Witamy na stronie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT

Kontakt: Ewa Czajka
Tel.: 22 428 44 26
E-mail: edu@cbt.pl

Nasza placówka posiada akredytację Kuratorium Oświaty w Warszawie wydaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie. Placówka jest wpisana do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod numerem 169/NPDN/2020.

Działamy w oparciu o przepisy art. 183 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045).

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT stworzyliśmy miejsce będące źródłem inspiracji, doskonalenia zawodowego i nowoczesnych narzędzi do efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą.  Nasz ośrodek to miejsce, gdzie od kilkunastu lat kształcimy i inspirujemy nauczycieli, psychologów, pedagogów i logopedów. Nasze szkolenia prowadzone są przez ekspertów, specjalistów w swoich dziedzinach, którzy przekazują Państwu najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności. Dostosowujemy szkolenia do Państwa potrzeb i celów zawodowych.

Przygotowujemy i prowadzimy szkolenia dla placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Organizujemy szkolenia stacjonarne w Państwa placówce, w siedzibie ośrodka a także online na platformie Zoom, w zależności od Państwa potrzeb i możliwości. Jesteśmy mobilni! Nasi wykładowcy dojadą w każde miejsce w Polsce!!!

W dzisiejszych dynamicznych czasach, troska o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest niezwykle ważna. Zrozumienie i umiejętność radzenia sobie z różnymi wyzwaniami związanymi z ich emocjami i zachowaniami to istotny warunek sukcesu edukacyjnego. Możemy zauważyć coraz więcej zachowań trudnych, agresywnych, rośnie liczba zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Wszystkie te problemy to ogromne wyzwanie w pracy nauczyciela. Na szkoleniach przygotowanych przez specjalistów z Centrum CBT uczymy jak te problemy rozpoznawać, jak sobie z nimi skutecznie radzić i je rozwiązywać.

Dlaczego wybrać nasz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli? Dlaczego warto wybrać nasze kursy i warsztaty?

Eksperci w dziedzinie zdrowia psychicznego, psychiatrii, psychologii rozwojowej i psychologii poznawczej.

 Nasz zespół wykładowców składa się z doświadczonych specjalistów praktyków – psychologów diagnostów, klinicystów, psychoterapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą. W trakcie spotkań dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. Szkolenia mają charakter wykładowy, warsztatowy i treningowy, a ich skuteczność osiągana jest dzięki strukturze opartej na zdobywaniu wiedzy, umiejętności i nauki zachowań.

Aktualna wiedza

Nasze szkolenia są oparte na najnowszych badaniach, wiedzy i wytycznych w dziedzinie zdrowia psychicznego. Dzięki temu macie Państwo dostęp do najbardziej aktualnych informacji, technik, sposobów dostosowań i modyfikacji sposobów nauczania wynikających z potrzeb uczniów.

Nowoczesne metody nauczania

Stawiamy na innowacyjne podejście do edukacji. Nasza kadra to przede wszystkim nauczyciele akademiccy, wykładowcy studiów podyplomowych lub trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu osób dorosłych.

Szkolenia dostosowane do Państwa potrzeb

Oferujemy elastyczne programy i kursy, które można dostosować do Państwa potrzeb. Tworzymy także szkolenia spoza puli kursów zaproponowanych na stronie. W ramach już istniejących kursów, indywidualizujemy je pod kątem czasu trwania jak i potrzeb wynikających ze specyfiki i nasilenia trudności prezentowanych przez uczniów i związanych z nimi wymagań i wyzwań edukacyjnych i wychowawczych. Przygotujemy także od podstaw szkolenia na indywidualne zamówienie szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek oświatowych.

Praktyczna wiedza

Nasze szkolenia są praktyczne. Zdobędziecie Państwo konkretne narzędzia, które będą miały zastosowanie w codziennej pracy z uczniami. Dzięki naszym szkoleniom zyskacie Państwo nowe kompetencje pozwalające na wspieranie uczniów w radzeniu sobie z różnymi trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi.

Zaświadczenie ukończenia

Po ukończeniu szkolenia otrzymujecie Państwo zaświadczenie potwierdzające nabyte nowe kompetencje, umiejętności i wiedzę.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą kursów, szkoleń i publikacji, dołączcie Państwo do naszej społeczności specjalistów.  

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT dysponujemy szeroką gamą gotowych szkoleń, a także przygotujemy i przeprowadzimy zindywidualizowane szkolenie dostosowane do potrzeb Państwa zespołu. Jak zamówić szkolenie zindywidualizowane?

