Szkolenia dofinansowane

Centrum-CBT_Techniki-CBT-2

Doskonalenie zawodowe dla kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą

szkolenia-unijne-psycholodzy-centrum-cbt-1-3

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 poprzez wdrożenie innowacji procesowych w zakresie pracy zdalnej