagań i wyzwań edukacyjnych i wychowawczych. Przygotujemy także od podstaw szkolenia na indywidualne zamówienie szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek oświatowych.

Praktyczna wiedza

Nasze szkolenia są praktyczne. Zdobędziecie Państwo konkretne narzędzia, które będą miały zastosowanie w codziennej pracy z uczniami. Dzięki naszym szkoleniom zyskacie Państwo nowe kompetencje pozwalające na wspieranie uczniów w radzeniu sobie z różnymi trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi.

Zaświadczenie ukończenia

Po ukończeniu szkolenia otrzymujecie Państwo zaświadczenie potwierdzające nabyte nowe kompetencje, umiejętności i wiedzę.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów, szkoleń i publikacji, dołączcie Państwo do naszej społeczności specjalistów.  

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT dysponujemy szeroką gamą gotowych szkoleń, a także przygotujemy i przeprowadzimy zindywidualizowane szkolenie dostosowane do potrzeb Państwa zespołu. Jak zamówić szkolenie zindywidualizowane?

Profesjonalnie wspieramy Państwa w rozwoju zawodowym. Chcemy inspirować do działania i wspierać w tworzeniu optymalnego otoczenia dla Państwa uczniów.

Bogata oferta tematyczna.

W naszym ośrodku znajdziecie Państwo szeroki wybór szkoleń i kursów z zakresu:

 1. Zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, obejmujących szereg aktualnych zagadnień związanych z:
  • poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi, ich objawami i obrazem klinicznym,
  • oddziaływaniami terapeutycznymi
  • zachowaniami trudnymi, agresywnymi i prowokacyjnymi uczniów
  • psychologia rozwojową
  • specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży,
  • motywowaniem i komunikacją z uczniami
  • dostosowaniami pracy szkolnej do indywidualnych potrzeb uczniów
  • wsparciem, planowaniem i wdrażaniem programów profilaktycznych
  • wspieraniem i współpracą w zakresie szkoła- rodzice
 1. Rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli, psychologów i pedagogów w zakresie:
  • komunikacji,
  • wypalenia zawodowego,
  • budowania odporności psychicznej,
  • skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem,
  • współpracy zespołowej i rozwiazywania konfliktów.

Oferta

Dostępne szkolenia

Brak wyników. Spróbuj użyć innego filtra.

Poznaj nasz zespół

centrum-cbt-poradnia-legionowo-460x250-1

Warunki ogólne szkoleń

polecana-literatura

Polecana literatura

pub-460x250 (1)

Artykuły i materiały