Profesjonalnie wspieramy Państwa w rozwoju zawodowym. Chcemy inspirować do działania i wspierać w tworzeniu optymalnego otoczenia dla Państwa uczniów.

Bogata oferta tematyczna.

W naszym ośrodku znajdziecie Państwo szeroki wybór szkoleń i kursów z zakresu:

 1. Zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, obejmujących szereg aktualnych zagadnień związanych z:
  • poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi, ich objawami i obrazem klinicznym,
  • oddziaływaniami terapeutycznymi
  • zachowaniami trudnymi, agresywnymi i prowokacyjnymi uczniów
  • psychologia rozwojową
  • specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży,
  • motywowaniem i komunikacją z uczniami
  • dostosowaniami pracy szkolnej do indywidualnych potrzeb uczniów
  • wsparciem, planowaniem i wdrażaniem programów profilaktycznych
  • wspieraniem i współpracą w zakresie szkoła- rodzice
 1. Rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli, psychologów i pedagogów w zakresie:
  • komunikacji,
  • wypalenia zawodowego,
  • budowania odporności psychicznej,
  • skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem,
  • współpracy zespołowej i rozwiazywania konfliktów.

Oferta

Dostępne szkolenia

„Skrzynka z narzędziami” – przegląd technik i procedur terapeutycznych stosowanych w leczeniu zachowań agresywnych

Od 3500 PLN

Depresja dzieci i młodzieży – problem rodziny i szkoły

Od 2590 zł/grupa

Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera

Od 4500 PLN

Dialog motywujący

Od 3500 zł/grupa

Dobra komunikacja

Od 2590 zł/grupa

Funkcjonowanie poznawcze dzieci i młodzieży. Jak czytać opinie psychologiczne i wprowadzać zalecenia

Od 2990 zł/grupa

Jak budować poczucie własnej wartości ucznia?

Od 2890 zł/grupa

Jak motywować ucznia do nauki szkolnej

Od 2890 zł/grupa

Jak radzić sobie z prowokacyjnym zachowaniem uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji

Od 2890 zł/grupa

Jak sobie radzić z agresywnym uczniem – zmiana sposobu myślenia i działania

Od 2590 zł/grupa

Jak stworzyć w szkole bezpieczną przestrzeń emocjonalną?

Od 2890 zł/grupa

Jak założyć nogę za głowę? O wyzwaniach w pracy nauczyciela

Od 3290 zł/grupa

Komunikacja nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic

Od 4700 zł/grupa

Motywowanie bez kija i marchewki

Od 2890 zł/grupa

Motywowanie nastolatków i dorosłych do zmiany zachowań

Od 2890 zł/grupa

Nauczyciel przeciwko złości i złośliwości ucznia

Od 3290 zł/grupa

Nie taki rodzic straszny! O efektywnych spotkaniach z rodzicami

Od 3290 zł/ grupa

Po próbie samobójczej – działania szkoły, poradni

Od 5700 zł/grupa

Praca z uczniem z ADHD

Od 4500 PLN

Praca z uczniem z zespołem Aspergera

Od 4500 zł/grupa

Przegląd zagrożeń dla emocji i psychiki współczesnego ucznia

Od 2890 zł/ grupa

Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży – czy na pewno moda?

Od 2890 zł/grupa

Stres i wypalenie zawodowe. Stres nauczycielski i techniki radzenia sobie ze stresem zawodowym

Od 4990 zł/grupa

Sytuacje trudne – zastosowanie procedur radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi oraz zasad pierwszej pomocy – symulacje

Od 5000 zł/grupa

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Od 4990 zł/grupa

Tiki i zespół Tourette’a

Od 3500 zł/grupa

Trudne emocje w życiu – jak rozumieć emocje i jak wspierać dzieci (i samego siebie) w ich przeżywaniu?

Od 2890 zł/grupa

Trudny uczeń – o co chodzi? Co jest trudne w tym trudnym uczniu?

Od 2890 zł/grupa

Wsparcie dziecka z objawami lękowymi

Od 2890 zł/grupa

Za moich czasów dzieci były inne… czyli powtórka z psychologii rozwoju dla nauczycieli.

Od 3290 zł/grupa

Zaburzenia ze spektrum autyzmu u dziewcząt i kobiet

Od 4500 PLN

Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – sposoby postępowania i metody pracy

Od 3290 zł/grupa

Poznaj nasz zespół

centrum-cbt-poradnia-legionowo-460x250-1

Warunki ogólne szkoleń

polecana-literatura

Polecana literatura

pub-460x250 (1)

Artykuły i materiały